Aandelen, obligaties, winstbewijzen en opties die niet bij een aanmerkelijk belang horen

Bij aandelen, obligaties en dergelijke gaat het om bijvoorbeeld:

  • aandelen, obligaties, winstbewijzen en opties die niet bij een aanmerkelijk belang horen
  • aandelen in beleggingsfondsen
  • het niet-vrijgestelde deel van uw groene beleggingen

Hebt u aandelen, obligaties, winstbewijzen, opties of aandelen in beleggingsfondsen die genoteerd zijn aan de effectenbeurs Euronext in Amsterdam? Geef dan de slotwaarden aan uit de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. Op 1 januari van het jaar van aangifte is dat de slotwaarde van het jaar ervoor.

Zijn de effecten niet genoteerd aan de effectenbeurs? Dan vermeldt u de waarde in het economisch verkeer op de peildatum.

Spaarloonregeling

Hebt u in het jaar van aangifte aandelen die onder een spaarloonregeling vallen? Geef bij bank- en spaartegoeden in Nederland het bedrag aan dat uitkomt boven de vrijstelling van € 17.025. Hebt u gebruikgemaakt van de mogelijkheid om vervroegd uw spaarloon op te nemen? Geef dan alleen de waarde aan van de aandelen die op de geblokkeerde rekening staan.

Let op!

Vanaf 2016 is de spaarloonregeling vervallen.

 

Groene beleggingen

Hebt u in het jaar van aangifte groene beleggingen? Dan krijgt u op 1 januari van dat jaar een vrijstelling voor die groene beleggingen. Hebt u het hele jaar een fiscale partner? Dan is uw gezamenlijke vrijstelling het dubbele bedrag. In uw aangifte geeft u de totale waarde aan van uw groene beleggingen. De aangifte houdt automatisch rekening met de vrijstelling.

Let op!

Met ingang van 2013 zijn niet meer vrijgesteld:

  • maatschappelijke en culturele beleggingen
  • beleggingen in durfkapitaal

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.