Bank- en spaartegoeden in Nederland

U geeft het totaal aan van uw bank- en spaartegoeden op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet. De waarde van de spaartegoeden hangt af van het tijdstip van rentebijschrijving.

Ook geeft u de volgende bezittingen op onder bank- en spaartegoeden:

Twijfelt u of u de waarde van een bank- of spaarrekening moet aangeven in uw aangifte? Neem dan contact op met uw bank of de financiƫle instelling waar de rekening loopt.

Let op!

Hebt u een persoonsgebonden budget? En staat daarvan op 1 januari van het jaar van aangifte nog een deel op uw rekening? Dan hoort dit bedrag bij uw bank- en spaartegoeden op deze peildatum. Moet u (een deel) van uw persoonsgebonden budget terugbetalen of wordt het verrekend? Dan hoort dat deel bij uw schulden op 1 januari van dat jaar.

En/of-rekening

Hebt u een en/of-rekening met uw fiscale partner en doet u samen aangifte? Dan geeft u in uw aangifte de volledige waarde op van de rekening. Doet u niet samen aangifte? Dan geeft zowel u als uw fiscale partner ieder voor zich de volledige waarde op in de eigen aangifte. De uiteindelijke gezamenlijke grondslag sparen en beleggen mag u verdelen over uzelf en uw fiscale partner.

Hebt u een en/of-rekening met iemand die niet uw fiscale partner is? Bijvoorbeeld met een van uw ouders? Geef in uw aangifte dan alleen dat deel van de rekening aan dat van u is. Uw deel van de rekening is uw geld dat u zelf hebt gestort of dat iemand anders voor u daarop heeft gestort.

Uw aandeel in het vermogen van de 'vereniging van eigenaren' (VvE) op 1 januari van het jaar van aangifte

Bent u lid van een VvE, bijvoorbeeld omdat u een appartement hebt in een flatgebouw? Dan betaalt u aan de VvE een bijdrage voor bijvoorbeeld onderhoud en schoonmaak. Door uw lidmaatschap hebt u ook een aandeel in het vermogen van de VvE. U vindt dit vermogen in de jaarrekening van de VvE, onder 'Eigen vermogen'. De reserves horen daar ook bij. Voorbeelden hiervan zijn de algemene reserve, de onderhoudsreserve, voorzieningen, bestemmingsreserves, of het nog te bestemmen resultaat van een vorig jaar.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.