Wat geldt als verhuur van een onroerende zaak?

Voor de btw is sprake van verhuur van een onroerende zaak, als een verhuurder aan een huurder tegen vergoeding voor een bepaalde tijd het recht verleent om de onroerende zaak exclusief te gebruiken. De duur hoeft vooraf niet vast te staan.

Situaties die regelmatig voorkomen bij verhuur van onroerende zaken:

  • Heeft de huurder ook recht op het gemeenschappelijke gebruik van een ander deel van de onroerende zaak? Bijvoorbeeld de receptie, de lift of de kantine in een kantorencomplex. Dan gaat het gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen op in de verhuur van de gehuurde ruimte.
  • Bij de terbeschikkingstelling van een multifunctionele ruimte worden naast de ruimte vaak ook andere voorzieningen aangeboden waarvan de huurder gebruik kan maken. Voorbeelden zijn schoonmaak, bewaking, catering, beamer en geluidsinstallatie. Als uitgangspunt geldt dan dat sprake is van verhuur. Dit is slechts anders als door de andere handelingen het passieve karakter van de verhuur verloren gaat.
  • In sommige gevallen is niet langer sprake van (vrijgestelde) verhuur van een onroerende zaak, maar van een andere (belaste) prestatie.  Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de terbeschikkingstelling van een theaterzaal waarbij ook theatertechnici ter beschikking worden gesteld, of  bij de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties aan sporters. Lees hier meer over bij Gelegenheid geven om te sporten.
  • Verkoopt u beperkte rechten op een onroerende zaak? Bijvoorbeeld het opstalrecht of erfpachtrecht? Dan kan dit gelden als verhuur. Kijk hiervoor bij Transacties met beperkte rechten op een onroerende zaak.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.