Kleineondernemersregeling (KOR)

De kleineondernemersregeling (KOR) is een vrijstelling voor de btw. U kunt gebruik maken van de KOR als u in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in 1 kalenderjaar hebt. De KOR is er voor natuurlijke personen (eenmanszaken), combinaties van natuurlijke personen (bijvoorbeeld een vof) en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv's).

Wat is de KOR?

De KOR is een btw-vrijstelling. Als u voldoet aan de voorwaarden en kiest voor de KOR, hoeft u geen btw meer te berekenen aan uw klanten. Ook doet u geen btw-aangifte meer en kunt u geen btw meer terugvragen over uw kosten en investeringen.

Lees meer informatie over wat meedoen met de KOR precies voor u betekent en wat overwegingen kunnen zijn om wel of niet mee te doen met de KOR. We hebben ook een aantal praktijkvoorbeelden voor u op een rijtje gezet.

Meedoen met de KOR

U kunt zich aanmelden voor de KOR met het formulier 'Melding omzetbelasting kleineondernemersregeling'. Houd er rekening mee dat wij 4 weken nodig hebben om uw aanmelding te verwerken. Meld u dus aan uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum van het aangiftetijdvak.

Registratiedrempel

U bent niet verplicht uw onderneming aan te melden voor de btw als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

Lees meer hierover op 'Registratiedrempel voor kleine ondernemers'.

Omzetgrens voor de KOR - wat telt mee en wat niet?

Als uw omzet niet meer is dan € 20.000 per kalenderjaar kunt u kiezen voor deelname aan de KOR.

 • Als u nog niet deelneemt aan de KOR en u btw berekent over uw prestaties, telt deze btw niet mee als omzet. Uw omzet is het totaal van alle bedragen die u aan uw klanten berekent, exclusief de btw.
 • Als u wel deelneemt aan de KOR, dan mag u geen btw in rekening brengen aan uw klanten. Uw omzet is dan het totaal van alle bedragen die u aan uw klant berekent.

Omzet die meetelt voor de omzetgrens van de KOR

 • Leveringen van goederen en diensten die normaal gesproken belast zijn met Nederlandse btw. Dit zijn leveringen belast met 21%, 9% en 0% btw (uitvoer en intracommunautaire leveringen) en Nederlandse btw die u verlegt naar een andere Nederlandse ondernemer (nationale verlegging). Bij het bepalen van uw omzet voor de KOR telt alleen uw omzet uit Nederland mee. Omzet die belast is in een ander land telt dus niet mee. Past u de margeregeling of de reisbureauregeling toe? Dan gaat u voor het bepalen van de omzet niet uit van de winstmarge, maar van het bedrag waarvoor u de goederen en/of diensten hebt verkocht.
 • Btw-vrijgestelde omzet van leveringen van goederen en diensten die betrekking hebben op onroerende zaken, betaalmiddelen en effecten, financiële diensten en verzekeringsdiensten in Nederland (overige vrijgestelde omzet telt niet mee voor de omzetgrens).

Omzet die niet meetelt voor de omzetgrens van de KOR

 • privégebruik van goederen en diensten
  Gebruikt u goederen of diensten van uw bedrijf ook privé? Dit is een fictieve levering of dienst. Dit telt niet mee voor de berekening van uw omzet. Lees meer bij 'Btw aftrekken bij privégebruik goederen en diensten van uw bedrijf?'.

 • investeringsgoederen die in uw onderneming zijn gebruikt
  Levert u een investeringsgoed dat in uw onderneming is gebruikt? Dan telt die omzet niet mee bij het bepalen van de hoogte van uw omzet voor de KOR. Lees meer bij 'Gemengd gebruik van roerende en onroerende investeringsgoederen'.

 • binnenlandse prestaties waarover de btw verlegd wordt naar u
  Lees meer bij 'Wanneer btw verleggen?'.

 • prestaties die belast zijn in een ander land
  Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer u zaken doet met het buitenland en de btw verlegt naar uw afnemer in het buitenland. Leveringen en diensten belast met 0% btw tellen wél mee voor de berekening van de omzet. Lees meer bij 'Verlegging bij zakendoen met het buitenland'.

 • een intracommunautaire verwerving
  U doet een intracommunautaire verwerving als u goederen aankoopt uit een ander EU-land waarover u in Nederland btw moet betalen. Lees meer bij 'Intracommunautaire verwerving'.

 • btw-vrijgestelde omzet
  Omzet die u haalt uit leveringen en diensten die zijn vrijgesteld van btw tellen niet mee voor de berekening van de omzetgrens van de KOR.
  Er zijn leveringen die wel meetellen. Leveringen van goederen en diensten die betrekking hebben op onroerende zaken, betaalmiddelen en effecten, financiële diensten en verzekeringsdiensten in Nederland tellen wél mee. Lees meer bij 'Vrijstellingen van btw'.

Hulp nodig bij het schatten van uw omzet?

Om uw omzet voor een kalenderjaar te schatten, kunt u gebruikmaken van het hulpmiddel 'Kan ik gebruikmaken van de kleineondernemersregeling?'. We leggen hierin ook uit welke omzet meetelt voor de KOR. Ook de overige voorwaarden om mee te kunnen doen komen aan bod. Zo kunt u snel zien of u mee kunt doen. En wat meedoen met de KOR voor u betekent.

Hebt u meerdere subnummers binnen 1 onderneming?

Dan geldt de KOR voor ál uw subnummers. U kunt niet per subnummer kiezen of u wel of niet meedoet. Kiest u voor 1 subnummer voor de KOR, dan moet u de KOR ook bij alle andere subnummers toepassen.

Wilt u uitrekenen of u onder de omzetgrens van € 20.000 blijft? Tel dan de omzet van alle subnummers bij elkaar op.

Lees meer over meerdere subnummers binnen 1 onderneming.

Ontheffing op basis van de oude KOR?

Deed u geen aangifte omdat u op 31 december 2019 een ontheffing van administratieve verplichtingen had op basis van de oude kleineondernemersregeling? Dan hebben wij u automatisch aangemeld voor de KOR. De minimale deelnemingstermijn van 3 jaar geldt niet voor u. U mag uzelf eerder afmelden als u niet langer gebruik wilt maken van de KOR. Let op: als u zich afmeldt, geldt deze afmelding voor ten minste 3 jaar.

Vrijgestelde prestaties?

Doet u op dit moment geen aangifte omdat u alleen vrijgestelde prestaties verricht? Dan verandert er voor u niets. Uw prestaties zijn al vrijgesteld van btw.

Afmelden voor de KOR

Als u bent aangemeld voor de KOR, kunt u zich pas na 3 jaar afmelden. Tenzij u automatisch bent aangemeld voor de KOR, omdat u op 31 december 2019 een ontheffing van administratieve verplichtingen had. Ook als uw omzet boven de € 20.000 in 1 kalenderjaar komt, moet u zich direct afmelden voor de KOR. Kijk voor uitgebreide informatie bij 'Afmelden voor de kleineondernemersregeling (KOR)'.

Zonnepanelen en de KOR

Bent u zonnepaneelhouder en bent u benieuwd wat meedoen met de KOR voor u betekent? Lees meer bij 'Eigenaren van zonnepanelen'.

Oude kleineondernemersregeling

Tot 1 januari 2020 gold de oude kleineondernemersregeling. Meer informatie vindt u in de brochure 'De kleineondernemersregeling tot 1 januari 2020'.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.