Niet-vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen

Verzekeringen die een kapitaal (een bedrag ineens) uitkeren bij leven of overlijden, horen bij uw bezittingen in box 3. Bij de volgende verzekeringen krijgt u misschien een vrijstelling:

Een kapitaalverzekering eigen woning hoort bij uw inkomen uit werk en woning (box 1) en niet bij uw bezittingen in box 3.

Kapitaalverzekering die alleen uitkeert bij overlijden

Hebt u een kapitaalverzekering die alleen uitkeert bij overlijden, bijvoorbeeld een uitvaartverzekering? En is het verzekerde kapitaal niet meer dan het vrijgestelde bedrag (tabel) per verzekerde? Dan hoeft u deze verzekering niet aan te geven. Het gaat hierbij om een verzekering die uitkeert bij overlijden van:

  • uzelf
  • uw fiscale partner
  • een bloed- of aanverwant, zoals uw kinderen, ouders, broers of zussen en hun echtgenoten

Is het verzekerde kapitaal meer dan het vrijgestelde bedrag per verzekerde? Dan moet u dit wel aangeven bij uw bezittingen in box 3.

Dit geldt niet als de 'waarde in het economische verkeer' van al uw polissen samen niet meer is dan € 8.665. Dan valt uw polis onder de vrijstelling.

Tabel vrijstelling kapitaalverzekering bij overlijden
Jaar Vrijstelling
2024 € 8.665
2023 € 7.913
2022 € 7.444

Is het verzekerde bedrag per verzekerde gelijk of lager dan het bedrag in de tabel hierboven? Dan valt het gehele bedrag onder de vrijstelling. U geeft het verzekerde bedrag dan niet op in de aangifte.

Hebt u als verzekerde 1 of meer verzekeringen waarvan het verzekerd kapitaal hoger is dan in bovenstaande tabel? Dan moet u de totale waarde van het verzekerd bedrag opgeven in de aangifte. De waarde in het economisch verkeer kunt u opvragen bij uw verzekeraar.

Kapitaalverzekering voor invaliditeit, ziekte of een ongeval

De waarde van een kapitaalverzekering die een uitkering ineens geeft bij invaliditeit, ziekte of een ongeval, is onbeperkt vrijgesteld. Ook de kapitaaluitkering is vrijgesteld.

Kapitaalverzekering die u op of vóór 14 september 1999 hebt afgesloten

Hebt u 1 of meer kapitaalverzekeringen afgesloten op of vóór 14 september 1999? En hebt u deze verzekering niet omgezet in een kapitaalverzekering eigen woning? Dan geldt een vrijstelling voor de opgebouwde waarde als uw verzekering nog voldoet aan de voorwaarden. Ook de kapitaaluitkering kan zijn vrijgesteld.

Vrijstelling tijdens de looptijd

Is na 13 september 1999 het verzekerde kapitaal niet verhoogd en de looptijd van de verzekering niet verlengd? Dan hoeft u geen belasting te betalen als de gezamenlijke waarde op de peildatum € 123.428 of lager is. Is de waarde hoger? Dan betaalt u belasting over de waarde boven € 123.428.

Hebt u het hele aangiftejaar een fiscale partner? Dan is de vrijstelling voor u samen € 246.856.

In de aangifte wordt de vrijstelling automatisch voor u berekend en in mindering gebracht.

Let op!

Hebt u na 13 september 1999 het verzekerde kapitaal of de premies verhoogd? Dan is uw vrijstelling in box 3 voor die kapitaalverzekering mogelijk vervallen. Of dat zo is, hangt af van de voorwaarden van uw kapitaalverzekering.

De vrijstelling in box 3 vervalt in ieder geval als u na 13 september 1999 de looptijd van uw verzekering hebt verlengd. Uw tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij kan u hierover meer informatie geven. De vrijstelling geldt alleen nog als uw verzekeringsmaatschappij de verhoging van het verzekerde kapitaal, de premies of de verlenging van de looptijd, vóór 1 juli 2001 ongedaan heeft gemaakt.

Vrijstelling kapitaaluitkering

Hebt u uw kapitaalverzekering afgesloten tussen 31 december 1991 en 15 september 1999? Dan is uw vrijstelling voor de kapitaaluitkering afhankelijk van hoeveel jaren premie u hebt betaald.

Hebt u uw kapitaalverzekering afgesloten vóór 1 januari 1992? Dan blijft u recht houden op een onbeperkte vrijstelling voor de kapitaaluitkering.

Let op!

Koopt u een polis af die is afgesloten vóór 1 januari 1992? Dan is de uitkering geheel vrijgesteld, als de verzekering voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Het verzekerd kapitaal is na 1 januari 1992 niet verhoogd.
  • De looptijd is niet verlengd.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.