Crowdfunding

Ontvangt u geld via een crowdfunding? Zodra u de beschikking hebt over het bedrag, behoort het tot uw bezittingen. Als er een voorwaarde is waaronder u het geld ontvangt, dan kunt u dit als schuld opgeven.

Als u geld geeft

Zolang u zelf de beschikking over het geld hebt, behoort het nog tot uw eigen vermogen. Daarna niet meer.

Is er sprake van een terugbetalingsregeling voor degene die het geld ontvangt? Neem dit bedrag dan als vordering in uw aangifte op. Het kan ook zijn dat u een lening hebt verstrekt. Deze lening hoort in principe bij uw bezittingen.

Hebt u in ruil voor uw bijdrage aandelen in een onderneming ontvangen? Als er geen sprake is van een aanmerkelijk belang, dan geeft u de aandelen op als bezitting in box 3.

Hebt u vragen?

Neem dan contact op met uw belastingkantoor. Crowdfunding kent vele verschijningsvormen, met verschillende fiscale gevolgen. Laat u dus goed adviseren voordat u aan crowdfundingsproject deelneemt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.