Registratiedrempel voor kleine ondernemers

Bent u niet verplicht om uw onderneming in te schrijven bij de Kamer van Koophandel? En is uw omzet per kalenderjaar maximaal € 1.800 (de zogenoemde omzetgrens)? Dan bent u niet verplicht u als btw-ondernemer aan te melden. In dat geval geldt de registratiedrempel. Als u besluit de registratiedrempel toe te passen en u niet als btw-ondernemer aan te melden, maakt u automatisch gebruik van de kleineondernemersregeling (KOR). Op deze pagina leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om deel te kunnen nemen aan de KOR bij de registratiedrempel en wat de gevolgen van deze keuze voor u zijn.

Wilt u uw onderneming wel aanmelden voor de btw? Gebruik daarvoor het formulier 'Opgaaf startende onderneming (niet ingeschreven in het Handelsregister)'.

Let op!

Bent u verplicht uw onderneming in te schrijven bij de Kamer van Koophandel? Of hebt u zich al aangemeld als ondernemer voor de btw bij de Belastingdienst, bijvoorbeeld omdat u eerder btw wilde terugvragen? Dan kunt u geen gebruik maken van deze registratiedrempel, ook niet wanneer uw omzet lager is dan € 1.800 per kalenderjaar. Het is voor u misschien wel mogelijk gebruik te maken van de KOR. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Kleineondernemersregeling (KOR)'.

Let op!

Bent u eigenaar van zonnepanelen en hebt u geen eenmanszaak of bent u geen zzp'er? Dan is deze pagina niet voor u bedoeld. Meer informatie leest u bij 'Eigenaren van zonnepanelen'.

Automatisch in de KOR

Als u de registratiedrempel toepast, maakt u automatisch gebruik van de KOR. Als u gebruik maakt van de KOR mag u geen btw berekenen aan uw klanten. Ook doet u geen btw-aangifte en kunt u geen btw terugvragen over uw kosten en investeringen.

Omzetgrens voor de registratiedrempel - wat telt mee en wat niet?

Om te checken of de registratiedrempel voor u van toepassing is en u daardoor automatisch gebruik maakt van de KOR, moet u uw omzet berekenen. Uw omzet is het totaal van alle bedragen die u aan uw klant berekent.

Omzet die meetelt voor de omzetgrens van € 1.800:

 • Bij het bepalen van uw omzet voor de KOR, telt alleen uw omzet uit Nederland mee. Het gaat daarbij om leveringen van goederen en diensten die normaal gesproken belast zijn met Nederlandse btw. Dit zijn leveringen belast met 21%, 9% en 0% btw (uitvoer en intracommunautaire leveringen) en leveringen met Nederlandse btw die u verlegt naar een andere Nederlandse ondernemer (nationale verlegging).

  Past u de margeregeling of de reisbureauregeling toe? Dan gaat u voor het bepalen van de omzet niet uit van de winstmarge, maar van het bedrag waarvoor u de goederen en/of diensten hebt geleverd.
 • Ook telt btw-vrijgestelde omzet mee van leveringen van goederen en diensten die betrekking hebben op onroerende zaken, betaalmiddelen en effecten, financiële diensten en verzekeringsdiensten in Nederland.

Omzet die niet meetelt voor de omzetgrens van € 1.800:

 • Omzet die belast is in het buitenland telt niet mee voor de omzetgrens. Als u zaken doet met het buitenland, is de prestatie in het betreffende land belast. Het kan zijn dat u deze omzet in dat land moet melden.
 • Omzet die u haalt uit leveringen en diensten die zijn vrijgesteld van btw, telt niet mee voor de berekening van de omzetgrens voor de registratiedrempel.

U valt automatisch in de KOR. Wat betekent dat voor u?

Als u de registratiedrempel toepast en u dus niet meldt als btw-ondernemer, maakt u automatisch gebruik van de KOR. Dat betekent voor u het volgende:

 • U berekent geen btw aan uw klanten. U draagt dus ook geen btw af.
 • U stuurt geen facturen voor de btw. U moet wel uw inkoopfacturen bewaren.
 • U doet geen btw-aangifte.
 • U trekt geen btw af. Dit geldt ook voor btw die u hebt betaald in een ander EU-land, bijvoorbeeld de btw over tanken in België of Duitsland. Ook kunt u die btw niet terugvragen. Bewaar uw inkoopfacturen wel.
 • Hebt u een bestelauto? U kunt geen gebruik maken van het lage bestelautotarief motorrijtuigenbelasting voor ondernemers.

Toch aanmelden als btw-ondernemer?

U kunt op ieder moment besluiten u alsnog aan te melden als btw-ondernemer. U schrijft uw onderneming dan in bij de Kamer van Koophandel of, als dit niet mogelijk is, u gebruikt het formulier 'Opgaaf startende onderneming (niet ingeschreven in het Handelsregister)'.

Vanaf de datum dat een omzetbelastingnummer aan u is toegekend, moet u btw-aangifte doen en moet u factureren met btw. Ook hebt u recht op aftrek van de aan u in rekening gebrachte btw voor zakelijke uitgaven, tenzij u uitsluitend van btw vrijgestelde prestaties verricht.

Als uw omzet niet meer is dan € 20.000 per kalenderjaar kunt u wederom gebruik gaan maken van de KOR. Wat de KOR dan voor u betekent en onder welke voorwaarden u deze dan mag toepassen, leest u op de pagina 'Kleineondernemersregeling'.

Let op!

Nadat u zich als ondernemer voor de btw hebt aangemeld en u toch gebruik wilt maken van de KOR, dan moet u zich daar apart voor aanmelden. Dit doet u met het formulier 'Melding omzetbelasting kleineondernemersregeling'.

Wel of niet de registratiedrempel toepassen?

Twijfelt u of het voor u interessant is om de registratiedrempel toe te passen (waardoor u automatisch gebruik maakt van de KOR)? Hieronder leest u welke overwegingen een rol kunnen spelen bij deze beslissing.

Minder administratieve verplichtingen

Als u de registratiedrempel toepast, zijn er geen administratieve verplichtingen voor de btw. U hoeft geen facturen te sturen aan uw klanten. U doet ook geen btw-aangifte.

Wel of niet jaarlijks btw betalen?

Als u de registratiedrempel toepast, berekent u geen btw aan uw klanten. U trekt de btw over uw zakelijke kosten en investeringen ook niet af. Of dit voor u financieel voordelig is, hangt af van uw situatie:

 • Moet u jaarlijks btw betalen? Dan is het voor u misschien interessant om de registratiedrempel toe te passen.
 • Krijgt u jaarlijks btw terug? Of bent u van plan om de komende tijd veel investeringen te doen? Dan kunt u overwegen om de registratiedrempel niet toe te passen en u (alsnog) aan te melden als btw-ondernemer.

Gevolgen voor klanten die berekende btw wel of niet kunnen aftrekken

Kunnen uw klanten btw aftrekken? Dan verhoogt de btw op een factuur de prijs voor hen niet. Kunnen zij de btw niet aftrekken? Dan verhoogt de btw op een factuur de prijs voor uw klanten wel. Zij hebben er dus voordeel bij als u gebruik maakt van de KOR. Dit kan een reden voor u zijn om de registratiedrempel toe te passen en daardoor deel te nemen aan de KOR.

Bespaart u kosten door de registratiedrempel toe te passen?

Zou u jaarlijks per saldo btw terug krijgen, na aftrek van de voorbelasting? Of kunnen uw klanten de door u berekende btw aftrekken? Dan lijkt toepassing van de registratiedrempel, en daardoor automatische deelname aan de KOR, in eerste instantie misschien financieel nadelig. U moet bij het maken van uw keuze echter ook rekening houden met eventuele besparingen op andere kosten. Denk bijvoorbeeld aan kosten die u maakt als u uw btw-aangifte laat verzorgen door een fiscaal dienstverlener.

Wat als u de omzetgrens voor de registratiedrempel overschrijdt?

Komt uw omzet uit boven de € 1.800 in 1 kalenderjaar? Dan moet u zich alsnog aanmelden als btw-ondernemer. U meldt uw onderneming aan via de Kamer van Koophandel of, als dit niet mogelijk is, u gebruikt daarvoor het formulier 'Opgaaf startende onderneming (niet ingeschreven in het Handelsregister)'. Wat dat betekent leest u hierboven bij 'Toch aanmelden als ondernemer?'.

Vanaf welk moment mag u de registratiedrempel niet meer toepassen?

Zodra uw omzet met een levering of dienst boven de € 1.800 komt, kunt u de registratiedrempel niet meer toepassen. Direct vanaf die levering of dienst past u de normale btw-regels toe. Vanaf dat moment moet u zich ook aanmelden als ondernemer voor de btw.

Voorbeeld: uw omzet komt boven de € 1.800

U past de registratiedrempel toe. Op 15 september 2022 is uw omzet voor 2022 € 1.500. Een dag later ontvangt u een voorschot van € 500 voor een nieuwe opdracht. Hiermee komt uw omzet boven de € 1.800 in dat kalenderjaar. De registratiedrempel is daarom voor u niet langer van toepassing. Dat betekent voor u het volgende:

 • U bent verplicht om u met ingangsdatum 16 september 2022 als btw-ondernemer aan te melden.
 • Met ingang van 16 september 2022 moet u de normale btw-regels toepassen.
 • Bij het voorschot dat u hebt ontvangen zit de btw inbegrepen. U moet deze btw aan ons afdragen.
 • Is de klant van wie u het voorschot van € 500 hebt ontvangen een ondernemer of een rechtspersoon? Stuur hem dan, zodra u van ons uw btw-identificatienummer hebt ontvangen, een btw-factuur voor dit bedrag.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.