Ik koop zonnepanelen met 21% btw

Hebt u zonnepanelen gekocht met 21% btw? Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u die btw (geheel of gedeeltelijk) bij ons terugvragen.

U kunt btw terugvragen als u aan alle voorwaarden hieronder voldoet:

 • uw naam staat op het energiecontract
 • uw naam staat op de factuur van de zonnepanelen
 • u wekt stroom op en levert een deel hiervan terug aan uw energiebedrijf
 • u doet (nog) niet mee aan de kleineondernemersregeling (KOR)

Doet u al minstens 3 jaar mee aan de KOR? En wilt u btw voor de aanschaf van zonnepanelen terugvragen? Dan moet u zich eerst afmelden van de KOR. Meldt u zich niet op tijd af? Soms krijgt u dan slechts een gedeelte van de btw terug, of helemaal niets. Lees meer bij Moet ik mijn btw-aftrek herzien vanwege de kleineondernemersregeling (KOR)?

Hoe vraag ik de btw terug?

Btw terugvragen doet u in 3 stappen. Volg hiervoor het ‘Stappenplan btw terugvragen’ hieronder. Doe dit zo snel mogelijk. Of in elk geval binnen 6 maanden na het jaar waarin u de zonnepanelen hebt gekocht.

Hebt u bijvoorbeeld tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023 zonnepanelen gekocht? Vraag dan voor 1 juli 2024 de btw terug.

Let op!

Stuurt u het formulier Opgaaf Zonnepaneelhouders na deze termijn in en wijst de inspecteur het verzoek om teruggave van btw op de aanschaf van zonnepanelen af? Dan kunt u hiertegen niet in bezwaar.

Ga eerst na of u al een btw-identificatienummer (btw-id) hebt. U hebt deze van ons gekregen als u zzp’er bent of een eenmanszaak hebt. U kunt dit checken door in te loggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Als u een btw-id hebt, vindt u dit onder 'Omzetbelasting'. Kijk nu per situatie wat u moet doen.

Kies uw situatie

 • Ik heb al een btw-id en doe btw-aangifte

  Bent u zzp’er of hebt u een eenmanszaak en doet u btw-aangifte? Sla stap 1 en 2 van het onderstaande stappenplan over en ga direct naar stap 3: Vul uw btw-aangifte in.

 • Ik heb al een btw-id. Ik doe geen btw-aangifte omdat ik alleen vrijgestelde activiteiten verricht

  Verricht u alleen vrijgestelde activiteiten en doet u daarom geen btw-aangifte? Schrijf dan een brief naar uw belastingkantoor waarin u aangeeft dat u naast vrijgestelde activiteiten óók een belaste activiteit (het terugleveren van stroom aan uw energieleverancier) verricht. Vraag in deze brief om een btw-aangifte.

  Nadat u de bevestiging hebt gekregen dat u btw-aangifte kunt doen, kunt u voor het invullen van uw btw-aangifte verder naar stap 3 in het onderstaande stappenplan.

  Als u btw-aangifte hebt gedaan kunt overwegen om u aan te melden voor de kleineondernemersregeling (KOR). De KOR is een vrijstelling voor de btw. U kunt hier gebruik van maken als uw omzet van het leveren van energie niet meer dan € 20.000 per jaar is. Kiest u voor de KOR en vraagt u € 2.500 of meer btw terug? Dan krijgt u te maken met de btw-herziening.

  Als uw aanmelding voor de KOR is verwerkt, ontvangt u een brief met daarin de definitieve ingangsdatum van de KOR. U blijft btw-aangifte doen tot de ingangsdatum in deze aanmeldingsbrief. Als uw aanmelding te laat is ontvangen, kan deze ingangsdatum afwijken van de door u gevraagde datum.

  Kiest u niet voor de KOR? Dan moet u elk kwartaal btw-aangifte doen.

Let op!

Gebruikt u de opgewekte stroom van uw zonnepanelen (deels) voor btw-vrijgestelde activiteiten? Dan mag u minder btw terugvragen. Neem contact op met de BelastingTelefoon voor meer informatie.

Stappenplan btw terugvragen

 1. Verstuur het formulier Opgaaf zonnepaneelhouders

  Vul het formulier Opgaaf zonnepaneelhouders in en stuur het naar ons op. Doe dit binnen 6 maanden na het jaar waarin u de zonnepanelen hebt gekocht.

  Met dit formulier meldt u zich aan als btw-ondernemer.

  Als particuliere zonnepaneelhouder bent u namelijk ondernemer. Dat komt omdat u met uw zonnepanelen stroom opwekt. Die stroom gebruikt u voor een deel zelf. Wat u niet gebruikt, levert u terug aan uw energiebedrijf. Dit terugleveren van energie aan uw energiebedrijf is een activiteit die belast is met btw. Daardoor bent u ondernemer voor de btw. Als ondernemer kunt u btw terugvragen.

  In het formulier geeft u aan of u wilt meedoen aan de kleineondernemersregeling (KOR). De meeste particulieren kiezen hiervoor. Als u meedoet aan de KOR hebt u namelijk vrijstelling voor de btw. Als we uw formulier uiterlijk binnen hebben op 31 december van het jaar waarin u de zonnepanelen kocht, dan kunt u het jaar daarna meedoen met de KOR: vanaf het aangiftetijdvak dat begint op 1 januari.

  Let op!

  In het formulier Opgaaf zonnepaneelhouders moet u de factuurdatum invullen die op de factuur van uw zonnepanelen staat.

  Hebt u al eerder zonnepanelen gekocht, bijvoorbeeld tweedehands of panelen op een bestaande woning, en hebt u zich nog niet gemeld als ondernemer? En doet u nieuwe investeringen die belast zijn met 21% btw, en wilt u die btw terugvragen? Meld u dan alsnog aan als ondernemer via het formulier Opgaaf zonnepaneelhouders. Vul op het formulier de factuurdatum in die op de factuur van de nieuwe investering staat.

  Kiest u voor de KOR?

  Als u meedoet aan de KOR hoeft u geen btw-aangifte meer te doen. Deelname aan de KOR geldt voor minimaal 3 jaar. In deze periode kunt u geen btw terugvragen. Als u bijvoorbeeld in 2023 btw terugvraagt en kiest voor de KOR, gaat de KOR in op 1 januari 2024. U kunt dan voor nieuwe investeringen in 2024, 2025 en 2026 geen btw meer terugvragen. Ook niet als u in die periode een eenmanszaak begint of start als zzp'er. Houd hier rekening mee als u kiest voor de KOR.

  Kiest u voor de KOR en vraagt u € 2.500 of meer btw terug? Dan krijgt u te maken met de btw-herziening.

  Let op!

  Is het 0%-tarief niet van toepassing? En vraagt u de btw terug vóór het jaar waarin u met uw zonnepanelen energie gaat terugleveren? Dan kan het zijn dat u geen btw terugkrijgt, of uw btw-teruggaaf moet terugbetalen. U neemt namelijk de zonnepanelen pas in gebruik als uw panelen energie terugleveren. Dit komt bijvoorbeeld voor als u een nieuwbouwwoning laat bouwen of hebt gekocht. U betaalt dan vaak de (termijn)factuur over de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen voordat uw woning is opgeleverd.

  Voorbeeld: U krijgt in 2024 een (termijn)factuur van zonnepanelen. U vraagt in 2024 de btw terug en kiest in uw opgaaf om de kleineondernemersregeling (KOR) vanaf 1 januari 2025 toe te passen. Maar de sleuteloverdracht van uw woning is pas in 2025 en u neemt de zonnepanelen pas in 2025 in gebruik. U moet dan de btw terugbetalen die u in 2024 hebt teruggekregen. Kies er in deze situatie daarom voor om pas vanaf 2026 mee te doen aan de KOR.

  U hebt 2 opties om uw btw-teruggaaf aan te vragen als u de btw in een eerder kalenderjaar hebt betaald dan u de panelen in gebruik neemt:

  • U meldt zich pas in 2025 aan als ondernemer voor de btw. Vul dus het formulier Opgaaf zonnepaneelhouders pas na 1 januari 2025 in en stuur het dan op. U krijgt de uitbetaling van uw btw-teruggaaf dan ook in 2025.
  • U meldt zich in 2024 aan als ondernemer voor de btw met het formulier Opgaaf zonnepaneelhouders. Kies in dit formulier voor 'Nee' bij de vraag of u gebruik wilt maken van de kleineondernemersregeling (KOR). Daarna meldt u zich aan voor de KOR. Om vanaf 1 januari 2026 mee te doen aan de KOR, stuurt u het aanmeldformulier pas op in oktober of november 2025. U krijgt de uitbetaling van uw btw-teruggaaf dan in 2024, maar u moet in 2025 nog wel btw-aangifte doen.

  Kiest u niet voor de KOR?

  Dan moet u elk kwartaal btw-aangifte doen. Wilt u liever jaaraangifte doen? Dat kan, als u aan de voorwaarden voldoet.

  Nadat wij het formulier Opgaaf zonnepaneelhouders van u hebben gekregen, sturen wij u de brief 'Vaststelling belastingplicht'. Als u deze brief hebt gekregen, kunt u verder met stap 2.

 2. Geef uw rekeningnummer door

  Geef uw rekeningnummer aan ons door zodra u de brief ‘Vaststelling belastingplicht’ van ons hebt gekregen. Geef altijd een rekeningnummer door voor de btw-teruggaaf. Ook als we al een rekeningnummer van u hebben.

  • Log hiervoor in met DigiD op Mijn Belastingdienst Zakelijk.
  • Klik op 'Mijn gegevens'.
  • Klik bij 'Rekeningnummer opgeven of wijzigen' op 'Openen'.
  • Vul nu het formulier 'Opgeven of wijzigen rekeningnummer ondernemers' in. Kies bij de vraag 'Voor welke teruggaaf?' voor de btw.
  • Vul bij 'Omzetbelastingnummer' de 2 cijfers in die na de B komen. Uw omzetbelastingnummer vindt u in de brief 'Vaststelling belastingplicht'.
  • Hebt u geen contactpersoon? Vul dan uw eigen gegevens in.
 3. Vul uw btw-aangifte in

  Uw btw-aangifte vindt u door in te loggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Klik bovenaan op 'Omzetbelasting'. Vul de aangifte in die we voor u hebben klaargezet. Soms ontvangt u de eerste btw-aangifte niet digitaal, maar op papier. Bij de voorbeeldaangiften leest u hoe u de aangifte in moet vullen.

  Bent u zzp'er, of hebt u een eenmanszaak? De btw die u vanwege de opgewekte stroom aan ons moet afdragen, telt u dan op bij uw gewone omzet. En de btw die u voor de zonnepanelen mag terugvragen, telt u op bij uw zakelijke voorbelasting.

  Krijgt u btw terug?

  Krijgt u btw terug? Dan sturen wij u een teruggaafbeschikking. Dit is een brief waarin staat welk bedrag u terugkrijgt. U krijgt deze brief een aantal weken nadat wij uw aangifte hebben gekregen. Binnen 10 werkdagen na de datum op de brief staat het geld op uw rekening.

  Moet u btw betalen?

  Bent u zzp'er of hebt u een eenmanszaak? Dan kan het zijn uw btw-aangifte per saldo op een door u te betalen bedrag uitkomt.

  Bent u een particulier met zonnepanelen? Ook dan kan het voorkomen dat u in een aangifte wél de btw moet vermelden die u moet betalen (over de teruggeleverde energie en het privégebruik), maar dat u geen btw kunt terugvragen. Bijvoorbeeld als de factuurdatum voor de aanschaf van uw zonnepanelen in een eerder tijdvak viel. U krijgt dan geen beschikking. U moet er zelf voor zorgen dat u de te betalen btw op tijd betaalt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.