Kleineondernemersregeling (KOR)

De kleineondernemersregeling (KOR) is een vrijstelling voor de btw. U kunt gebruikmaken van de KOR als u in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in 1 kalenderjaar hebt. De KOR is er voor natuurlijke personen (eenmanszaken), combinaties van natuurlijke personen (bijvoorbeeld een vof) en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv's).

Wat is de KOR?

De KOR is een btw-vrijstelling. Als u voldoet aan de voorwaarden en kiest voor de KOR, mag u geen btw meer berekenen aan uw klanten. Ook doet u geen btw-aangifte meer en kunt u geen btw meer terugvragen over uw kosten en investeringen.

Lees meer informatie over wat meedoen met de KOR precies voor u betekent en welke overwegingen er kunnen zijn om wel of niet mee te doen aan de KOR. We hebben ook een aantal praktijkvoorbeelden voor u op een rijtje gezet.

Meedoen met de KOR

U kunt zich aanmelden voor de KOR met het formulier 'Melding omzetbelasting kleineondernemersregeling'.

Zonnepanelen en de KOR

Bent u zonnepaneelhouder en bent u benieuwd wat meedoen met de KOR voor u betekent?
Lees meer bij 'Eigenaren van zonnepanelen'.

Registratiedrempel

U bent niet verplicht uw onderneming aan te melden voor de btw als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent niet verplicht om uw onderneming in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en u hebt dat ook niet gedaan.
 • Uw omzet per kalenderjaar is maximaal € 1.800.
 • U wilt btw die aan u in rekening is gebracht niet in aftrek brengen.

Lees meer hierover op 'Registratiedrempel voor kleine ondernemers'.

Omzetgrens voor de KOR - wat telt mee en wat niet?

Als uw omzet niet meer is dan € 20.000 per kalenderjaar kunt u kiezen voor deelname aan de KOR.

Hoe berekent u de hoogte van uw omzet?

 • Als u nog niet deelneemt aan de KOR en u btw berekent over uw prestaties, dan telt deze btw niet mee als omzet. Uw omzet is het totaal van alle bedragen die u aan uw klanten berekent, exclusief de btw.
 • Als u al wel deelneemt aan de KOR, dan mag u geen btw in rekening brengen aan uw klanten. Uw omzet is dan het totaal van alle bedragen die u aan uw klant berekent.

Omzet die meetelt voor de omzetgrens van de KOR

 • leveringen van goederen en diensten belast met Nederlandse btw
  Leveringen van goederen en diensten die normaal gesproken belast zijn met Nederlandse btw tellen mee voor de berekening van uw omzet. Dit zijn leveringen belast met 21%, 9% en 0% btw (uitvoer en intracommunautaire leveringen) en leveringen belast met Nederlandse btw die u verlegt naar een andere Nederlandse ondernemer (nationale verlegging).

  Past u de margeregeling of de reisbureauregeling toe? Ga dan voor het bepalen van de omzet niet uit van de winstmarge, maar van het bedrag waarvoor u de goederen en/of diensten hebt geleverd.
 • bepaalde btw-vrijgestelde omzet
  Ook telt btw-vrijgestelde omzet mee van leveringen van goederen en diensten die betrekking hebben op onroerende zaken, betaalmiddelen en effecten, financiële diensten en verzekeringsdiensten in Nederland (overige vrijgestelde omzet telt niet mee voor de omzetgrens). Lees meer bij 'Vrijstellingen van btw'.

Omzet die niet meetelt voor de omzetgrens van de KOR

 • btw over privégebruik van goederen en diensten
  Gebruikt u goederen of diensten van uw bedrijf ook privé? Dan gaat het om een fictieve levering of dienst. Deze telt niet mee voor de berekening van uw omzet. Lees meer bij 'Btw aftrekken bij privégebruik goederen en diensten van uw bedrijf?'.
 • investeringsgoederen die in uw onderneming zijn gebruikt
  Levert u een investeringsgoed dat in uw onderneming is gebruikt? Dan telt die omzet niet mee bij het bepalen van de hoogte van uw omzet voor de KOR. Lees meer bij 'Gemengd gebruik van roerende en onroerende investeringsgoederen'.
 • binnenlandse prestaties waarover de btw verlegd wordt naar u als afnemer
  Lees meer bij 'Wanneer btw verleggen?'.
 • prestaties die belast zijn in een ander land
  Wanneer u goederen of diensten levert in een ander land, is uw prestatie mogelijk daar belast. De hiermee behaalde omzet telt niet mee voor de omzetgrens van de KOR. Leveringen van goederen en diensten die in Nederland belast zijn met 0% btw tellen wél mee voor de omzetgrens van de KOR. Lees meer bij 'Zakendoen met het buitenland'.
 • een intracommunautaire verwerving
  U doet een intracommunautaire verwerving als u goederen aankoopt uit een ander EU-land waarover u in Nederland btw moet betalen. Deze telt niet mee voor het berekenen van uw omzet. Lees meer bij 'Intracommunautaire verwerving'.
 • btw-vrijgestelde omzet
  Omzet uit leveringen en diensten die zijn vrijgesteld van btw, telt niet mee voor de berekening van de omzetgrens van de KOR. Vrijgestelde omzet van leveringen van goederen en diensten die betrekking hebben op onroerende zaken, betaalmiddelen en effecten, financiële diensten en verzekeringsdiensten in Nederland, telt wel mee voor de berekening. Lees meer bij 'Vrijstellingen van btw'.

Hulp nodig bij het schatten van uw omzet?

Om uw omzet voor een kalenderjaar te schatten, kunt u gebruikmaken van het hulpmiddel 'Kan ik gebruikmaken van de kleineondernemersregeling?'. We leggen hierin ook uit welke omzet meetelt voor de KOR. Ook de overige voorwaarden om mee te kunnen doen komen aan bod. Zo kunt u snel zien of u mee kunt doen. Ook ziet u wat meedoen met de KOR voor u betekent.

Hebt u meerdere subnummers binnen 1 onderneming?

Als u meerdere subnummers hebt binnen 1 onderneming, dan geldt de KOR voor ál uw subnummers. U kunt niet per subnummer kiezen of u wel of niet meedoet. Kiest u voor de KOR voor 1 van de subnummers, dan moet u de KOR ook bij alle andere subnummers toepassen.

Wilt u uitrekenen of u onder de omzetgrens van € 20.000 blijft? Tel dan de omzet van alle subnummers bij elkaar op.

Lees meer over meerdere subnummers binnen 1 onderneming.

Vrijgestelde prestaties?

Doet u op dit moment geen aangifte omdat u alleen vrijgestelde prestaties verricht? Dan verandert er voor u niets. Uw prestaties zijn al vrijgesteld van btw.

Btw en handelen binnen de EU

Koopt of verkoopt u goederen en/of diensten binnen de EU én maakt u gebruik van de KOR? Dan gelden er aangepaste regels en is het soms lastig om te bepalen wat u met de btw moet doen. Vaak moet u dan incidenteel btw-aangifte doen. Twijfelt u of u btw-aangifte moet doen? Met het hulpmiddel Incidentele btw-aangifte kunt u dit zelf nagaan. Ook kunt u 1 van de volgende hulpmiddelen gebruiken:

Afmelden voor de KOR

Als u bent aangemeld voor de KOR, kunt u zich pas na 3 jaar afmelden. Als uw omzet boven de € 20.000 in 1 kalenderjaar komt, moet u zich direct afmelden voor de KOR. Kijk voor uitgebreide informatie bij 'Afmelden voor de kleineondernemersregeling (KOR)'.

Meer over de KOR

Lees meer informatie over wat meedoen met de KOR betekent, wat overwegingen kunnen zijn om wel of niet mee te doen en een aantal praktijkvoorbeelden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.