Wat betekent Brexit voor de volksverzekeringen en werknemersverzekeringen?

Verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie met een no deal-Brexit? Dan geldt daarna de socialezekerheidswetgeving van beide landen. Want de EU-verordeningen zijn niet meer van toepassing. En het socialezekerheidsverdrag met het VK vervangt die verordeningen niet. Afgegeven A1-verklaringen voor en door het VK gelden ook niet meer.

Kijk bij uw situatie of u bij een no deal-Brexit voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen in Nederland verzekerd bent, of niet. Bent u werkgever? Kijk dan bij situatie 1 en 2 om te zien waar uw werknemer verzekerd is. Bent u een uitkeringsinstantie, zoals UWV, een verzekeraar of pensioenfonds? Kijk dan bij situatie 5 en 6.

Bij de laatste situatie ziet u wat een no deal-Brexit betekent voor loonkostenvoordelen (LKV's) en het lage-inkomensvoordeel (LIV).

Zit uw situatie er niet bij? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon 0800 - 0543.

Kijk bij uw situatie wat Brexit voor u betekent

 • Ik woon in Nederland en ben werknemer

  Situatie

  Verzekerd voor volksverzekeringen in Nederland?

  Verzekerd voor werknemersverzekeringen in Nederland?

  Bijzonderheden

  Ik werk in het VK voor een Nederlandse werkgever.

  Ja

  Ja*

  *Bent u in het VK verzekerd voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid? Dan bent u in Nederland niet verzekerd voor werknemersverzekeringen.

  Ik werk in het VK voor een werkgever uit het VK.

  Nee*

  Nee

  *Alleen als u minstens 3 maanden aaneengesloten in het VK werkt. Als u korter in het VK werkt, bent u wél verzekerd in Nederland.

  Ik werk in Nederland voor een werkgever uit het VK.

  Ja

  Ja

   

  Ik ben gedetacheerd in Nederland voor een werkgever uit het VK.

  Ja

  Ja

   

  Ik ben gedetacheerd in het VK voor een Nederlandse werkgever.

  Ja

  Ja*

  *Bent u in het VK verzekerd voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid? Dan bent u in Nederland niet verzekerd voor werknemersverzekeringen.

  Ik werk op het Nederlandse deel van het continentaal plat voor een werkgever uit het VK.

  Ja

  Ja

   

  Ik werk op het VK-deel van het continentaal plat voor een werkgever uit het VK.

  Nee*

  Nee

  *Alleen als u minstens 3 maanden aaneengesloten in het VK werkt. Als u korter in het VK werkt, bent u wél verzekerd in Nederland.

  Ik werk op het VK-deel van het continentaal plat voor een Nederlandse werkgever.

  Ja

  Ja*

  *Bent u in het VK verzekerd voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid? Dan bent u in Nederland niet verzekerd voor werknemersverzekeringen.

 • Ik woon in het VK en ben werknemer

  Gaat het om een fictieve dienstbetrekking? Dan kunt u deze tabel niet gebruiken voor de volksverzekeringen. U bent dan niet verzekerd voor de volksverzekeringen in Nederland.

  Situatie

  Verzekerd voor volksverzekeringen in Nederland

  Verzekerd voor werknemersverzekeringen in Nederland

  Bijzonderheden

  Ik werk in Nederland voor een Nederlandse werkgever.

  Ja

  Ja

   

  Ik werk in het VK voor een Nederlandse werkgever.

  Nee

  Nee

   

  Ik werk in Nederland voor een werkgever uit het VK.

  Nee*

  Ja

  *Behalve als u in Nederland loonbelasting betaalt.

  Ik ben gedetacheerd in Nederland voor een werkgever uit het VK.

  Nee*

  Ja**

  *Behalve als u in Nederland loonbelasting betaalt.

  **Behalve als u korter dan 6 maanden in Nederland werkt.

  Ik ben gedetacheerd in het VK voor een Nederlandse werkgever.

  Nee

  Nee

   

  Ik werk op het Nederlandse deel van het continentaal plat voor een werkgever uit het VK.

  Nee*

  Ja**

  *Behalve als u in Nederland loonbelasting betaalt.

  **Behalve als u korter dan 6 maanden in Nederland werkt.

  Ik werk op het VK-deel van het continentaal plat voor een Nederlandse werkgever.

  Nee

  Nee

   

 • Ik woon in Nederland en ben zelfstandige

  U bent een zelfstandige als u winst uit onderneming geniet, en als u resultaat uit overige werkzaamheden geniet.

  Situatie

  Verzekerd voor volksverzekeringen in Nederland

  Bijzonderheden

  Ik werk in het VK.

  Nee*

  *Alleen als u minstens 3 maanden aaneengesloten in het VK werkt. Als u korter in het VK werkt, bent u wél verzekerd in Nederland.

  Ik werk op het VK-deel van het continentaal plat.

  Nee*

  *Alleen als u minstens 3 maanden aaneengesloten in het VK werkt. Als u korter in het VK werkt, bent u wél verzekerd in Nederland.*

  Ik werk in Nederland en het VK.

  Ja

   

  Ik ben gedetacheerd in het VK.

  Nee*

  *Alleen als u minstens 3 maanden aaneengesloten in het VK werkt. Als u korter in het VK werkt, bent u wél verzekerd in Nederland.

 • Ik woon in het VK en ben zelfstandige

  U bent een zelfstandige als u in Nederland winst uit onderneming geniet.

  Situatie

  Verzekerd voor volksverzekeringen in Nederland

  Bijzonderheden

  Ik werk in Nederland.

  Ja*

  *Alleen als u belastbare winst hebt in Nederland.

  Ik werk op het Nederlandse deel van het continentaal plat.

  Ja*

  *Alleen als u belastbare winst hebt in Nederland.

  Ik werk in Nederland en het VK.

  Ja*

  *Alleen als u belastbare winst hebt in Nederland.

  Ik ben gedetacheerd in Nederland.

  Ja*

  *Alleen als u belastbare winst hebt in Nederland.

 • Ik woon in Nederland en heb een uitkering, of ben daar student

  Situatie

  Verzekerd voor volksverzekeringen in Nederland

  Bijzonderheden

  Ik heb een socialezekerheidsuitkering uit het VK.

  Ja

  U kunt een ontheffing krijgen voor uw verzekeringsplicht. Lees meer hierover op svb.nl.

  Ik heb een andere uitkering (geen socialezekerheidsuitkering), of een pensioen uit het VK.

  Ja

   

  Ik ben een student uit het VK.

  Nee*

  *Alleen als u niet werkt in Nederland, en een verblijfsvergunning hebt voor een bepaalde tijd voor uw studie.

  Ik ben in Nederland afgestudeerd, maar kom uit het VK.

  Nee*

  *Als u een Nederlandse master- of bachelorgraad hebt en een verblijfsvergunning voor een bepaalde tijd, bent u niet verzekerd als u nog werkzoekend bent.


 • Ik woon in het VK en heb een uitkering, of ben daar student

  Situatie

  Verzekerd voor volksverzekeringen in Nederland

  Bijzonderheden

  Ik heb een socialezekerheidsuitkering uit Nederland.

  Nee

   

  Ik heb een andere uitkering (geen socialezekerheidsuitkering), of een pensioen uit Nederland.

  Nee

   

  Ik ben een student uit Nederland.

  Ja*

  *Alleen als u uitsluitend om studieredenen in het VK woont.

 • Ik ben werkgever en heb recht op 1 of meer loonkostenvoordelen of op lage-inkomensvoordeel

  Situatie

  Wel of geen LKV's of LIV na no deal-Brexit

  Mijn werknemer is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen na 29 maart.

  Geen LIV of LKV's na 29 maart 2019

  Mijn werknemer treedt in dienst na 29 maart 2019 met een vergelijkbare Engelse uitkering.

  Geen LKV's

Meer weten over Brexit?

Misschien gaat er door Brexit nog meer veranderen voor u. Kijk hoe het zit.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.