Aandelen, obligaties, winstbewijzen en opties die niet bij een aanmerkelijk belang horen

Bij aandelen, obligaties en dergelijke gaat het om bijvoorbeeld:

  • aandelen, obligaties, winstbewijzen en opties die niet bij een aanmerkelijk belang horen
  • aandelen in beleggingsfondsen
  • het niet-vrijgestelde deel van uw groene beleggingen

Hebt u aandelen, obligaties, winstbewijzen, opties of aandelen in beleggingsfondsen die genoteerd zijn aan de effectenbeurs Euronext in Amsterdam? Geef dan de slotwaarden aan uit de OfficiĆ«le Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. Op 1 januari van het jaar van aangifte is dat de slotwaarde van het jaar ervoor.

Zijn de effecten niet genoteerd aan de effectenbeurs? Dan vermeldt u de waarde in het economisch verkeer op de peildatum.

Groene beleggingen

Hebt u in het jaar van aangifte groene beleggingen? Dan krijgt u op 1 januari van dat jaar een vrijstelling voor die groene beleggingen. Hebt u het hele jaar een fiscale partner? Dan is uw gezamenlijke vrijstelling het dubbele bedrag. In uw aangifte geeft u de totale waarde aan van uw groene beleggingen. De aangifte houdt automatisch rekening met de vrijstelling.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.