Vrijstelling voor sportorganisaties en sportclubs

Diensten van sportorganisaties en sportclubs zijn vaak vrijgesteld van btw. Uw organisatie of club mag geen winstoogmerk hebben en de diensten moeten te maken hebben met sportbeoefening.

Vrijgestelde diensten

Vrijgestelde diensten zijn diensten van instellingen aan personen die aan actieve sportbeoefening doen. Een instelling is bijvoorbeeld een vereniging of een stichting. De dienst moet te maken hebben met de beoefening van sport of lichamelijke opvoeding. Bijvoorbeeld sportlessen of trainingen geven en het geven van gelegenheid tot sporten.

Ook zijn sportdiensten aan niet-leden en het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie vrijgesteld. Deze vrijstelling geldt alleen als uw instelling geen winstoogmerk heeft.

Diensten die wel belast zijn

Sportorganisaties en sportclubs hebben vaak nevenactiviteiten die belast zijn met btw. Voorbeelden van nevenactiviteiten die niet onder de sportvrijstelling vallen zijn:

 • sportdemonstraties geven
 • toegang verlenen tot sportevenementen
 • reclamediensten
 • verkoop van eten en drinken

Mogelijk kunnen deze diensten wel vallen onder de vrijstelling voor fondsenwervende activiteiten.

Fondsenwerving

Fondsenwervende activiteiten, zoals kaartverkoop en verkoop van eten en drinken, kunnen vrijgesteld zijn. U moet dan voldoen aan de voorwaarden van vrijstelling voor fondsenwervende activiteiten.

Sportservicebureaus

Hebt u een sportservicebureau? En leent u een trainer of coach uit aan een sportclub? Dan is dit soms niet belast met btw. Bekijk de voorwaarden in het Besluit BTW-heffing bij terbeschikkingstelling personeel door sportservicebureaus.

Watersportverenigingen

De sportvrijstelling geldt ook voor watersportverenigingen.

De vrijstelling geldt niet voor de verhuur van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen die op grond van objectieve kenmerken niet geschikt en noodzakelijk zijn voor sportbeoefening.

Geschikt en noodzakelijk voor de beoefening van sport zijn in ieder geval:

 • zeilboten
  De boot moet zijn ingericht en uitgerust om primair zeilend te varen. Hierbij is een tijdelijke ontmanteling van de boot, bijvoorbeeld voor reparatie of opslag, geen belemmering.
 • zogenoemde powerboats
  Dit zijn vaartuigen die kennelijk specifiek zijn uitgerust en ingericht om mee te doen aan powerboatwedstrijden.
 • kajaks
 • roeiboten
 • kano's

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.