Moet ik mijn btw-aftrek herzien vanwege de kleineondernemersregeling (KOR)?

Als u goederen of diensten aanschaft, dan moet u bepalen hoeveel btw u daarvan mag aftrekken. Dat doet u door het maken van een inschatting hoeveel u die goederen of diensten gaat gebruiken voor uw belaste prestaties.  Later moet u dan kijken of die eerder gemaakte schatting nog steeds klopt. En als dat niet zo is, dan moet u de inschatting herzien.

Onder de KOR worden prestaties die volgens de normale btw-regels belast zijn, vrijgesteld van btw. En op het moment dat u uit de regeling stapt omgekeerd. Dus u kunt op een aantal momenten te maken krijgen met herziening van de btw:

  • bij het aanmelden van uw deelname aan de KOR als u alleen nog vrijgestelde prestaties hebt
  • bij het aanmelden van uw deelname aan de KOR als u een combinatie van vrijgestelde en belaste prestaties hebt
  • bij het afmelden van de KOR als u van vrijgestelde prestaties naar belaste prestaties gaat

Wilt u meer weten over de herzieningsregels in de btw?

Lees meer bij Belaste en vrijgestelde omzet
Lees meer bij Inschatting van het gebruik
Lees meer bij Herziening aftrek bij niet-investeringsgoederen en diensten
Lees meer bij Herziening aftrek bij investeringsgoederen

Wanneer hoef ik mijn btw-aftrek niet te herzien?

De herziening voor aftrek bij investeringsgoederen hoeft u niet te doen als:

  • het totale bedrag van de herziening in dat boekjaar minder is dan € 500
  • én het gaat om investeringsgoederen die in de jaren voor dat boekjaar in gebruik zijn genomen
  • én de herziening het gevolg is van het aanmelden of beëindigen van uw deelname aan de KOR

Dit is een speciale aanvulling op de gewone regels voor herziening van btw-aftrek.

Voorbeeld (Aanmelden per begin kalenderjaar)

Op 1 januari 2021 hebt u een auto aangeschaft die u direct in gebruik hebt genomen. U trekt de € 4.500 btw over deze aanschaf meteen af in uw btw-aangifte. Per 1 januari 2022 meldt u zich aan voor de KOR.

Eind 2022 controleert u of u de btw-aftrek moet herzien. De herzieningsperiode voor investeringsgoederen, zoals deze auto, is 5 jaar (het jaar van ingebruikname en de 4 jaren daarna). Hierdoor is € 4.500 / 5 = € 900 van de btw die u eerder hebt afgetrokken, toe te wijzen aan 2022.

Door uw deelname aan de KOR zijn al uw prestaties vrijgestelde prestaties en hebt u geen recht op aftrek van de btw. Het verschil wijkt daarnaast meer dan 10% af en is hoger dan € 500. U moet daardoor deze € 900 terugbetalen.

Deze herziening herhaalt u ook in de volgende jaren van de herzieningsperiode (2023, 2024, 2025). Tenzij uw situatie verandert. Bijvoorbeeld als u uw deelname aan de KOR per 1 januari 2025 beëindigt. Dan hebt u wel recht op de € 900 afgetrokken btw die is toe te wijzen aan 2025. U hoeft voor dat jaar niets te herzien.

Voorbeeld (Tussentijds aanmelden)

Op 1 januari 2021 hebt u een auto aangeschaft die u direct in gebruik hebt genomen. U trekt de € 4.500 btw over deze aanschaf meteen af in uw btw-aangifte. U meldt zich per 1 juli 2021 aan voor de KOR.

Eind 2021 gaat u controleren of u uw btw-aftrek moet herzien. Het gaat hier om het 1e jaar van ingebruikname van de auto. Voor de herziening moet u daarom kijken naar het volledige bedrag dat u eerder in uw aangifte hebt afgetrokken. En niet maar 1/5 van dat bedrag. Omdat u deelneemt aan de KOR zijn uw prestaties dat jaar voor 50% belast  en voor 50% vrijgesteld. U hebt daardoor maar recht op 50% aftrek van de btw over de aanschaf van de auto. U moet  € 4.500 / 2 = € 2.250 terugbetalen.

Eind 2022 controleert u opnieuw of u uw btw-aftrek moet herzien. De herzieningsperiode voor investeringsgoederen, zoals deze auto, is 5 jaar (het jaar van ingebruikname en de 4 jaar daarna). Hierdoor is € 2.250 / 5 = € 450 van de btw die u eerder hebt afgetrokken toe te wijzen aan 2022. Door uw deelname aan de KOR zijn in 2022 al uw prestaties vrijgestelde prestaties en hebt u geen recht op aftrek van de btw. Het verschil wijkt meer dan 10% af, maar blijft onder de € 500. Daardoor hoeft u de btw niet te herzien. U hoeft de € 450 niet terug te betalen.

Ook de volgende jaren (2023, 2024, 2025) hoeft u uw btw niet te herzien. Tenzij uw situatie verandert.

Hoe geef ik door dat ik mijn btw ga herzien?

Moet u tijdens uw deelname aan de KOR uw btw herzien? Dan vraagt u daarvoor zelf schriftelijk een aangifte omzetbelasting aan bij uw belastingkantoor.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.