Kostenvergoeding bij bezwaar

Maakt u bezwaar tegen een aanslag of een beschikking? En hebt u daarbij kosten gemaakt? Dan kunt u onder de volgende voorwaarden een kostenvergoeding bij ons aanvragen:

  • Wij maakten een verwijtbare fout en herzien onze beslissing. Deze herziening mag niet zijn veroorzaakt doordat u pas in de bezwaarfase gegevens aan ons hebt verstrekt.
  • Een belastingadviseur of boekhouder heeft u geholpen bij het bezwaar.
  • Uw verzoek om kostenvergoeding hebt u ingediend voordat wij uitspraak op uw bezwaar hebben gedaan.

Waarvoor kunt u een kostenvergoeding krijgen?

U kunt een vergoeding krijgen voor de volgende kosten:

  • beroepsmatig verleende rechtsbijstand, zoals een belastingadviseur of een boekhouder
  • een getuige, deskundige of tolk
  • reis of verblijf
  • bepaalde uittreksels van documenten
  • verlet (misgelopen inkomsten door - bijvoorbeeld - uw vereiste aanwezigheid bij een hoorgesprek)

Hoe hoog is de kostenvergoeding?

Hebt u een bezwaarschrift ingediend? Dan is de standaardvergoeding voor rechtsbijstand € 310. Afhankelijk van hoe ingewikkeld uw zaak is, kan de vergoeding hoger of lager uitvallen. Als u een hoorgesprek hebt gevoerd voor uw bezwaar is de vergoeding hoger.

Hoe vraagt u een kostenvergoeding aan?

U kunt een verzoek voor kostenvergoeding doen in het bezwaarschrift, maar het kan ook in een aparte brief. U stuurt de brief naar uw belastingkantoor. Het adres staat op uw aanslag.

Wanneer krijgt u een reactie?

Tegelijk met de uitspraak op uw bezwaarschrift krijgt u de beslissing op uw verzoek om kostenvergoeding.

Niet eens met uw voorlopige aanslag?

Dan geeft u uw wijziging aan ons door. Deze wijziging is geen bezwaar. Dus u krijgt hiervoor geen kostenvergoeding. Lees In 4 stappen online uw voorlopige aanslag wijzigen.

Als wij uw verzoek om wijziging van de voorlopige aanslag helemaal of gedeeltelijk afwijzen, krijgt u een afwijkingsbeschikking. Tegen deze afwijkingsbeschikking kunt u wél bezwaar maken.
Passen wij daarna uw voorlopige aanslag aan omdat wij een (administratieve) fout hebben gemaakt, dan kunt u een kostenvergoeding aanvragen.

Rente over kostenvergoeding bij beroep

U kunt na onze uitspraak op uw bezwaar in beroep gaan. De rechter kan dan besluiten dat u een vergoeding van ons krijgt voor uw kosten voor rechtsbijstand. Als de uitbetaling van deze kosten langer duurt dan 4 weken na de beslissing van de rechter, krijgt u ook rente vergoed. Wij verhogen dan uw vergoeding automatisch met deze rente. U hoeft hier dus niets voor te doen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.