Mijn verzoek om kwijtschelding is afgewezen - wat nu?

We kunnen ons voorstellen dat dit vervelend voor u is.

Is uw verzoek afgewezen, dan moet u uw belastingschuld binnen 10 dagen betalen.

Kwijtschelding is dus niet mogelijk. Wat nog wel?

Kan ik nog een betalingsregeling aanvragen?

Dat kan. Ook na afwijzing van uw kwijtschelding. Vraag een betalingsregeling  aan. Dan beoordelen wij uw verzoek.

Doe dat wel snel. In ieder geval binnen 10 dagen na de datum van onze beslissing.

Na deze 10 dagen kunt u weer een betalingsherinnering, aanmaning of dwangbevel van ons krijgen.

Binnen 8 weken krijgt u een reactie op uw aanvraag voor een betalingsregeling.

Kan ik in beroep gaan tegen de afwijzing?

Ja. Maar doe dat snel.

In ieder geval binnen 10 dagen na de datum van onze beslissing.

Begin uw brief met 'Aan de directeur van de Belastingdienst' of 'Geachte directeur van de Belastingdienst'.

Zet in uw brief waarom u het niet eens bent met onze beslissing en vermeld het kenmerk van onze beslissing.

Stuur uw brief naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Zodra wij uw beroepschrift hebben ontvangen, stellen we de invordering uit totdat wij een beslissing genomen hebben over uw beroepschrift. Deze beslissing krijgt u binnen 6 weken na ontvangst van uw beroepschrift.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.