Moet ik mijn btw-aftrek herzien vanwege de kleineondernemersregeling (KOR)?

Als u goederen of diensten aanschaft, dan moet u bepalen hoeveel btw u daarvan mag aftrekken. Dat doet u door het maken van een inschatting hoeveel u die goederen of diensten gaat gebruiken voor uw belaste prestaties.  Later moet u dan kijken of die eerder gemaakte schatting nog steeds klopt. En als dat niet zo is, dan moet u de inschatting herzien.

Onder de KOR worden prestaties die volgens de normale btw-regels belast zijn, vrijgesteld van btw. En op het moment dat u uit de regeling stapt omgekeerd. Dus u kunt op een aantal momenten te maken krijgen met herziening van de btw:

  • bij het aanmelden van uw deelname aan de KOR als u alleen nog vrijgestelde prestaties hebt
  • bij het aanmelden van uw deelname aan de KOR als u een combinatie van vrijgestelde en belaste prestaties hebt
  • bij het afmelden van de KOR als u van vrijgestelde prestaties naar belaste prestaties gaat

Wilt u meer weten over de herzieningsregels in de btw?

Lees meer bij Belaste en vrijgestelde omzet
Lees meer bij Inschatting van het gebruik
Lees meer bij Herziening aftrek bij niet-investeringsgoederen en diensten
Lees meer bij Herziening aftrek bij investeringsgoederen

Wanneer vindt er geen herziening van mijn btw-aftrek plaats?

Er vindt geen herziening voor aftrek bij investeringsgoederen plaats als:

  • het totale bedrag van de herziening in dat boekjaar minder is dan € 500
  • én het gaat om investeringsgoederen die in de jaren voor dat boekjaar in gebruik zijn genomen
  • én de herziening het gevolg is van het aanmelden of beëindigen van uw deelname aan de KOR

Dit is een speciale aanvulling op de gewone regels voor herziening van btw-aftrek.

Voorbeeld (Aanmelden per begin kalenderjaar)

Op 1 januari 2021 hebt u een auto aangeschaft die u direct in gebruik hebt genomen. U trekt de € 4.500 btw over deze aanschaf meteen af in uw btw-aangifte. Per 1 januari 2022 meldt u zich aan voor de KOR.

Eind 2022 controleert u of u de btw-aftrek moet herzien. De herzieningsperiode voor investeringsgoederen, zoals deze auto, is 5 jaar (het jaar van ingebruikname en de 4 jaren daarna). Hierdoor is € 4.500 / 5 = € 900 van de btw die u eerder hebt afgetrokken, toe te wijzen aan 2022.

Door uw deelname aan de KOR zijn al uw prestaties vrijgestelde prestaties en hebt u geen recht op aftrek van de btw. Het verschil wijkt daarnaast meer dan 10% af en is hoger dan € 500. U moet daardoor deze € 900 terugbetalen.

Deze herziening herhaalt u ook in de volgende jaren van de herzieningsperiode (2023, 2024, 2025). Tenzij uw situatie verandert. Bijvoorbeeld als u uw deelname aan de KOR per 1 januari 2025 beëindigt. Dan hebt u wel recht op de € 900 afgetrokken btw die is toe te wijzen aan 2025. Er vindt voor dat jaar geen herziening plaats.

Voorbeeld (Tussentijds aanmelden)

Op 1 januari 2021 hebt u een auto aangeschaft die u direct in gebruik hebt genomen. U trekt de € 4.500 btw over deze aanschaf meteen af in uw btw-aangifte. U meldt zich per 1 juli 2021 aan voor de KOR.

Eind 2021 gaat u controleren of u uw btw-aftrek moet herzien. Het gaat hier om het 1e jaar van ingebruikname van de auto. Voor de herziening moet u daarom kijken naar het volledige bedrag dat u eerder in uw aangifte hebt afgetrokken. En niet maar 1/5 van dat bedrag. Omdat u deelneemt aan de KOR zijn uw prestaties dat jaar voor 50% belast  en voor 50% vrijgesteld. U hebt daardoor maar recht op 50% aftrek van de btw over de aanschaf van de auto. U moet  € 4.500 / 2 = € 2.250 terugbetalen.

Eind 2022 controleert u opnieuw of u uw btw-aftrek moet herzien. De herzieningsperiode voor investeringsgoederen, zoals deze auto, is 5 jaar (het jaar van ingebruikname en de 4 jaar daarna). Hierdoor is € 2.250 / 5 = € 450 van de btw die u eerder hebt afgetrokken toe te wijzen aan 2022. Door uw deelname aan de KOR zijn in 2022 al uw prestaties vrijgestelde prestaties en hebt u geen recht op aftrek van de btw. Het verschil wijkt meer dan 10% af, maar blijft onder de € 500. Daardoor wordt de btw niet herzien. U hoeft de € 450 niet terug te betalen.

Ook de volgende jaren (2023, 2024, 2025) vindt er geen herziening plaats van de btw. Tenzij uw situatie verandert.

Hoe geef ik door dat ik mijn btw ga herzien?

Moet u tijdens uw deelname aan de KOR uw btw herzien? Dan vraagt u daarvoor zelf schriftelijk een aangifte omzetbelasting aan bij uw belastingkantoor.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.