Wat betekent Brexit voor de volksverzekeringen en werknemersverzekeringen?

De EU en het Verenigd Koninkrijk hebben een akkoord bereikt over hun relatie vanaf 2021. Tot en met 31 december 2020 was er een overgangsperiode waarin alle Europese regels in relatie tot het Verenigd Koninkrijk (VK) van toepassing bleven. Werkt u vanuit Nederland in het VK of andersom? Dan wordt uw verzekeringspositie tot en met 31 december 2020 aan de hand van de Europese regels vastgesteld.

Werkt u op 31 december 2020 vanuit Nederland in het VK of andersom? En blijft dat zo na 31 december 2020? Dan verandert er niets voor u. U valt onder het zogenoemde Terugtrekkingsakkoord: uw verzekeringspositie wordt ook na 31 december 2020 vastgesteld aan de hand van de Europese regels.

Een Nederlandse A1-verklaring voor detachering naar het VK blijft ook geldig als de detachering is gestart uiterlijk 31 december 2020 en doorloopt na deze datum. De A1-verklaring vervalt als u niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de verklaring.

Let op!

Het vrij verkeer van diensten vervalt voor het VK vanaf 1 januari 2021. Het recht om gedetacheerd te blijven in het VK hebt u daarom alleen als u voldoet aan door het VK gestelde voorwaarden. Dit recht ontleent u niet aan een A1-verklaring.

Na 31 december 2020

De EU en het VK hebben afspraken gemaakt over hun relatie vanaf 1 januari 2021.

Komt u in 2021 voor de eerste keer vanuit het VK naar Nederland om hier te wonen, werken of studeren? Of bent u Nederlander - of een andere EU-onderdaan die in Nederland woont - en gaat u in 2021 voor de eerste keer naar het VK om dáár te wonen, werken of studeren? Dan wordt uw verzekeringsplicht voor de volksverzekeringen en werknemersverzekeringen vastgesteld aan de hand van de afspraken die de EU en het VK daarover hebben gemaakt. Wat dit precies voor u betekent, onderzoeken we op dit moment. Als we meer weten, dan leest u dat hier.

Meer weten over Brexit?

Misschien gaat er door Brexit nog meer veranderen voor u. Kijk hoe het zit.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.