Wat betekent Brexit voor de inkomstenbelasting?

Het Verenigd Koninkrijk heeft de EU verlaten op 31 januari 2020. Daarna ging een overgangsperiode in - die duurde tot en met 31 december 2020. In deze periode onderhandelden de EU en het VK over een nieuw samenwerkingsakkoord.

Bent u inwoner van Nederland? Dan heeft Brexit geen gevolgen voor uw Nederlandse inkomstenbelasting. Als u inwoner bent van het VK is dat mogelijk anders.

Kijk bij uw situatie of er voor u iets verandert vanaf 1 januari 2021.

Aftrekposten als u in het VK woont

Als u in 2020 voldeed aan de voorwaarden voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht, had u recht op dezelfde aftrekposten als inwoners van Nederland. In 2021 blijft dit zo, zolang er niets verandert in uw situatie.

Als uw situatie niet veranderd is, houdt u recht op dezelfde aftrekposten als een inwoner van Nederland, zoals bijvoorbeeld uitgaven voor alimentatie, zorg en giften. U houdt dan ook recht op hypotheekrenteaftrek voor uw eigen woning in het VK.

Heffingskortingen als u in het VK woont

Bent u inwoner van het VK en had u in 2020 recht op heffingskortingen? Zolang uw situatie gelijk blijft in 2021, verandert dat niet. U houdt bijvoorbeeld recht op het belastingdeel van de arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Ik woon in het VK en mijn situatie wijzigt in 2021

Verandert uw situatie in 2021, bijvoorbeeld omdat u dan voor het eerst in Nederland komt werken? Dan gelden de Europese regels niet meer. U hebt dan geen recht op aftrekposten, of het belastingdeel van de heffingskortingen.

Ik woon in het VK en ben gedetacheerd in Nederland

Soms geldt een uitzondering in uw situatie. Bijvoorbeeld als u woont u in het VK en door een in het VK gevestigde werkgever bent gedetacheerd in Nederland. Dan gelden de Europese regels vanaf 1 januari 2021 niet meer voor u en hebt u geen recht op aftrekposten en het belastingdeel van de heffingskortingen.

Belastingverdrag met het VK

Het belastingverdrag met het VK dat regelt welk land belasting mag heffen, verandert niet. Na Brexit geldt het verdrag nog steeds.

Premieheffing

Kijk voor de gevolgen van Brexit op de premieheffing bij Wat betekent Brexit voor de volksverzekeringen en werknemersverzekeringen.

Conserverende aanslag

Krijgt u een conserverende aanslag? Kijk wat dit voor u betekent bij Wat betekent Brexit voor mijn conserverende aanslag.

Meer weten over Brexit?

Zodra we meer weten over uw situatie leest u dat op deze pagina.

Misschien gaat er door Brexit nog meer veranderen voor u. Kijk hoe het zit.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.