Registratiedrempel voor kleine ondernemers

Kunt u uw onderneming niet inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En is uw omzet per kalenderjaar maximaal € 1.800 (de zogenoemde omzetgrens)? Dan bent u niet verplicht u als btw-ondernemer aan te melden. Dat noemen we de registratiedrempel. Als u besluit de registratiedrempel toe te passen dan meldt u zich niet aan als btw-ondernemer. U maakt dan automatisch gebruik van de kleineondernemersregeling (KOR). Op deze pagina leest u wat de voorwaarden voor deelname aan de KOR bij de registratiedrempel zijn en welke gevolgen deze keuze voor u heeft.

Wilt u uw onderneming wel aanmelden voor de btw? Gebruik daarvoor het formulier 'Opgaaf startende onderneming (niet ingeschreven in het Handelsregister)'.

Let op!

Moet u uw onderneming inschrijven bij de Kamer van Koophandel? Of hebt u zich al aangemeld als ondernemer voor de btw bij de Belastingdienst, bijvoorbeeld omdat u eerder btw wilde terugvragen? Dan kunt u geen gebruik maken van deze registratiedrempel, ook niet wanneer uw omzet lager is dan € 1.800 per kalenderjaar. Alleen wanneer u stopt met uw ondernemingsactiviteiten, kunt u zich afmelden als btw-ondernemer. Meer informatie over het staken van uw onderneming vindt u bij 'U staakt uw onderneming'. Mogelijk kunt u toch gebruik van de KOR. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Kleineondernemersregeling (KOR)'.

Let op!

Bent u een eigenaar van zonnepanelen en hebt u geen eenmanszaak of bent u geen zzp'er? Dan is deze pagina niet voor u bedoeld. Meer informatie leest u bij 'Eigenaren van zonnepanelen'.

Wat is de KOR?

De KOR is een btw-vrijstelling. Als uw omzet per kalenderjaar maximaal € 1.800 is en u besluit uw onderneming niet aan te melden voor de btw, dan maakt u automatisch gebruik van de KOR. U mag dan geen btw berekenen aan uw klanten. Ook doet u geen btw-aangifte en kunt u geen btw terugvragen over uw kosten en investeringen. Verderop op deze pagina leest u wat gebruikmaken van de KOR precies voor u betekent wanneer u de registratiedrempel toepast.

Omzetgrens voor de registratiedrempel - wat telt mee en wat niet?

Als uw omzet niet meer is dan € 1.800 per kalenderjaar kunt u ervoor kiezen u niet als btw-ondernemer aan te melden. U maakt dan automatisch gebruik van de KOR. Uw omzet is dan het totaal van alle bedragen die u aan uw klant berekent.

Omzet die meetelt voor de omzetgrens van € 1.800:

 • Leveringen van goederen en diensten die normaal gesproken belast zijn met Nederlandse btw. Dit zijn leveringen belast met 21%, 9% en 0% btw (uitvoer en intracommunautaire leveringen) en Nederlandse btw die u verlegt naar een andere Nederlandse ondernemer (nationale verlegging). Bij het bepalen van uw omzet voor de KOR telt alleen uw omzet uit Nederland mee. Omzet die belast is in een ander land telt dus niet mee. Mogelijk dat u zich voor deze omzet in dat andere land moet melden.
 • Btw-vrijgestelde omzet van leveringen van goederen en diensten die betrekking hebben op onroerende zaken, betaalmiddelen en effecten, financiële diensten en verzekeringsdiensten in Nederland (overige vrijgestelde omzet telt niet mee voor de omzetgrens).

Bepaalde omzet telt niet mee voor de omzetgrens, met name:

 • prestaties die belast zijn in een ander land
  Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer u zaken doet met het buitenland en de prestatie belast is in het buitenland. Mogelijk moet u zich voor deze omzet in dat andere land melden. Leveringen en diensten in Nederland belast met 0% btw tellen wél mee voor de berekening van de omzet.
 • btw-vrijgestelde omzet
  Omzet die u haalt uit leveringen en diensten die zijn vrijgesteld van btw telt niet mee voor de berekening van de omzetgrens van de KOR.
  Er zijn leveringen die wel meetellen. Leveringen van goederen en diensten die u als ondernemer doet en betrekking hebben op onroerende zaken, betaalmiddelen en effecten, financiële diensten en verzekeringsdiensten in Nederland tellen wél mee. Lees meer bij 'Vrijstellingen van btw'.

Wat betekent het toepassen van de registratiedrempel voor u?

Als u de registratiedrempel toepast en u dus niet meldt als btw-ondernemer, maakt u automatisch gebruik van de KOR. Dat betekent dan voor u het volgende:

 • U berekent geen btw aan uw klanten. U draagt dus ook geen btw af.
 • U stuurt geen facturen voor de btw. U moet wel uw inkoopfacturen bewaren.
 • U doet geen btw-aangifte.
 • U trekt geen btw af. Dit geldt ook voor btw die u hebt betaald in een ander EU-land. Zoals bijvoorbeeld de btw over tanken in België of Duitsland. Ook die btw kunt u niet terugvragen. Bewaar uw inkoopfacturen wel.
 • Hebt u een bestelauto? U kunt geen gebruik maken van het lage bestelautotarief motorrijtuigenbelasting voor ondernemers. Dit kan alleen als u als btw-ondernemer geregistreerd bent bij de Belastingdienst en u voldoet aan de voorwaarden voor dit tarief.

Toch aanmelden als btw-ondernemer?

U kunt op ieder moment besluiten u alsnog aan te melden als btw-ondernemer. U schrijft uw onderneming dan in bij de Kamer van Koophandel of, als dit niet mogelijk is, u gebruikt het formulier 'Opgaaf startende onderneming (niet ingeschreven in het Handelsregister)'.

Vanaf de datum dat aan u een omzetbelastingnummer is toegekend, moet u btw-aangifte gaan doen en moet u factureren met btw. En hebt u recht op aftrek van de aan u in rekening gebrachte btw voor zakelijke uitgaven, tenzij u van btw vrijgestelde prestaties verricht.

Als uw omzet niet meer is dan € 20.000 per kalenderjaar kunt u wederom gebruik gaan maken van de KOR, nadat u zich hebt aangemeld als btw-ondernemer én u zich daarnaast hebt aangemeld voor de KOR. Wat de KOR dan voor u betekent en onder welke voorwaarden u deze dan mag toepassen, leest u op de pagina 'Kleineondernemersregeling'.

Let op!

Nadat u zich als ondernemer voor de btw hebt aangemeld, moet u zich apart aanmelden voor de KOR als u daar gebruik van wilt maken. Dit doet u met het formulier 'Melding omzetbelasting kleineondernemersregeling'.

Wel of niet de registratiedrempel toepassen?

Twijfelt u of toepassen van de registratiedrempel (en daardoor automatisch gebruikmaken van de KOR) voor u interessant is? Dan kunnen verschillende overwegingen een rol spelen.

U hebt minder administratieve verplichtingen

De registratiedrempel toepassen voorkomt administratieve verplichtingen voor de btw. U hoeft geen facturen te sturen aan uw klanten. U doet ook geen btw-aangifte.

Zou u ieder jaar btw moeten betalen?

Bij toepassing van de registratiedrempel berekent u geen btw aan uw klanten. U trekt de btw over uw zakelijke kosten en investeringen ook niet af. Of dit voor u financieel voordelig is, hangt af van uw situatie:

 • Moet u jaarlijks btw betalen? Dan is toepassen van de registratiedrempel voor u misschien interessant.
 • Krijgt u jaarlijks btw terug? Of bent u van plan om de komende tijd veel investeringen te doen? Dan kan dat een overweging zijn om u (alsnog) aan te melden als btw-ondernemer.

Kunnen uw klanten de btw aftrekken die u aan hen berekent?

Kunnen uw klanten btw aftrekken? Dan verhoogt de btw op een factuur de prijs voor hen niet. Kunnen zij de btw niet aftrekken? Dan verhoogt deze btw de prijs voor uw klanten. Zij hebben er dus misschien voordeel bij als u gebruik maakt van de KOR. Dat kan een reden zijn voor u om de registratiedrempel toe te passen en daardoor deel te nemen aan de KOR.

Kunt u door het toepassen van de registratiedrempel op kosten besparen?

Zou u jaarlijks per saldo btw terug krijgen, na aftrek van de voorbelasting? Of kunnen uw klanten de door u berekende btw aftrekken? Dan lijkt toepassing van de registratiedrempel, en daardoor automatische deelname aan de KOR, in eerste instantie misschien financieel nadelig. U moet bij het maken van uw keuze echter ook rekening houden met eventuele besparingen op andere kosten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten die u maakt voor hulp bij het doen van uw administratie, zoals het invullen van uw btw-aangiftes.

Omzetgrens voor de registratiedrempel overschrijden?

Komt uw omzet boven de € 1.800 in 1 kalenderjaar uit? Dan moet u zich alsnog aanmelden als btw-ondernemer. U meldt uw onderneming aan via de Kamer van Koophandel of, als dit niet mogelijk is, u gebruikt daarvoor het formulier 'Opgaaf startende onderneming (niet ingeschreven in het Handelsregister)'.

Vanaf de datum dat aan u een omzetbelastingnummer is toegekend, hebt u recht op aftrek van de aan u in rekening gebrachte btw voor zakelijke uitgaven, moet u btw-aangifte gaan doen en moet u factureren met btw, tenzij u uitsluitend van btw vrijgestelde prestaties verricht.

Als uw omzet niet meer is dan € 20.000 per kalenderjaar kunt u wederom gebruik gaan maken van de KOR, nadat u zich hebt aangemeld als btw-ondernemer én u zich daarnaast hebt aangemeld voor de KOR. Wat de KOR dan voor u betekent en onder welke voorwaarden u deze dan mag toepassen, leest u op de pagina 'Kleineondernemersregeling'.

Let op!

Nadat u zich als ondernemer voor de btw hebt aangemeld, moet u zich apart aanmelden voor de KOR als u daar gebruik van wilt maken. Dit doet u met het formulier 'Melding omzetbelasting kleineondernemersregeling'.

Hoe bepaalt u het moment dat u de registratiedrempel niet meer mag toepassen?

U kunt de registratiedrempel niet meer toepassen vanaf de levering of dienst waarmee u boven de € 1.800 komt. U past dus ook al direct vanaf die levering of dienst de normale btw-regels toe, zoals die voor u gelden zonder dat u de registratiedrempel toepast. Ook moet u zich aanmelden als ondernemer voor de btw.

Voorbeeld: uw omzet komt boven de € 1.800

U past de registratiedrempel toe. Op 15 september 2021 is uw omzet voor 2021 € 1.500. Een dag later ontvangt u een voorschot van € 500 voor een nieuwe opdracht. Hiermee komt uw omzet boven de € 1.800 in dat kalenderjaar. Het is daarom niet langer mogelijk om gebruik te maken van de registratiedrempel. Dat betekent voor u het volgende:

 • U bent verplicht om u met ingangsdatum 16 september 2021 als btw-ondernemer aan te melden.
 • Met ingang van 16 september 2021 moet u de normale btw-regels toepassen.
 • Bij het voorschot dat u hebt ontvangen zit daarom btw inbegrepen. U moet deze btw aan ons afdragen.
 • Is de klant van wie u het voorschot van € 500 hebt ontvangen een ondernemer of een rechtspersoon? Stuur hem dan, zodra u van ons uw btw-identificatienummer hebt ontvangen, een btw-factuur voor dit bedrag.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.