Wat geldt als verhuur van een onroerende zaak?

Voor de btw is sprake van verhuur van een onroerende zaak, als een verhuurder aan een huurder het recht verleent om de onroerende zaak exclusief te gebruiken, tegen vergoeding en voor een bepaalde tijd. De duur hoeft vooraf niet vast te staan.

Verricht de verhuurder naast de verhuur 1 of meer andere prestaties? Dan moet worden beoordeeld of dit zelfstandige prestaties zijn of dat er sprake is van 1 samengestelde prestatie.

We zien prestaties die losstaan van de verhuur als aparte prestaties. Meestal zijn deze prestaties belast met btw. Is er sprake is van 1 vergoeding voor de vrijgestelde verhuur en de zelfstandige, met btw-belaste prestatie(s)? Dan moet u de vergoeding splitsen.

Vormt een prestatie geen doel op zich, maar hoort deze bij de verhuur? En is deze prestatie een middel om de hoofdprestatie optimaal te gebruiken of zo aantrekkelijk mogelijk te maken? Dan is dit een bijkomende prestatie. Bijkomende prestaties vormen samen met de hoofdprestatie, verhuur, 1 prestatie. Ze lopen mee in het btw-regime dat geldt voor de verhuur van die onroerende zaak.

In het geval van een bijkomende prestatie beoordelen we of er nog sprake is van een voor de btw vrijgestelde verhuurprestatie. Ook beoordelen we of er een andere, belaste prestatie wordt verricht.

Houd bij de verhuur van onroerende zaken rekening met de volgende situaties:

  • Heeft de huurder ook recht op het gemeenschappelijke gebruik van een ander deel van de onroerende zaak, zoals de receptie, de lift of de kantine in een kantorencomplex? Dan gaat het gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen op in de verhuur van de gehuurde ruimte.
  • Zijn er naast de huur servicekosten of kosten voor het gebruik van nutsvoorzieningen? Bepaal dan of deze prestaties afzonderlijke prestaties vormen, of bijkomende prestaties die het btw-regime van de verhuurdienst volgen. Lees meer over nutsvoorzieningen en servicekosten bij de verhuur van een onroerende zaak in § 5.3 van het besluit Omzetbelasting Onroerende zaken.
  • Stelt u een multifunctionele ruimte ter beschikking aan uw huurder? Dan biedt u naast de ruimte vaak ook andere voorzieningen aan waarvan de huurder gebruik kan maken. Bijvoorbeeld de schoonmaak, bewaking, eenvoudige catering, beamer en geluidsinstallatie. Als uitgangspunt geldt dan dat sprake is van verhuur. Dit wordt alleen anders als de andere handelingen ervoor zorgen het passieve karakter van de verhuur verloren gaat.
  • In bepaalde gevallen is niet langer sprake van (vrijgestelde) verhuur van een onroerende zaak, maar van een andere (belaste) prestatie. Bijvoorbeeld als u niet alleen een theaterzaal ter beschikking stelt, maar ook theatertechnici. Of bij de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties aan sporters. Lees hier meer over bij Gelegenheid geven om te sporten.
  • Verkoopt u beperkte rechten op een onroerende zaak? Bijvoorbeeld het opstalrecht of erfpachtrecht? Dan kan dit gelden als verhuur. Kijk hiervoor bij Transacties met beperkte rechten op een onroerende zaak.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.