Overige vorderingen en contant geld

'Overige vorderingen' zijn vorderingen die u nergens anders in uw aangifte hebt aangegeven. Dat kan geld zijn dat u hebt uitgeleend, bijvoorbeeld een schenking op papier.

Hebt u niet-opeisbare vordering uit een erfenis? Lees dan onder aan deze pagina wat u daarmee moet doen.

Hebt u een schenking op papier gekregen?

Dan moet u het bedrag van de schenking aangeven als vordering. De schenker heeft u namelijk een bedrag geschonken, maar betaalt dit niet meteen uit en daardoor hebt u een vordering op de schenker.

Onderlinge vorderingen tussen partners én tussen ouders en minderjarige kinderen

Vanaf 1 januari 2023 geldt dat onderlinge vorderingen tussen partners én tussen ouders en minderjarige kinderen niet meer opgegeven hoeven te worden in de belastingaangifte. Dit geldt ook voor schulden aangaande deze vorderingen.

Contant geld

Hebt u contant geld in huis of bijvoorbeeld cadeaubonnen? Dan moet u uw contante geld en de waarde van uw cadeaubonnen opgeven als die boven de vrijstelling uitkomen.

Vrijstelling contant geld

In deze tabel ziet u per jaar welk bedrag is vrijgesteld. Hebt u het hele jaar een fiscale partner of kiest u daarvoor? Dan is de vrijstelling voor contant geld het dubbele.

Tabel vrijstelling contant geld
Jaar Vrijstelling zonder
fiscale partner
Vrijstelling met
fiscale partner
2024 € 653 € 1.306
2023 € 596 € 1.192
2022 € 560 € 1.120

Hebt u meer contant geld dan de vrijstelling? Dan hoeft u in uw aangifte alleen het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt aan te geven.

Niet-opeisbare vorderingen uit een erfenis

Is 1 van uw ouders overleden? En waren zij getrouwd? Dan kunt u een niet-opeisbare vordering op de overgebleven ouder hebben gekregen. Of u hebt het bloot eigendom gekregen van een bezitting waarvan de overgebleven ouder het vruchtgebruik heeft. U hoeft deze bezittingen niet aan te geven in box 3. Als u een niet-opeisbare vordering hebt op de overgebleven ouder, dan heeft de overgebleven ouder een schuld aan u. De overgebleven ouder kan deze schuld niet aangeven in box 3. De overgebleven ouder houdt ook geen rekening met het bloot eigendom, maar moet de volle waarde van de bezitting aangeven.

Het maakt niet uit of het om een ouder of stiefouder gaat.

Is 1 van uw ouders overleden en waren uw ouders niet getrouwd? Dan gelden voor deze vrijstelling extra voorwaarden. Uw ouders moeten dan:

  • op hetzelfde adres zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen
    Woonden uw ouders eerder samen, maar stonden zij in het jaar van aangifte niet het hele jaar ingeschreven op hetzelfde adres? Dan geldt deze regeling ook als het samenwonen is beëindigd door een opname in een verpleeghuis of een kliniek.
  • via de notaris voor elkaar een zorgplicht hebben geregeld
    Zij moeten dit ten minste de laatste 6 maanden vóór het overlijden hebben gedaan.
    Dit laatste hoeft niet als uw ouders al minstens 5 kalenderjaren op hetzelfde adres zijn ingeschreven.

Andere vorderingen op basis van een erfenis geeft u in box 3 aan als 'Bezittingen'.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.