2e woning

Een 2e woning is bijvoorbeeld een vakantiewoning binnen of buiten Nederland. Deze hoort bij uw bezittingen in box 3. U geeft de waarde op 1 januari aan.

Waarde 2e woning

Hebt u een 2e woning in Nederland? Vermeld dan de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari van het jaar vóór het jaar van aangifte. Die staat op de WOZ-beschikking die u hebt gekregen van uw gemeente. Bij erfpacht vermindert u de WOZ-waarde met de waarde van de toekomstige erfpachtcanons. De waarde van de toekomstige erfpachtcanons is zeventien keer de jaarlijkse erfpachtcanon.

Is het een 2e woning buiten Nederland? Vermeld dan de waarde in het economisch verkeer in onbewoonde staat op 1 januari van het jaar vóór het jaar van aangifte.

Een 2e woning is niet:

 • de eigen woning die uw hoofdverblijf is in het jaar van aangifte
  Ook niet de 'tijdelijke' eigen woning. Deze geeft u aan bij 'Eigen woning' in box 1.
 • een woning die u verhuurt
  Hier bedoelen we ook de voormalige eigen woning die u tijdelijk verhuurt in afwachting van verkoop. Geef deze woning aan bij overige onroerende zaken in box 3.
 • een landgoed in de zin van de Natuurschoonwet 1928 dat volledig uw eigendom is
  Beperkt eigendom en vruchtgebruik van een landgoed en andere opstallen op het landgoed die geen eigen woning en geen 2e woning zijn, geeft u aan bij overige bezittingen in box 3.

Let op!

Staat uw 2e woning op een landgoed in de zin van de Natuurschoonwet 1928 dat volledig uw eigendom is? Dan hoeft u alleen de waarde van de woning en andere gebouwen die daarbij horen aan te geven, inclusief de waarde van de ondergrond.

 • een bos of natuurterrein dat volledig uw eigendom is
  Beperkt eigendom en vruchtgebruik van een bos of natuurterrein geeft u aan in box 3 bij 'Overige bezittingen'.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.