Niet-vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen

Verzekeringen die een kapitaal (een bedrag ineens) uitkeren bij leven of overlijden, horen bij uw bezittingen in box 3. Bij de volgende verzekeringen krijgt u misschien een vrijstelling:

Een kapitaalverzekering eigen woning behoort tot uw inkomen uit werk en woning (box 1) en niet tot uw bezittingen in box 3.

Kapitaalverzekering die alleen uitkeert bij overlijden

Hebt u een kapitaalverzekering die alleen uitkeert bij overlijden, bijvoorbeeld een uitvaartverzekering? En is het verzekerde kapitaal niet meer dan het vrijgestelde bedrag (tabel) per verzekerde? Dan hoeft u deze verzekering niet aan te geven. Het gaat hierbij om een verzekering die uitkeert bij overlijden van:

  • uzelf
  • uw fiscale partner
  • een bloed- of aanverwant, zoals uw kinderen, ouders, broers of zussen en hun echtgenoten

Is het verzekerde kapitaal meer dan het vrijgestelde bedrag per verzekerde? Dan moet u dit wel aangeven bij uw bezittingen in box 3.

Dit geldt niet als de 'waarde in het economische verkeer' van al uw polissen samen niet meer is dan € 7.348. Dan valt uw polis onder de vrijstelling.

Tabel vrijstelling kapitaalverzekering bij overlijden
Jaar Vrijstelling
2021 € 7.348
2020 € 7.232
2019 € 7.118

Is het verzekerde bedrag per verzekerde gelijk of lager dan het bedrag in de tabel hierboven? Dan valt het gehele bedrag onder de vrijstelling. U geeft het verzekerde bedrag dan niet op in de aangifte.

Hebt u als verzekerde 1 of meer verzekeringen waarvan het verzekerd kapitaal hoger is dan in bovenstaande tabel? Dan moet u de totale waarde van het verzekerd bedrag opgeven in de aangifte. De waarde in het economisch verkeer kunt u opvragen bij uw verzekeraar.

Kapitaalverzekering voor invaliditeit, ziekte of een ongeval

De waarde van een kapitaalverzekering die een uitkering ineens geeft bij invaliditeit, ziekte of een ongeval, is onbeperkt vrijgesteld. Ook de kapitaaluitkering is vrijgesteld.

Kapitaalverzekering die u op of vóór 14 september 1999 hebt afgesloten (geen kapitaalverzekering eigen woning)

Hebt u 1 of meer kapitaalverzekeringen op of vóór 14 september 1999 afgesloten? Is na 13 september 1999 het verzekerde kapitaal niet verhoogd en de looptijd van de verzekering niet verlengd? Dan hoeft u geen belasting te betalen als de gezamenlijke waarde op de peildatum € 123.428 of lager is. Is de waarde hoger? Dan betaalt u belasting over de waarde boven € 123.428.

Hebt u het hele aangiftejaar een fiscale partner? Dan is de vrijstelling voor u samen € 246.856. In de aangifte wordt de vrijstelling automatisch voor u berekend en in mindering gebracht.

Is het verzekerde kapitaal of de premie na 13 september 1999 verhoogd? Dan mag u de vrijstelling alleen gebruiken als die verhoging plaatsvond op basis van een clausule of bepaling bij uw verzekering die op 13 september 1999 al bestond. De vrijstelling geldt niet als de looptijd van de verzekering na 13 september 1999 is verlengd.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.