Overige bezittingen

Bij overige bezittingen horen onder andere:

 • cryptovaluta, zoals bitcoins en andere virtuele betaalmiddelen
  U kunt deze virtuele betaalmiddelen alleen gebruiken als betaalmiddel op internet. U geeft van deze middelen de waarde in het economisch verkeer aan op 1 januari van het jaar van aangifte. Aangezien er verschillende koersen zijn, geldt de koers van het gebruikte omwisselplatform.
 • roerende zaken die u in het jaar van aangifte verhuurt of als belegging hebt
 • rechten die u in het jaar van aangifte hebt op roerende zaken
  Bijvoorbeeld het recht om een auto of caravan van een ander (niet uw werkgever) gratis het hele jaar te gebruiken.
 • afgezonderd particulier vermogen
  Bijvoorbeeld een trustvermogen of een vergelijkbaar doelvermogen naar buitenlands recht (ook als u hieruit geen inkomsten hebt).
 • vruchtgebruik of beperkte eigendom van een spaarrekening (zoals bloot eigendom: u bent eigenaar, maar u hebt geen recht op rente)
 • het vruchtgebruik of beperkte eigendom van een pand, landgoed, bos of natuurterrein
  Het gaat hier niet om uw bloot eigendom van een woning die voor een ander, de vruchtgebruiker, een eigen woning is (het hoofdverblijf). U kunt bijvoorbeeld bloot eigendom van de woning erven waarin uw langstlevende ouder als vruchtgebruiker woont.
 • het recht op het gebruik van een pand waarvoor u minder dan 1 keer per jaar een zakelijke vergoeding betaalt
  U betaalt bijvoorbeeld de huur steeds 5 jaar vooruit.
 • een lot waarop een prijs is gevallen
  De waarde is gelijk aan de waarde van de prijs.

Bij overige bezittingen in box 3 horen onder andere niet:

 • door een erfenis verkregen vruchtgebruik van de woning die in het jaar van aangifte uw hoofdverblijf is
  Het eigenwoningforfait van deze woning geeft u aan bij 'Eigen woning' in box 1.
 • roerende zaken voor eigen gebruik of voor gebruik binnen het gezin 
  Bijvoorbeeld uw eigen auto of de inboedel van uw woning.
 • kunstvoorwerpen
  Deze zijn vrijgesteld als ze niet als belegging zijn bedoeld.
 • door een erfenis verkregen rechten op roerende zaken die u zelf gebruikte

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.