Ik koop zonnepanelen met 21% btw

Hebt u zonnepanelen gekocht met 21% btw? Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u die btw (geheel of gedeeltelijk) bij ons terugvragen.

U kunt btw terugvragen als u aan alle voorwaarden hieronder voldoet:

 • uw naam staat op het energiecontract
 • uw naam staat op de factuur van de zonnepanelen
 • u wekt stroom op en levert een deel hiervan terug aan uw energiebedrijf
 • u doet niet mee aan de kleineondernemersregeling (KOR)

Doet u al minstens 3 jaar mee aan de KOR? En wilt u btw voor de aanschaf van zonnepanelen terugvragen? Dan moet u zich eerst afmelden van de KOR. Meldt u zich niet op tijd af? Soms krijgt u dan slechts een gedeelte van de btw terug, of helemaal niets. Lees meer bij Moet ik mijn btw-aftrek herzien vanwege de kleineondernemersregeling (KOR)?

Hoe vraag ik de btw terug?

Btw terugvragen doet u in 3 stappen. Volg hiervoor het ‘Stappenplan btw terugvragen’ hieronder. Doe dit zo snel mogelijk. Of in elk geval binnen 6 maanden na het jaar waarin u de zonnepanelen hebt gekocht.

Hebt u bijvoorbeeld tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 zonnepanelen gekocht? Vraag dan voor 1 juli 2023 de btw terug.

Bent u al geregistreerd als btw-ondernemer? Sla dan stap 1 en 2 over en ga direct naar stap 3. U kunt checken of u btw-ondernemer bent door in te loggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Als u een btw-identificatienummer hebt, vindt u dit onder 'Omzetbelasting'.

Stappenplan btw terugvragen

 1. Verstuur het formulier Opgaaf zonnepaneelhouders

  Stuur het ingevulde formulier Opgaaf zonnepaneelhouders naar ons op. Met dit formulier meldt u zich aan als btw-ondernemer. Als particuliere zonnepaneelhouder bent u namelijk ondernemer. Dat komt omdat u met uw zonnepanelen stroom opwekt. Die stroom gebruikt u voor een deel zelf. Wat u niet gebruikt, levert u terug aan uw energiebedrijf. Dit terugleveren van energie aan uw energiebedrijf is een activiteit die belast is met btw. Daardoor bent u ondernemer voor de btw. Als ondernemer kunt u btw terugvragen.

  In het formulier geeft u aan of u wilt meedoen aan de kleineondernemersregeling (KOR). De meeste particulieren kiezen hiervoor. Als u meedoet aan de KOR hebt u namelijk vrijstelling voor de btw. Als we uw formulier uiterlijk binnen hebben op 31 december van het jaar waarin u de zonnepanelen kocht, dan kunt u het jaar daarna meedoen met de KOR: vanaf het aangiftetijdvak dat begint op 1 januari.

  Let op!

  In het formulier Opgaaf zonnepaneelhouders moet u de factuurdatum invullen die op de factuur van uw zonnepanelen staat.

  Hebt u al eerder zonnepanelen gekocht, bijvoorbeeld tweedehands of panelen op een bestaande woning, en hebt u zich nog niet gemeld als ondernemer? En doet u nieuwe investeringen die belast zijn met 21% btw, en wilt u die btw terugvragen? Meld u dan alsnog aan als ondernemer via het formulier Opgaaf zonnepaneelhouders. Vul op het formulier de factuurdatum in die op de factuur van de nieuwe investering staat.

  Kiest u voor de KOR?

  Als u meedoet aan de KOR hoeft u geen btw-aangifte meer te doen. Deelname aan de KOR geldt voor minimaal 3 jaar. In deze periode kunt u geen btw terugvragen. Als u bijvoorbeeld in 2022 btw terugvraagt en kiest voor de KOR, gaat de KOR in op 1 januari 2023. U kunt dan voor nieuwe investeringen in 2023, 2024 en 2025 geen btw meer terugvragen. Ook niet als u in die periode een eenmanszaak begint of start als zzp'er. Houd hier rekening mee als u kiest voor de KOR.

  Kiest u voor de KOR en vraagt u € 2.500 of meer btw terug? Dan krijgt u te maken met de btw-herziening.

  Let op!

  Is het nieuwe 0%-tarief niet van toepassing? En vraagt u de btw terug vóór het jaar waarin u met uw zonnepanelen energie gaat terugleveren? Dan kan het zijn dat u geen btw terugkrijgt, of uw btw-teruggaaf moet terugbetalen. U neemt namelijk de zonnepanelen pas in gebruik als uw panelen energie terugleveren. Dit komt bijvoorbeeld voor als u een nieuwbouwwoning laat bouwen of hebt gekocht. U betaalt dan vaak de (termijn)factuur over de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen voordat uw woning is opgeleverd.

  Voorbeeld: U krijgt in 2023 een (termijn)factuur van zonnepanelen. U vraagt in 2023 de btw terug en kiest in uw opgaaf om de kleineondernemersregeling (KOR) vanaf 1 januari 2024 toe te passen. Maar de sleuteloverdracht van uw woning is pas in 2024 en u neemt de zonnepanelen pas in 2024 in gebruik. U moet dan de btw terugbetalen die u in 2023 hebt teruggekregen. Kies er in deze situatie daarom voor om pas vanaf 2025 om mee te doen aan de KOR.

  U hebt 2 opties om uw btw-teruggaaf aan te vragen als u de btw in een eerder kalenderjaar hebt betaald dan u de panelen in gebruik neemt:

  • U meldt zich pas in 2024 aan als ondernemer voor de btw. Vul dus het formulier Opgaaf zonnepaneelhouders pas na 1 januari 2024 in en stuur het dan op. U krijgt de uitbetaling van uw btw-teruggaaf dan ook in 2024.
  • U meldt zich in 2023 aan als ondernemer voor de btw met het formulier Opgaaf zonnepaneelhouders. Kies in dit formulier voor 'Nee' bij de vraag of u gebruik wilt maken van de kleineondernemersregeling (KOR). Daarna meldt u zich aan voor de KOR. Om vanaf 1 januari 2025 mee te doen aan de KOR, stuurt u het aanmeldformulier pas op in oktober of november 2024. U krijgt de uitbetaling van uw btw-teruggaaf dan in 2023, maar u moet in 2024 nog wel btw-aangifte doen.

  Kiest u niet voor de KOR?

  Dan moet u elk kwartaal btw-aangifte doen. Wilt u liever jaaraangifte doen? Dat kan, als u aan de voorwaarden voldoet.

  Nadat wij het formulier Opgaaf zonnepaneelhouders van u hebben gekregen, sturen wij u de brief 'Vaststelling belastingplicht'. Als u deze brief hebt gekregen, kunt u verder met stap 2.

 2. Geef uw rekeningnummer door

  Geef uw rekeningnummer aan ons door zodra u de brief ‘Vaststelling belastingplicht’ van ons hebt gekregen. Geef altijd een rekeningnummer door voor de btw-teruggaaf. Ook als we al een rekeningnummer van u hebben.
  - Log hiervoor in met DigiD op Mijn Belastingdienst Zakelijk.
  - Klik op 'Mijn gegevens'.
  - Klik bij 'Rekeningnummer opgeven of wijzigen' op 'Openen'.
  - Vul nu het formulier 'Opgeven of wijzigen rekeningnummer ondernemers' in. Kies bij de vraag 'Voor welke teruggaaf?' voor de btw.
  - Vul bij 'Omzetbelastingnummer' de 2 cijfers in die na de B komen. Uw omzetbelastingnummer vindt u in de brief 'Vaststelling belastingplicht'.
  - Hebt u geen contactpersoon? Vul dan uw eigen gegevens in.

 3. Vul uw btw-aangifte in

  Uw btw-aangifte vindt u door in te loggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Klik bovenaan op 'Omzetbelasting'. Vul de aangifte in die we voor u hebben klaargezet. Soms ontvangt u de eerste btw-aangifte niet digitaal, maar op papier. Bij de voorbeeldaangiften leest u hoe u de aangifte in moet vullen.

  Bent u zzp'er, of hebt u een eenmanszaak? De btw die u vanwege de opgewekte stroom aan ons moet afdragen, telt u dan op bij uw gewone omzet. En de btw die u voor de zonnepanelen mag terugvragen, telt u op bij uw zakelijke voorbelasting.


  Krijgt u btw terug?

  Krijgt u btw terug? Dan sturen wij u een teruggaafbeschikking. Dit is een brief waarin staat welk bedrag u terugkrijgt. U krijgt deze brief een aantal weken nadat wij uw aangifte hebben gekregen. Binnen 10 werkdagen na de datum op de brief staat het geld op uw rekening.

  Moet u btw betalen?

  Bent u zzp'er of hebt u een eenmanszaak? Dan kan het zijn uw btw-aangifte per saldo op een door u te betalen bedrag uitkomt.

  Bent u een particulier met zonnepanelen? Ook dan kan het voorkomen dat u in een aangifte wél de btw moet vermelden die u moet betalen (over de teruggeleverde energie en het privégebruik), maar dat u geen btw kunt terugvragen. Bijvoorbeeld als de factuurdatum voor de aanschaf van uw zonnepanelen in een eerder tijdvak viel. U krijgt dan geen beschikking. U moet er zelf voor zorgen dat u de te betalen btw op tijd betaalt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.