Vrijstelling voor samenwerkingsverbanden (koepelvrijstelling)

Diensten van een aantal (sociale) samenwerkingsverbanden aan hun leden zijn vrijgesteld van btw. Deze vrijstelling wordt ook wel koepelvrijstelling genoemd. Het gaat om samenwerkingsverbanden van:

 • instellingen die op grond van de Woningwet werkzaam zijn in het belang van de volkshuisvestingwoningcorporaties
 • verplegings- en verzorgingsinstellingen die vrijgesteld zijn door de vrijstelling voor de verzorging en verpleging in een instelling
  De wasverzorging door samenwerkingsverbanden van verplegings- en verzorgingsinstellingen is uitgezonderd van de koepelvrijstelling en deze diensten zijn dus belast.
 • kruisverenigingen
 • andere samenwerkingsverbanden waarvan de leden vrijgestelde prestaties verrichten of geen ondernemer zijn voor de btw

Voorwaarden

 • het samenwerkingsverband brengt aan de leden niet meer in rekening dan hun aandeel in de gezamenlijke uitgaven
 • de diensten zijn direct nodig voor de activiteiten van de leden
 • de vrijstelling veroorzaakt geen verstoring van concurrentieverhoudingen

Belaste diensten

De volgende diensten door samenwerkingsverbanden zijn belast:

 • uitlenen van personeel
 • het voeren van de loon- en salarisadministratie, de financiële administratie en de grootboekadministratie
 • ICT-diensten
 • begeleiden van het gebruik van ICT
 • verhuur of verkoop van computerapparatuur
 • advisering, begeleiding, onderzoek en andere diensten op het gebied van onderhoud van woningen en gebouwen
 • expertisewerkzaamheden, onderzoeken, inspecties, taxaties, arbitrage en advisering in het kader van een verzekering of een schadegeval
 • ondersteuning aan werkgevers op het gebied van arbeidsomstandigheden
 • werkzaamheden met betrekking tot de pensioenadministratie
 • adviseren en ondersteunen van paritaire organisaties
  Paritaire organisaties zijn organisaties die op basis van gelijkheid van de deelnemende partijen worden bestuurd, zoals ondernemingsraden en medezeggenschapsorganen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de dienstverlening op het gebied van arbeidsverhoudingen en ‑voorwaarden, de dienstverlening in het kader van cao-overleggen of de ondersteuning en secretariaatsvoering van bezwaar-, beroeps- en adviescommissies.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.