Belastingschulden

Belastingen die u nog niet hebt betaald, tellen niet mee als schulden in box 3. Als u belastingschulden in het binnen- of buitenland hebt, mag u deze dus niet aangeven als schuld. In 3 gevallen mag u wél een belastingschuld aftrekken van uw banktegoeden in box 3:

 • Belastingschulden van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting mag u wél aftrekken als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • U hebt uiterlijk 8 weken vóór het einde van het jaar een voorlopige aanslag aangevraagd om in dat jaar uw belastingschuld te betalen.
  • Wij hebben de voorlopige aanslag niet opgelegd, of hebben deze zo laat opgelegd dat u deze niet vóór 1 januari van het aangiftejaar kon betalen.
 • Belastingschulden van een aangifte inkomstenbelasting mag u wél aftrekken als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • U hebt uiterlijk 13 weken vóór het einde van het jaar een aangifte gedaan om in dat jaar uw belastingschuld te betalen.
  • Wij hebben de aanslag niet opgelegd, of hebben deze zo laat opgelegd dat u deze niet vóór 1 januari van het aangiftejaar kon betalen.
 • Belastingschulden van een aangifte schenkbelasting mag u wél aftrekken als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • U hebt uiterlijk 8 weken vóór het einde van 2023 aangifte schenkbelasting gedaan.
  • Wij hebben de aanslag niet opgelegd, of hebben deze zo laat opgelegd dat u deze niet vóór 1 januari van het aangiftejaar kon betalen.

In deze gevallen mag u het bedrag aan belastingschuld aftrekken van de waarde van uw banktegoeden op 1 januari van het aangiftejaar. Het bedrag dat u aftrekt mag niet hoger zijn dan het bedrag dat u volgens de aangifte of aanslag moet betalen. Ook mogen uw banktegoeden door de aftrek niet onder € 0 komen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.