Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Om in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting moet een kind bij de gemeente staan ingeschreven op uw woonadres. U kunt deze korting aanvragen via een voorlopige aanslag, of als u aangifte inkomstenbelasting doet.

Wie zien wij als uw kind?

  • een eigen kind
  • een stiefkind
  • een pleegkind, alleen als u deze opvoedt en onderhoudt als een eigen kind
  • een geadopteerd kind
  • een kind uit een eerdere relatie van uw echtgenoot of geregistreerd partner
  • als u samenwoont of een huisgenoot hebt en u bent fiscale partners, beschouwen wij het kind van die fiscale partner ook als uw kind

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting moet ook zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

Let op!

Hebt u minder dan 6 maanden een fiscale partner en is uw arbeidsinkomen lager of hoger dan dat van uw fiscale partner? Dan telt de fiscale partner niet mee voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Pleegkind

Hebt u een pleegkind waarvoor u bijvoorbeeld een pleegvergoeding ontvangt? Dan hebt u geen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Wanneer bent u co-ouder?

U bent co-ouder als u met uw ex-partner hebt afgesproken om de dagelijkse opvang en opvoeding van uw kind ongeveer gelijk te verdelen. Hoe deze verdeling wordt beoordeeld, hangt af van het belastingjaar waarover u aangifte doet.

Beoordeling co-ouderschap vanaf 1 januari 2021

U bent co-ouder als het kind in een herhalend ritme in totaal minimaal 156 dagen per kalenderjaar bij elke ouder is. Hiervoor kunnen ook dagdelen bij elkaar worden opgeteld. Dit komt bijvoorbeeld neer op 3 dagen per week. Is niet het hele jaar sprake van co-ouderschap, maar wel minimaal 6 maanden? Dan wordt de 156-dageneis naar de tijd herrekend.

Voorbeeld 1

In week 1 woont uw kind 2 dagen bij u, en 5 dagen bij uw ex-partner. In week 2 woont uw kind 4 dagen bij u, en 3 dagen bij uw ex-partner. Gemiddeld over 2 weken woont uw kind dan 3 dagen per week bij u, en 4 dagen per week bij uw ex-partner. U voldoet aan de eis dat de dagelijkse opvang en opvoeding van uw kind ongeveer gelijk verdeeld is tussen u en uw ex-partner.

Voorbeeld 2

Ouder A werkt op een boorplatform en doorgaans volgens het schema: 5 weken werken op het platform, 5 weken thuis. Gedurende de weken dat ouder A op het platform werkt, zorgt ouder B voor het kind. In de weken dat ouder A thuis is, zorgt deze ouder voor het kind. Dit schema wordt telkens herhaald.

Deze regeling geldt ook voor aanslagen die nog niet onherroepelijk vaststonden op 13 maart 2020. Dit zal in de meeste gevallen gaan om uw aanslag voor 2019 en 2020.

Een aanslag staat onherroepelijk vast als de termijn van 6 weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken.

Beoordeling co-ouderschap voor aanslagen tot 13 maart 2020 die onherroepelijk vaststaan (aangifte 2018 en eerder)

U was co-ouder als uw kind ten minste 3 hele dagen per week bij u verbleef en 3 hele dagen bij de andere ouder. Met 3 hele dagen wordt 3 keer 24 uur per week bedoeld. U voldeed ook aan deze eis als uw kind om de week bij u was en om de week bij de andere ouder.

U hebt een fiscale partner

Hebt u een fiscale partner? Hieronder staat een aantal voorbeelden. U kunt deze gebruiken om na te gaan of u recht hebt op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Uw arbeidsinkomen is hoger dan een vastgesteld bedrag

In de volgende tabel kunt u zien hoe hoog uw arbeidsinkomen moet zijn om recht te hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Tabel arbeidsinkomen voor inkomensafhankelijke combinatiekorting
Jaar van aangifte Arbeidsinkomen
2021 vanaf € 5.154
2020 vanaf € 5.073
2019 vanaf € 4.994

Arbeidsinkomen even hoog

Hebt u een fiscale partner en is het arbeidsinkomen van u en uw fiscale partner even hoog? Dan krijgt alleen de oudste van u beiden de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Hoogte inkomensafhankelijke combinatiekorting

De hoogte van de inkomensafhankelijke combinatiekorting is afhankelijk van de hoogte van uw arbeidsinkomen:

Uitbetaling inkomensafhankelijke combinatiekorting

Hebt u een inkomen boven € 5.153 en betaalt u geen of weinig belasting over uw inkomen? En hebt u meer dan 6 maanden een fiscale partner die voldoende belasting is verschuldigd? Dan betalen wij de inkomensafhankelijke combinatiekorting mogelijk (voor een deel) aan u uit. Als u aangifte doet of een voorlopige aanslag aanvraagt, ziet u of u hiervoor in aanmerking komt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.