Aanmelden voor de kleineondernemersregeling (KOR)

Wilt u zich aanmelden voor de KOR? Dat kan alleen met het aanmeldformulier.

Het aanmeldformulier moet uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum van het aangiftetijdvak waarin u de KOR wilt laten ingaan, door ons zijn ontvangen. U krijgt een brief met daarin de definitieve ingangsdatum van de KOR. U blijft btw-aangifte doen tot de ingangsdatum in deze aanmeldingsbrief. Als uw aanmelding te laat is ontvangen, kan deze ingangsdatum afwijken van de door u gevraagde datum.

Wat gebeurt er na 3 jaar?

Uw deelname is voor een periode van ten minste 3 jaar. Wilt u ook na die 3 jaar gebruik blijven maken van de KOR? Dan hoeft u niets te doen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.