Cryptovaluta (zoals bitcoins)

Cryptovaluta zijn digitale ruilmiddelen waar geen (officiële) centrale tegenpartij zoals een bank aan te pas komt. De meeste transacties in cryptovaluta vinden plaats via zogenoemde omwisselplatforms. Daar kunt u tegen betaling van regulier geld cryptovaluta aankopen of omwisselen tegen andere cryptovaluta. Ook via mining kunt u cryptovaluta verwerven.

Hoe u aangifte moet doen van cryptovaluta hangt af van uw situatie.

Kies uw situatie:

 • Ik ben particulier en bezit cryptovaluta

  Cryptovaluta horen tot uw bezittingen in box 3. Van uw cryptovaluta geeft u de waarde in het economisch verkeer aan op 1 januari (peildatum). U hanteert daarbij de koers op de peildatum van het gebruikte omwisselplatform. Zie ook Ik heb crypto's - moet ik daarover aangifte doen?

 • Ik ben particulier en ik mine cryptovaluta of handel in cryptovaluta

  Voor het minen is veel computercapaciteit nodig. De kosten die daarmee samenhangen zullen vaak zo hoog zijn dat niet snel sprake zal zijn van een voordeel. Daarbij speelt ook een rol dat u maar een beperkte hoeveelheid cryptovaluta per dag kunt minen. Daarom hoeft u de opbrengst van het minen zelf niet aan te geven. Dat wordt anders als uw opbrengst hoger is dan uw kosten. In dat geval kan er sprake zijn van inkomsten uit overig werk of winst uit onderneming en moet u uw inkomsten aangeven in uw aangifte.

  De handel in cryptovaluta kunt u vergelijken met de handel in gewone valuta zoals de Japanse Yen of de Amerikaanse dollar. U bent aan het beleggen en u speculeert op koerswinst. U hoeft dan de opbrengst van de handel niet aan te geven. Dat is anders als u met extra arbeid, dus bovenop uw beleggingsactiviteiten, vaak extra inkomsten verdient. In dat geval moet u de inkomsten wél aangeven. Geeft u deze inkomsten aan als inkomsten uit overig werk of als winst uit onderneming.

 • Ik ben particulier en ik ontvang mijn loon in cryptovaluta

  In dat geval moet uw werkgever de cryptovaluta omrekenen in euro’s op het moment dat u deze ontvangt. Er is sprake van loon in natura.

 • Ik ben ondernemer voor de inkomstenbelasting en ik word betaald in cryptovaluta

  Als u voor uw diensten of leveringen wordt betaald in cryptovaluta, moet u deze omrekenen naar euro’s. Het omgerekende bedrag rekent u tot uw omzet.

  Bij het omwisselen van de cryptovaluta kunt u winst of verlies maken. Dat komt tot uitdrukking in uw winst-en-verliesrekening. Hebt u op de balansdatum nog cryptovaluta? Waardeert u deze dan op kostprijs of lagere marktwaarde.

  Koopt u als ondernemer cryptovaluta, dan horen deze alleen tot uw ondernemingsvermogen als u de aankoop doet binnen de normale bedrijfsuitoefening. In alle andere gevallen hoort de aankoop tot uw privévermogen. Het gaat dan bijvoorbeeld om duurzaam overtollige middelen. Dat zijn gelden die geen functie hebben in uw onderneming. Zij zijn niet direct nodig voor de bedrijfsuitoefening en niet bestemd om binnen afzienbare tijd te besteden aan bijvoorbeeld investeringen. Deze cryptovaluta geeft u aan in box 3.

 • Ik ben ondernemer voor de omzetbelasting en ik word betaald in cryptovaluta

  Als u voor uw diensten of leveringen wordt betaald in cryptovaluta, moet u deze omrekenen naar euro’s. Bij uw btw-aangifte geeft u het bedrag in euro's op.

 • Mijn bv wordt betaald in cryptovaluta

  Als uw bv voor haar diensten of leveringen wordt betaald in cryptovaluta, moet u de cryptovaluta omrekenen naar euro’s. Het omgerekende bedrag rekent u tot uw omzet. Bij het omwisselen van de cryptovaluta kan de bv winst of verlies maken. Dat komt tot uitdrukking in de winst-en-verliesrekening. Bezit uw bv op balansdatum cryptovaluta? Waardeert u deze dan op kostprijs of lagere marktwaarde.

 • Mijn bv minet en handelt in cryptovaluta

  Uw bv drijft met haar hele vermogen een onderneming. Dat betekent dat zowel het minen als de aankoop van cryptovaluta (al dan niet gevolgd door verkoop) zich afspelen binnen de onderneming.  De resultaten van het minen en handelen komen daardoor tot uitdrukking in de in de winst-en-verliesrekening.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.