Voorbeeld: u hebt minder dan 6 maanden dezelfde fiscale partner

U hebt een kind van 10 jaar dat het hele kalenderjaar op uw adres staat ingeschreven en u hebt een arbeidsinkomen van € 25.000. Vanaf 1 augustus hebt u een fiscale partner, die een arbeidsinkomen heeft van € 20.000. Deze partner staat vanaf 1 augustus ingeschreven op hetzelfde adres als u en uw kind.

Wie heeft er recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting?

U krijgt de inkomensafhankelijke combinatiekorting, want u voldoet aan alle voorwaarden:

  • Uw arbeidsinkomen is hoger dan het vastgestelde bedrag in de tabel.
  • U hebt een kind dat op 1 januari jonger is dan 12 jaar.
  • U staat tenminste 6 maanden op hetzelfde adres ingeschreven als uw kind.
  • U hebt minder dan 6 maanden een fiscale partner.

Uw fiscale partner heeft geen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting omdat hij minder dan 6 maanden op hetzelfde adres als uw kind staat ingeschreven.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.