Belastingschulden

Nederlandse belastingschulden zijn geen schulden in box 3. U mag deze niet aftrekken. Hierop zijn 2 uitzonderingen:

  • Erfbelasting die u nog niet hebt betaald, mag u aangeven in box 3.
  • Belastingschulden van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting mag u aftrekken als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
    • U hebt uiterlijk 8 weken vóór het einde van het jaar een voorlopige aanslag aangevraagd om in dat jaar uw belastingschuld te betalen.
    • Wij hebben de voorlopige aanslag niet opgelegd, of hebben deze zo laat opgelegd dat u deze niet vóór 1 januari van het aangiftejaar kon betalen.

U mag in deze gevallen het bedrag van de belastingschuld dat boven de drempel uitkomt, aftrekken van de waarde van de bezittingen op 1 januari van het aangiftejaar. Het bedrag dat u aftrekt als belastingschuld mag niet hoger zijn dan het bedrag dat u volgens de voorlopige aanslag moet betalen. U moet dit bedrag wel binnen de betalingstermijn van de voorlopige aanslag betalen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.