Rechten op periodieke uitkeringen

Saldolijfrenten (ook wel saldo-periodieke uitkeringen genoemd) zijn rechten op periodieke uitkeringen waarvan de premies op grond van de polis niet aftrekbaar zijn. Zulke rechten vallen niet in box 1. U geeft de waarde van zo’n recht aan in box 3.

Uitzondering voor periodieke rechten afgesloten vóór 14 september 1999

Is de saldolijfrente afgesloten vóór 14 september 1999? En is er een eenmalige premie (koopsom) voldaan die u op grond van de polis niet kon aftrekken? Dan geldt voor u een uitzondering. De waarde hiervan geeft u niet aan in box 3. Als de uitkering meer is dan de eenmalig gestorte premie, dan zijn de uitkeringen belast in box 1. Dit heet de ‘saldomethode’.

Is de saldolijfrente gesloten vóór 14 september 1999, en is de jaarpremie na 13 september 1999 lager dan € 2.269? Dan hoeft u de waarde van het recht ook niet op te geven in box 3. Bedraagt de jaarpremie na 13 september 1999 meer dan € 2.269? Dan moet u de waarde van het recht dat wordt opgebouwd met het deel van de premie dat uitkomt boven € 2.269 opgeven in box 3.

Let op! Alle rechten op periodieke uitkeringen waarvan de premies op grond van de polis wél voor aftrek in aanmerking kunnen komen, vallen volledig in box 1. Dit geldt bijvoorbeeld voor lijfrenteverzekeringen en de bancaire varianten daarvan. Het maakt daarbij niet uit of u de premies niet (of niet helemaal) hebt afgetrokken in box 1.

Berekening waarde periodieke uitkeringen

Saldolijfrenten die in box 3 horen, geeft u op in uw aangifte inkomstenbelasting onder 'andere bezittingen’. De berekening van de waarde van deze rechten hangt af van het soort uitkering:

  • De periodieke uitkering is uitsluitend afhankelijk van een leven.
  • De periodieke uitkering is niet uitsluitend afhankelijk van een leven, maar vervalt ook na een bepaalde tijd.
  • De periodieke uitkering is niet afhankelijk van een leven.

In de aangifte staat hoe u de waarde berekent.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.