Bank- en spaartegoeden in Nederland

U geeft het totaal aan van uw bank- en spaartegoeden op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet. De waarde van de spaartegoeden hangt af van het tijdstip van rentebijschrijving. De waarde van spaartegoeden met een BEM-clausule (Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen) moet u ook opgeven.

Let op!

Hebt u een persoonsgebonden budget? En staat daarvan op 1 januari van het jaar van aangifte nog een deel op uw rekening? Dan hoort dit bedrag bij uw bank- en spaartegoeden op deze peildatum. Moet u (een deel) van uw persoonsgebonden budget terugbetalen of wordt het verrekend? Dan hoort dat deel bij uw schulden op 1 januari van dat jaar.

En/of-rekening

Hebt u een en/of-rekening met uw fiscale partner en doet u samen aangifte? Dan geeft u in uw aangifte de volledige waarde op van de rekening. Doet u niet samen aangifte? Dan geeft zowel u als uw fiscale partner ieder voor zich de volledige waarde op in de eigen aangifte. De uiteindelijke gezamenlijke grondslag sparen en beleggen mag u verdelen over uzelf en uw fiscale partner.

Hebt u een en/of-rekening met iemand die niet uw fiscale partner is? Bijvoorbeeld met een van uw ouders? Geef in uw aangifte dan alleen dat deel van de rekening aan dat van u is. Uw deel van de rekening is uw geld dat u zelf hebt gestort of dat iemand anders voor u daarop heeft gestort.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.