Voorwaarde belaste verhuur

Als u een onroerende zaak belast wilt verhuren, geldt er een voorwaarde. Naast deze voorwaarde moet de huurder ondernemer zijn en de onroerende zaak moet zelfstandig te exploiteren zijn.

Huurder is ondernemer voor de btw

De huurder gebruikt de onroerende zaak voor minstens 90% voor omzet waarover hij btw moet betalen. Hij geeft u hiervoor een verklaring af, die u opneemt in de huurovereenkomst of in een verzoek aan ons.

Blijkt achteraf dat de huurder het pand toch niet voldoende gebruikt voor belaste omzet? Dan vervalt het recht op belaste verhuur.

Let op!

  • Is de huurder een werkgeversorganisatie, makelaar in onroerende zaken, reisbureau, arbodienst, postvervoersbedrijf of openbare radio- en televisieorganisatie? Dan is belaste verhuur mogelijk als hij het pand voor minstens 70% gebruikt voor belaste omzet.
  • Als de huurder het pand voor minder dan 10% (of 30%) voor vrijgestelde omzet gebruikt, is belaste verhuur mogelijk. Maar dan is de aftrek van btw over de huur en onkosten bij de huurder beperkt. Meer hierover leest u bij Belaste en vrijgestelde omzet.
  • Er geldt een afwijkende regeling voor de verhuur van congres-, vergader- en tentoonstellingsruimten.
  • Maakt u gebruik van de nieuwe kleineondernemersregeling? Dan kunt u niet kiezen voor belaste verhuur.

Verhuur van zelfstandige delen van een onroerende zaak

U kunt delen van een onroerende zaak alleen belast verhuren als die delen economisch zelfstandig zijn te exploiteren. Dat is het geval als de delen zelfstandig verhuurd en gebruikt kunnen worden. Daarvoor moet het verhuurde deel onder meer beschikken over een eigen toegang van buitenaf. Bijvoorbeeld een verdieping of een unit in een kantoorpand of bedrijfsverzamelgebouw.

Wat geldt als verhuur?

U verhuurt een onroerende zaak als u:

  • voor een bepaalde tijd het recht verleent voor het exclusieve gebruik van die onroerende zaak en
  • daar een vergoeding voor krijgt

Lees meer hierover bij Wat geldt als verhuur van een onroerende zaak?

Einde belaste verhuur

U en de huurder kunnen niet terugkomen op de keuze voor belaste verhuur. Belaste verhuur stopt wel als het recht op belaste verhuur vervalt. Of als een andere huurder het pand huurt en u samen niet kiest voor belaste verhuur.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.