Btw-tarief gelegenheid geven om te sporten

Het geven van gelegenheid om te sporten valt onder het 9%-tarief. Hiervan is sprake als u een sportaccommodatie ter beschikking stelt voor actieve sportbeoefening. Dit beschikbaar stellen van een sportaccommodatie aan sporters is iets anders dan het verhuren van een sportaccommodatie. De (passieve) verhuur van een onroerende zaak is in principe vrijgesteld van btw. Kenmerkend voor het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie is dat er meerdere handelingen worden verricht die een samengestelde dienst vormen.

Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie

Voor het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie aan sporters gelden de volgende voorwaarden:

  • De afnemer kan de accommodatie alleen gebruiken voor sportbeoefening.
  • De afnemer gebruikt de accommodatie om zelf te sporten of om anderen onder zijn of haar leiding te laten sporten. Het 9%-tarief is ook van toepassing als de afnemer een (sport)vereniging is die de leden gelegenheid geeft te sporten of een school die de leerlingen in of op de sportaccommodatie laat sporten.
  • De exploitant van de sportaccommodatie zorgt voor onderhoud, beveiliging of schoonmaak van de accommodatie. Deze werkzaamheden kan de exploitant ook uitbesteden aan iemand anders. Maar het 9%-tarief geldt niet als de gebruiker van de sportaccommodatie (bijvoorbeeld een sportvereniging) het onderhoud en de schoonmaak geheel voor eigen rekening neemt.
  • De exploitant van de sportaccommodatie verstrekt de attributen die voor het beoefenen van de sport noodzakelijk zijn. Deze voorwaarde geldt niet als het gebruikelijk is dat sporters zelf bepaalde sportattributen (bijvoorbeeld tennisrackets) meenemen.

Worden er, in combinatie met het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie, ook diensten aangeboden? Voorbeelden van zulke diensten zijn het geven van lessen, instructies of begeleiding of het ter beschikking stellen van kluisjes. Voor die diensten geldt dan het 9%-tarief.

Diensten die niet worden aangeboden in combinatie met het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie vallen onder het 21%-tarief. Dit is bijvoorbeeld het geval als les wordt gegeven aan leerlingen die op grond van hun lidmaatschap van een sportvereniging (al) gebruik kunnen maken van de sportaccommodatie.

Als een ondernemer geen winst beoogt en diensten aanbiedt die nauw samenhangen met de beoefening van sport, dan zijn die diensten vrijgesteld van btw. Het gaat hier bijvoorbeeld om diensten van niet-winstbeogende sportorganisaties of sportclubs aan hun leden en niet-leden en het door hen ter beschikking stellen van een sportaccommodatie. Lees meer hierover bij Vrijstelling voor sportorganisaties en sportclubs.

Let op!

U hoeft over het ter beschikking stellen van sportaccommodaties geen btw in rekening te brengen (en hebt dus ook geen btw-aftrek) als er sprake is van 1 van de volgende situaties:

  • een misbruik van recht-situatie
  • een symbolische vergoeding, waardoor voor de btw geen sprake is van belastbare activiteiten

Lees voor meer informatie het Besluit: Omzetbelasting - Toelichting Tabel 1.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.