Wat zijn uw bezittingen?

Hebt u in het jaar van aangifte bezittingen in Nederland en/of daarbuiten? Dan moet u de waarde daarvan aangeven als bezittingen in box 3: sparen en beleggen.

Wat geeft u aan in box 3?

De volgende bezittingen geeft u aan in box 3:

Onverdeelde boedel

Kreeg u met een of meer anderen een erfenis? Dan is er, totdat deze erfenis verdeeld is, een onverdeelde boedel. Ook als u gaat scheiden of uit elkaar gaat kan er een onverdeelde boedel zijn.

Hebt u een aandeel in een onverdeelde boedel? En horen deze bezittingen in box 3? Dan geeft u in uw aangifte alleen uw deel van deze bezittingen aan. U moet wel rekening houden met het soort bezitting. Hoort bijvoorbeeld een verhuurde woning tot de onverdeelde boedel? Dan geeft u uw deel van deze woning aan bij overige onroerende zaken.

Voorbeeld

Een spaarrekening behoort tot de boedel die nog niet verdeeld is. Op deze spaarrekening staat op 1 januari € 1.000. Er zijn 2 erfgenamen. Iedere erfgenaam geeft € 500 op in zijn aangifte als bezitting in box 3.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.