Voorbeeld: u hebt minder dan 6 maanden dezelfde fiscale partner

U hebt een kind van 10 jaar dat het hele kalenderjaar op uw adres staat ingeschreven en u hebt een arbeidsinkomen van € 25.000. Vanaf 1 augustus hebt u een fiscale partner, die een arbeidsinkomen heeft van € 20.000. Deze partner staat vanaf 1 augustus ingeschreven op hetzelfde adres als u en uw kind.

Wie heeft recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting?

U krijgt de inkomensafhankelijke combinatiekorting, want u voldoet aan alle voorwaarden:

  • Uw arbeidsinkomen is hoger dan het vastgestelde bedrag in de tabel.
  • U hebt een kind dat op 1 januari jonger is dan 12 jaar.
  • U staat tenminste 6 maanden op hetzelfde adres ingeschreven als uw kind.
  • U hebt minder dan 6 maanden een fiscale partner.

Uw fiscale partner heeft geen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting omdat die minder dan 6 maanden op hetzelfde adres als uw kind staat ingeschreven.

Hoe vraagt u de inkomensafhankelijke combinatiekorting aan?

U vraagt de korting aan via uw belastingaangifte. Als u de korting alvast maandelijks wilt krijgen, vraagt u een voorlopige aanslag aan. Beide formulieren vindt u op Mijn Belastingdienst.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.