Wat betekent meedoen met de kleineondernemersregeling (KOR)?

Als u meedoet aan de kleineondernemersregeling (KOR), betekent dat het volgende:

  • U berekent geen btw aan uw klanten. U draagt dus ook geen btw af.
  • U vermeldt geen btw op uw facturen. U hoeft zelfs helemaal geen facturen te versturen voor de btw. U moet wel uw inkoopfacturen bewaren.
    (Als u zelf facturen wilt versturen, of als uw klanten daarom vragen, kunt u dat wel doen. U vermeldt dan op de factuur dat een vrijstelling van toepassing is.)
  • U doet geen btw-aangifte meer. Behalve in een aantal gevallen, dan moet u toch incidentele aangifte doen.
  • U trekt de btw over uw zakelijke kosten en investeringen niet af. Dit geldt ook voor btw die u hebt betaald in een ander EU-land. Zoals bijvoorbeeld de btw over tanken in België of Duitsland. Ook die btw kunt u niet terugvragen. Bewaar uw inkoopfacturen wel.
  • Hebt u een bestelauto? Dan kunt u nog steeds gebruik maken van het lage bestelautotarief mrb voor ondernemers als u voldoet aan de voorwaarden voor dit tarief.
  • In sommige gevallen moet u de btw herzien die u eerder hebt afgetrokken.
  • U doet mee voor een periode van ten minste 3 jaar. Of tot uw omzet boven de € 20.000 komt in 1 kalenderjaar. U kunt uw deelname dus niet tussentijds beëindigen omdat u bijvoorbeeld een grote investering wil doen. Maar op het moment dat uw omzet boven de € 20.000 in 1 kalenderjaar komt, moet u dat meteen aan ons doorgeven. U moet zich dan meteen afmelden voor de KOR.

Bijzondere situaties bij de KOR

Doet u mee met de KOR? Misschien is dan 1 van de volgende situaties op u van toepassing.

U hebt meer subnummers binnen 1 onderneming

De KOR geldt voor ál uw subnummers. U kunt dus niet voor 1 of meer subnummers de KOR aanvragen en tegelijk voor andere subnummers niet de KOR toepassen. De keuze voor de KOR geldt namelijk per ondernemer en niet per onderneming of per verrichte activiteit.

Wilt u uitrekenen of u onder de omzetgrens van € 20.000 blijft? Tel dan de omzet van alle subnummers bij elkaar op.

Voorbeeld

Linda heeft een eenmanszaak. Daarbinnen werkt zij onder andere als kapster. De omzet daarvan is € 12.000 op jaarbasis. Linda werkt binnen haar eenmanszaak ook als administratief medewerker. Daarmee haalt ze een omzet van € 4.000 op jaarbasis. Voor haar activiteiten als kapster en als administratief medewerker heeft zij verschillende subnummers.

Linda’s totale omzet blijft onder de € 20.000. Daarom kan zij kiezen voor de KOR. Dan zijn zowel haar kappersactiviteiten als haar werkzaamheden als administratief medewerker vrijgesteld van btw.

Misschien zou Linda het handig vinden om als kapster gebruik te maken van de KOR, omdat haar klanten dan particulieren zijn. En om als administratief medewerker facturen met btw aan haar klanten te geven, omdat ze dan te maken heeft met ondernemers. Maar ze kan er niet voor kiezen om de ene keer wel de KOR toe te passen, en de andere keer niet. Als ze de KOR toepast, moet ze dat doen voor alle activiteiten binnen haar onderneming.

U voert regelmatig goederen in uit niet-EU-landen met een vergunning artikel 23

Dan trekken wij deze vergunning in wanneer u zich aanmeldt voor de KOR.

U verhuurt een onroerende zaak aan een ondernemer

Dan kunt u niet kiezen voor belaste verhuur als u deelneemt aan de KOR. Hebt u al gekozen voor belaste verhuur en meldt u zich aan voor de KOR? Dan mag u niet meer belast verhuren en berekent u geen btw meer over de huurprijs.

Als u zich aanmeldt voor de KOR, kunt u te maken krijgen met de btw-herziening.

U begint opnieuw met een bedrijf

Hebt u in het verleden al uw ondernemingsactiviteiten beëindigd en start u op een later moment een nieuwe onderneming? Dan hebt u opnieuw de keuze om mee te doen aan de KOR. Meer hierover leest u bij Aanmelden voor de kleineondernemersregeling (KOR).

Sommige leveringen vallen niet onder de KOR

Als u meedoet met de KOR zijn er leveringen waarvoor u toch de normale btw-regels toe moet passen:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.