Terug te betalen persoonsgebonden budget

Hebt u op 1 januari van het jaar van aangifte nog een deel van uw persoonsgebonden budget op uw rekening staan? Dan hoort dit bedrag bij uw bank- en spaartegoeden op deze peildatum.

Gaat het om een restant van uw persoonsgebonden budget van vóór het jaar van aangifte? En moet u dit (deels) terugbetalen aan uw zorgkantoor of wordt dit verrekend met uw persoonsgebonden budget over het jaar van aangifte? Dan hoort het bedrag dat u moet terugbetalen (of dat wordt verrekend) bij uw schulden op 1 januari van het jaar van aangifte.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.