Bank- en spaartegoeden in Nederland

U geeft het totaal aan van uw bank- en spaartegoeden op 1 januari van het jaar van aangifte. De waarde van de spaartegoeden hangt af van het tijdstip van rentebijschrijving. De waarde van spaartegoeden met een BEM-clausule (Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen) moet u ook opgeven.

Let op!

Hebt u een persoonsgebonden budget? En staat daarvan op 1 januari van het jaar van aangifte nog een deel op uw rekening? Dan hoort dit bedrag bij uw bank- en spaartegoeden op deze peildatum. Moet u (een deel) van uw persoonsgebonden budget terugbetalen of wordt het verrekend? Dan hoort dat deel bij uw schulden op 1 januari van dat jaar.

Vrijstelling spaarloonregeling

Is het totaal van uw geblokkeerde spaartegoeden die onder een spaarloonregeling vallen € 17.025 of minder? Dan hoeft u dit bedrag niet aan te geven. Is het bedrag hoger? Dan geeft u alleen het deel aan dat boven € 17.025 uitkomt. Hebt u gebruikgemaakt van de mogelijkheid om vervroegd uw spaarloon op te nemen? Geef dan alleen het bedrag aan dat op de geblokkeerde rekening staat. Uw fiscale partner heeft ook een vrijstelling van € 17.025 voor zijn spaarloonregeling. Fiscale partners mogen niet gebruikmaken van elkaars vrijstelling.

Let op!

Vanaf 1 januari 2016 vervalt de vrijstelling voor de spaarloonregeling.

Aandelen die onder een spaarloonregeling vallen

Hebt u aandelen die onder een spaarloonregeling vallen? Tel dan de waarde van deze aandelen op bij uw spaartegoeden die onder deze regeling vallen. Hebt u gebruikgemaakt van de mogelijkheid om vervroegd uw spaarloon op te nemen? Geef dan alleen de waarde aan van de aandelen die op de geblokkeerde rekening staan. Het deel dat boven € 17.025 uitkomt, geeft u aan.

En/of rekening

Hebt u een en/of rekening met uw fiscale partner? Dan geeft u beiden de volledige waarde op van de rekening in de aangifte. De uiteindelijke gezamenlijke grondslag sparen en beleggen mag u verdelen over uzelf en uw fiscale partner.

Hebt u een en/of rekening met iemand die niet uw fiscale partner is? Bijvoorbeeld met één van uw ouders? Geef in uw aangifte dan alleen dat deel van de rekening aan dat van u is. Uw deel van de rekening is uw geld dat u zelf hebt gestort of dat iemand anders voor u daarop heeft gestort.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.