Afmelden voor de kleineondernemersregeling (KOR)

Wilt u zich afmelden voor de KOR? Dat kan alleen met het afmeldformulier.

Afmelden omdat uw omzet boven de € 20.000 in 1 kalenderjaar komt

Als uw omzet boven de € 20.000 in 1 kalenderjaar komt, moet u zich direct afmelden voor de KOR. Alle leveringen en diensten die worden verricht na deze overschrijding en de omzetoverschrijdende handeling zelf vallen niet langer onder de vrijstelling. Als beëindigingsdatum vult u dan ook de datum van de omzetoverschrijdende handeling in op het formulier.

Hebt u zich afgemeld? Dan kunt zich pas na 3 jaar weer aanmelden.

Afmelden omdat u door ons automatisch bent aangemeld voor de KOR

Het afmeldformulier moet uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum van het aangiftetijdvak waarin u uzelf wilt afmelden voor de KOR, ontvangen zijn. U krijgt een brief met daarin de definitieve datum waarop u niet langer deelneemt aan de KOR. Vanaf die ingangsdatum doet u dan weer btw-aangifte. Als uw afmelding te laat is ontvangen, kan deze datum afwijken van de door u gevraagde datum.

Als u op 31 december 2019 een ontheffing van uw administratieve verplichtingen had, bent u automatisch aangemeld voor de KOR. Houd er rekening mee dat wij 4 weken nodig hebben om uw afmelding te verwerken. Afmelden doet u dus uiterlijk 4 weken voor de datum waarop u de afmelding in wilt laten gaan. U kunt zich alleen afmelden per 1e dag van uw aangiftetijdvak.

Hebt u zich afgemeld? Dan kunt zich pas na 3 jaar weer aanmelden.

Afmelden overige gevallen

Als u uzelf hebt aangemeld voor de KOR, geldt dat voor een periode van ten minste 3 jaar. Gedurende deze 3 jaar kunt u zich dan ook niet afmelden voor de KOR, tenzij uw omzet boven de € 20.000 uitkomt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.