Wat betekent Brexit voor de volksverzekeringen en werknemersverzekeringen?

Voor de gevolgen is het van belang of uw werknemer voor, op of na 31 december 2020 vanuit Nederland in het Verenigd Koninkrijk (VK) – of andersom - is gaan werken.

Uw werknemer werkte op 31 december 2020 vanuit Nederland in het VK of andersom

Uw werknemer valt onder het Terugtrekkingsakkoord als die situatie na 31 december 2020 hetzelfde is gebleven.

Onder het Terugtrekkingsakkoord verandert er niets. De verzekering van uw werknemer wordt nog steeds vastgesteld volgens de Europese verordeningen voor sociale zekerheid. De verordeningen staan in hoofdstuk 20 van het 'Handboek Loonheffingen', dat u kunt downloaden op de pagina Loonheffingen.

Verandert de situatie van uw werknemer?

Ga dan na of uw werknemer nog onder het Terugtrekkingsakkoord valt. Voor werken in Nederland kunt u daarvoor contact opnemen met de SVB op svb.nl. Voor werken in het VK neemt u contact op met de Britse overheid op www.gov.uk.

Als uw werknemer niet meer onder het Terugtrekkingsakkoord valt, dan geldt de HSO (Handels- en Samenwerkingsovereenkomst).

Uw werknemer is na 31 december 2020 vanuit Nederland in het VK gaan werken of andersom

Uw werknemer valt onder de HSO tussen de EU en het VK.

De werknemer is onder de HSO meestal verzekerd in het werkland.

Maar er zijn ook situaties waarin de werknemer verzekerd is in het woonland. Bijvoorbeeld bij:

  • detachering
  • werken in 2 of meer landen

Toelichting lezen over verzekeringssituaties

In de 'Bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2021' staan de meeste werksituaties uitgebreid beschreven. Per situatie ziet u waar uw werknemer verzekerd is.

Vragen over waar uw werknemer verzekerd is?

Als u nog twijfelt waar uw werknemer verzekerd is, kunt u contact opnemen met de SVB op svb.nl.

Meer weten over Brexit?

Misschien gaat er door Brexit nog meer veranderen voor u. Kijk hoe het zit.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.