Wat geldt als verhuur van een onroerende zaak?

Er is sprake van verhuur van een onroerende zaak, als de verhuurder aan een huurder tegen vergoeding, voor een bepaalde tijd het recht verleent om de onroerende zaak exclusief te gebruiken. De duur hoeft vooraf niet vast te staan.

Hieronder staan nog enkele situaties die regelmatig voorkomen bij verhuur van onroerende zaken:

  • Heeft de huurder ook recht op het gemeenschappelijke gebruik van een ander deel van het gebouw? Bijvoorbeeld de receptie, de lift of de kantine in een kantorencomplex? Dan gaat het gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen op in de verhuur van de gehuurde ruimte.
  • Bij de terbeschikkingstelling van een multifunctionele ruimte worden naast de ruimte vaak ook ander voorzieningen aangeboden waarvan men gebruik kan maken. Voorbeelden zijn schoonmaak, bewaking, catering, beamer en geluidsinstallatie. Als uitgangspunt geldt dat sprake is van verhuur. Dit is slechts anders als door de andere handelingen het passieve karakter van de verhuur verloren gaat.
  • In sommige gevallen is niet langer sprake van (vrijgestelde) verhuur van een onroerende zaak, maar van een andere (belaste) prestatie.  Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de terbeschikkingstelling van een theaterzaal waarbij ook theatertechnici ter beschikking worden gesteld, of  bij de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties aan sporters. Lees hier meer over bij Gelegenheid geven om te sporten.
  • Verkoopt u de zakelijke rechten op een onroerende zaak? Bijvoorbeeld het opstalrecht of erfpachtrecht? Dan kan dit gelden als verhuur. Kijk hiervoor bij Transacties met zakelijke rechten op een onroerende zaak.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.