Deblokkeren en uitwinnen g-rekening

Update: 14 februari 2022

Aannemers of bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en g-rekeningen gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om deze rekeningen te laten deblokkeren.

Normaal wordt dan alleen het zogenoemde overschot op de g-rekening vrijgegeven. Door de coronacrisis kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor reeds opgelegde naheffingsaanslagen loonheffingen of btw. Voor die aanslagen moet u dan wel eerst bijzonder uitstel van betaling vragen vanwege de coronacrisis.

De verruimde deblokkeringsmogelijkheid geldt dan voor bedragen waarvoor we bijzonder uitstel hebben verleend of waarvoor wij de invordering hebben opgeschort in verband met bijzonder uitstel van betaling. Ook vindt er bij de deblokkering geen verrekening plaats met andere schulden waarvoor bijzonder uitstel is verleend of waarvoor de invordering is opgeschort in verband met bijzonder uitstel van betaling. De verruiming kan worden beperkt in situaties van misbruik of oneigenlijk gebruik.

Uitwinning van de g-rekening (gebruikmaking van het pandrecht) door de ontvanger blijft achterwege, tenzij de belangen van de Staat zich daartegen verzetten.

Zo vraagt u om deblokkering van uw g-rekening als u uitstel hebt aangevraagd vanwege de coronacrisis

Voor uw verzoek gebruikt u het formulier Verzoek deblokkering g-rekening. In rubriek 4 geeft u aan dat u bijzonder uitstel hebt aangevraagd.

Vanwege de coronacrisis wordt bij bijzonder uitstel geen reservering op de g-rekening gedaan vanwege openstaande gekoppelde belastingschulden (omzetbelasting- en loonheffingenschulden). Bij rubriek 5 geldt de machtiging tot verrekenen niet voor het bedrag waarvoor we u uitstel van betaling hebben gegeven vanwege de coronacrisis.

Wij streven ernaar binnen 4 weken te beslissen op uw verzoek. U krijgt een brief van ons als wij een beslissing op uw verzoek hebben genomen. In de brief leest u of en hoe we het bedrag aan u uitbetalen. Vanwege een verwachte toename van het aantal deblokkeringsverzoeken kan de behandeling van uw verzoek langer duren dan u gewend bent.

Let op!Het versoepelde g-rekeningbeleid hangt samen met het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis. Het geldt alleen voor bedragen waarvoor we bijzonder uitstel hebben verleend of waarvoor wij de invordering hebben opgeschort in verband met het bijzonder uitstel van betaling. Het versoepelde beleid omtrent de g-rekening geldt tot het einde van het bijzonder uitstel, inclusief de betalingsregeling. Dus: uiterlijk tot 1 oktober 2027.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.