Fiscale veranderingen 2024

Op deze pagina vindt u de belangrijkste fiscale veranderingen die gelden vanaf 1 januari 2024.

Kies uit de volgende veranderingen:

 • Betalingskorting vervalt

  De betalingskorting voor de voorlopige aanslag inkomstenbelasting vervalt vanaf 1 januari 2024.

  Voor wie?

  Voor iedereen die de voorlopige aanslag 2024 in 1 keer betaalt vóór de uiterste betaaldatum van de 1e termijn.

  Wat betekent deze verandering voor u?

  U krijgt geen betalingskorting meer.

  Wat kunt u doen?

  U hoeft niets te doen. Bij de betaling van uw voorlopige aanslag 2024 mag u geen korting aftrekken.

  Meer informatie

 • Voorlopige aanslag 2024: gebruikte cijfers

  Vanaf half december 2023 kunt u een voorlopige aanslag 2024 ontvangen.

  Voor wie?

  Voor iedereen die in december 2023 automatisch een voorlopige aanslag 2024 krijgt of aanvraagt.

  Wat betekent deze verandering voor u?

  In uw voorlopige aanslag 2024 gebruiken we de tarieven en heffingskortingen die zijn opgenomen in het Belastingplan 2024.

  Wat kunt u doen?

  U hoeft niets te doen.

  Meer informatie

 • Verhoging belastingvrije reiskostenvergoeding

  De belastingvrije kilometervergoeding gaat van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer.

  Voor wie?

  Voor iedereen die in 2024 reiskostenvergoeding ontvangt. Bijvoorbeeld van de werkgever.

  De hogere kilometervergoeding geldt ook bij:

  • reiskosten voor ziekenbezoek
  • weekend- of vakantieuitgaven gehandicapten
  • giftenaftrek als een vrijwilliger afziet van reiskostenvergoeding

  Wat betekent deze verandering voor u?

  U kunt belastingvrij een hogere reiskostenvergoeding ontvangen.

  Wat kunt u doen?

  U hoeft niets te doen.

  Meer informatie

 • Co-ouderschap en de inkomensafhankelijke combinatiekorting

  De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting voor alleenstaanden of minstverdienende partners die arbeid en zorg voor een kind combineren.

  Gescheiden ouders kunnen allebei in aanmerking komen voor de IACK als zij de zorg voor hun kind gedurende het kalenderjaar gelijk hebben verdeeld. Dit houdt in dat vanaf 1 januari 2024 het kind minstens 156 dagen van het kalenderjaar (3 dagen per week) in elk van beide huishoudens verblijft.

  Voor wie?

  Dit geldt voor iedereen die co-ouder is en die ook aan de overige voorwaarden voor de IACK voldoet.

  Wat betekent deze verandering voor u?

  Als co-ouder krijgt u de IACK als u:

  • de zorg voor uw kind gelijkelijk verdeeld én
  • aan de overige IACK-voorwaarden voldoet

  Wat kunt u doen?

  U hoeft niets te doen. Als u voldoet aan de voorwaarden krijgt u de IACK toegekend in uw aangifte inkomstenbelasting.

  Meer informatie

 • Taxatieplicht voor giften in natura

  Giften in natura aan ANBI’s zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Vanaf 1 januari 2024 geldt dat giften in natura van meer dan € 10.000 per kalenderjaar alleen aftrekbaar zijn als daarvan een onafhankelijke waardebepaling heeft plaatsgevonden.

  Voor wie?

  Voor iedereen die meer dan € 10.000 aan giften in natura wil aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting.

  Wat betekent deze verandering voor u?

  Voldoet uw gift in natura aan de voorwaarden? En bedraagt deze meer dan € 10.000? Dan moet u hiervoor een onafhankelijke waardebepaling laten doen. Dit kan gedaan worden door een erkend taxateur, maar een recente aankoopfactuur voldoet in sommige gevallen ook. U kunt deze gift dan aftrekken in uw aangifte. Als wij daar om vragen, moet u ons het taxatierapport of de factuur kunnen tonen.

  Voor fiscaal partners is de grens voor giften in natura € 20.000.

  Wat kunt u doen?

  Als uw gift in natura meer dan € 10.000 is, kunt u hiervan een taxatierapport laten opstellen.

  Meer informatie

 • Twee schijven box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang)

  Box 2 heeft vanaf 1 januari 2024 2 schijven. De 1e schijf belast de 1e € 67.000 van het inkomen uit aanmerkelijk belang tegen een tarief van 24,5%. Is het inkomen hoger dan € 67.000, dan wordt het meerdere in de 2e schijf belast tegen 33%.

  Voor wie?

  Voor iedereen met een inkomen uit aanmerkelijk belang hoger dan € 67.000.

  Wat betekent dit voor u?

  Als uw inkomen uit aanmerkelijk belang hoger is dan € 67.000, wordt het meerdere zwaarder belast. Voor fiscaal partners geldt dat bij een inkomen van meer dan € 134.000.

  Wat kunt u doen?

  U hoeft niets te doen. In uw (voorlopige) aanslag wordt het tarief automatisch toegepast.

  Meer informatie

 • Wijzigingen vermogenscategorieën box 3

  2 vormen van vermogen zullen worden aangemerkt als 'banktegoed' in plaats van als 'overige bezitting'. Het gaat om:

  • het aandeel dat een woningeigenaar heeft in een Vereniging van Eigenaren (VvE)
  • het geld dat op een derdengeldenrekening staat bij een notaris of deurwaarder

  De wijziging geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023.

  Voor wie?

  Voor iedereen wiens vermogen wordt belast en die een aandeel heeft in de VvE en/of geld heeft staan bij een notaris of deurwaarder.

  Wat betekent deze verandering voor u?

  Uw aandeel in een VvE en/of uw geld dat bij een notaris of deurwaarder staat, wordt in box 3 belast tegen een lager tarief dan voorheen. Toen gold het hogere tarief van 'overige bezittingen'.

  Wat kunt u doen?

  U hoeft niets te doen. Wij passen automatisch het juiste tarief toe in uw aanslag.

 • Wijziging opgeven overige vorderingen

  Onderlinge vorderingen tussen partners én tussen ouders en minderjarige kinderen hoeven niet meer opgegeven te worden in de belastingaangifte. Dit geldt ook voor schulden aangaande deze vorderingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een schenking op papier.

  De wijziging geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023.

  Voor wie?

  Voor iedereen die een onderlinge vordering heeft met zijn of haar partner of met zijn of haar minderjarige kind(eren).

  Wat betekent deze verandering voor u?

  Als u genoemde onderlinge vordering hebt, wordt deze vanaf 2023 niet (meer) belast. Om die reden is deze vordering uit de belastingaangifte verwijderd.

  Wat kunt u doen?

  Controleer voor de zekerheid de vooringevulde gegevens van uw belastingaangifte 2023. Staat deze onderlinge vordering er nog in, verwijder dan de ingevulde gegevens.

  Meer informatie

 • Overdrachtsbelasting: maximale woningwaarde voor startersvrijstelling wordt € 510.000

  Vanaf 1 januari 2024 is de maximale woningwaarde om de startersvrijstelling te kunnen krijgen € 510.000. Dit was € 440.000.

  Voor wie?

  Voor iedereen die:

  • valt in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 34 jaar
  • een woning koopt waarin hij of zij zelf voor langere tijd gaat wonen
  • de startersvrijstelling niet eerder heeft gebruikt

  Wat betekent deze verandering voor u?

  Als u aan alle voorwaarden voldoet, betaalt u geen overdrachtsbelasting (2%) over de aankoop van uw woning.

  Wat kunt u doen?

  Bij de verkrijging van de woning moet u verklaren dat u zélf voor langere tijd in uw woning gaat wonen. Die verklaring is vaak al opgenomen in de leveringsakte die de notaris opstelt. Het is ook mogelijk een losse 'Verklaring overdrachtsbelasting startersvrijstelling' te gebruiken.

  Let op!

  De ondertekende verklaring moet vóór de overdracht van de woning in het bezit zijn van de notaris. De notaris voegt uw verklaring bij de akte of neemt die op in de akte.

  Verklaring overdrachtsbelasting startersvrijstelling

Lees meer over de fiscale veranderingen in Belastingplan 2024 op rijksoverheid.nl.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.