Rentebijschrijving

Het vaststellen van de waarde van uw tegoeden of vorderingen hangt af van de manier waarop de rente wordt bijgeschreven.

Spaartegoeden: jaarlijks (of vaker) rentebijschrijving

Wordt uw rente jaarlijks (of vaker) bijgeschreven? Geef dan het totaal aan van de tegoeden op 1 januari van het jaar van aangifte. U geeft niet de opgebouwde rente aan die op die datum nog niet was bijgeschreven.

Spaartegoeden: minder vaak dan jaarlijkse rentebijschrijving

Wordt uw rente minder vaak dan jaarlijks bijgeschreven? Dan geeft u de waarde in het economisch verkeer aan van het tegoed op 1 januari van het jaar van aangifte. Dat is meestal de waarde van het spaartegoed inclusief de rente die u hebt opgebouwd tot die datum.

Vorderingen: minder vaak dan jaarlijkse rentebijschrijving

Hebt u op 1 januari van het jaar van aangifte een vordering waarvan de rente minder vaak dan jaarlijks wordt bijgeschreven? Dan geeft u in box 3 de waarde in het economisch verkeer aan van deze vordering op 1 januari van dat jaar. Dat is meestal de waarde van de vordering inclusief de rente die u hebt opgebouwd tot die datum.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.