Hoe maak ik bezwaar tegen de belastingrente?

Hoe u uw bezwaar aan ons doorgeeft hangt ervan af of u alleen bezwaar wilt maken tegen een belastingrentebeschikking, of dat u ook bezwaar wilt maken tegen de aanslag waarop de rente staat. Maak bezwaar binnen 6 weken na de datum van de aanslag met de belastingrente of de beschikking waar u het niet mee eens bent.

Moet u belastingrente betalen? Dan kunt u geen bezwaar maken tegen het moeten betalen van deze rente. U kunt wel bezwaar maken als u denkt dat wij de rente over het verkeerde bedrag hebben berekend. Geef in uw bezwaar aan waarom u het niet eens bent met het bedrag van de belastingrente. De belastingrente is géén boete.

Wilt u bezwaar maken? Lees hierna hoe u dit doet.

 • Ik wil bezwaar maken tegen het bedrag van de belastingrente op een aanslag

  Bezwaar maken tegen het bedrag van de belastingrente op een aanslag inkomstenbelasting

  Dit kan online met uw DigiD. Om uw bezwaar te onderbouwen, kunt u bijlagen toevoegen.

  Hebt u online bezwaar gemaakt? Dan kunt u ook online volgen hoe ver wij zijn met de behandeling van uw bezwaar.

  Is digitaal bezwaar maken niet mogelijk voor u? Of gaat het om bezwaar tegen het bedrag van de belastingrente op een andere aanslag?

  Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Stuur uw bezwaar naar het adres dat staat op de aanslag.

  Zet in uw brief in elk geval:

  • uw naam en adres
  • het kenmerk van de aanslag
  • dat u bezwaar maakt tegen het bedrag van de belastingrente
  • de reden waarom u het niet eens bent met de berekening van de belastingrente
  • de datum van ondertekening
  • uw handtekening

  Niet verplicht, wel handig: zet uw telefoonnummer en e-mailadres in uw bezwaar. Dan kunnen wij u makkelijker vragen stellen en uitleg geven. Misschien kunnen we u dan sneller helpen.

 • Ik wil bezwaar maken tegen het bedrag van de belastingrente én de aanslag

  Kijk hoe u voor die belasting bezwaar maakt, en geef daarbij aan dat u ook bezwaar maakt tegen de berekening van de belastingrente. En natuurlijk ook waarom.

  Bezwaar maken tegen het bedrag van de belastingrente op een aanslag inkomstenbelasting kan online met uw DigiD. Om uw bezwaar te onderbouwen, kunt u bijlagen toevoegen.

  Hebt u online bezwaar gemaakt? Dan kunt u ook online volgen hoe ver wij zijn met de behandeling van uw bezwaar.

  Is digitaal bezwaar maken niet mogelijk voor u? Of gaat het om bezwaar tegen het bedrag van de belastingrente op een andere aanslag?

  Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Stuur uw bezwaar naar het adres dat staat op de aanslag.

  Zet in uw brief in elk geval:

  • uw naam en adres
  • het kenmerk van de aanslag
  • dat u bezwaar maakt tegen de belastingaanslag en het bedrag van de belastingrente
  • de reden waarom u het niet eens bent met de belastingaanslag en de berekening van de belastingrente
  • de datum van ondertekening
  • uw handtekening

  Niet verplicht, wel handig: zet uw telefoonnummer en e-mailadres in uw bezwaar. Dan kunnen wij u makkelijker vragen stellen en uitleg geven. Misschien kunnen we u dan sneller helpen.

Wat gebeurt er nadat u bezwaar hebt gemaakt?

U krijgt eerst een schriftelijke ontvangstbevestiging, daarna krijgt u een beslissing. De ontvangstbevestiging versturen wij binnen 2 weken nadat uw bezwaar bij ons binnen is. Als het gaat om een bezwaar tegen een aanslag inkomstenbelasting, kan dit 3 weken duren.

U krijgt een reactie van ons binnen 12 weken na de datum van de aanslag. Lees meer bij 'Wanneer hoor ik meer over mijn bezwaar?'.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.