Btw-tarief gelegenheid geven om te sporten

Het geven van gelegenheid tot sporten valt onder het 9%-tarief. Hiervan is sprake als u een sportaccommodatie ter beschikking stelt voor actieve sportbeoefening. Dit beschikbaar stellen van een sportaccommodatie aan sporters is iets anders dan het verhuren van een sportaccommodatie. De verhuur van een onroerende zaak is in principe vrijgesteld. In de volgende gevallen is geen sprake van de vrijgestelde verhuur van een onroerende zaak, maar van het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie aan sporters:

  • De accommodatie is voor de afnemer alleen te gebruiken voor sportbeoefening.
  • De afnemer gebruikt de accommodatie om zelf te sporten of om anderen onder zijn leiding te laten sporten. Het 9%-tarief is ook van toepassing als de afnemer een (sport)vereniging is die haar leden gelegenheid geeft te sporten of een school die de leerlingen laat sporten.
  • De exploitant van de sportaccommodatie zorgt voor onderhoud, beveiliging of schoonmaak van de accommodatie. Hij hoeft deze werkzaamheden niet zelf te doen, hij kan het ook uitbesteden aan iemand anders. Maar het 9%-tarief geldt niet als de gebruiker van de sportaccommodatie (bijvoorbeeld een sportvereniging) het onderhoud en de schoonmaak geheel voor zijn rekening neemt.

Levert u bijkomende diensten, zoals het geven van lessen, instructies of begeleiding of stelt u kluisjes ter beschikking? Dan geldt voor die bijkomende diensten ook het 9%-tarief.

Sportlessen, instructies of begeleiding die niet in combinatie met de terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie gegeven worden, vallen onder het 21%-tarief. 

Als een ondernemer geen winst beoogt en diensten aanbiedt die nauw samenhangen met de beoefening van sport, dan zijn die diensten vrijgesteld. Het gaat hier bijvoorbeeld om diensten van niet-winstbeogende sportorganisaties of sportclubs aan hun leden en niet-leden en het door hen ter beschikking stellen van een sportaccommodatie. Lees meer hierover bij Vrijstelling voor sportorganisaties en sportclubs

Let op!

De terbeschikkingstelling leidt niet tot btw-heffing (en dus bestaat er ook geen btw-aftrekrecht) als sprake is van 1 van het volgende:

  • een misbruik van recht-situatie
  • een symbolische vergoeding, waardoor voor de btw geen sprake is van belastbare activiteiten

Lees voor meer informatie de Staatscourant (gepubliceerd 29 december 2017): Omzetbelasting - Toelichting Tabel 1. (post b 3, punt 2.4).

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.