Vrijstelling voor kinderopvang

De volgende vormen van kinderopvang zijn vrijgesteld van btw als ze voldoen aan de eisen die de Wet kinderopvang stelt:

 • kinderopvang (zie artikel 1.1)
 • gastouderopvang (zie artikel 1.1)

Ook zijn vrijgesteld van btw:

 • het toezichthouden op schoolgaande kinderen dat zich beperkt tot het toezicht tijdens de middagpauze (zie artikel 1.1, tweede lid, onderdeel a)

 

Let op!

Verricht u als ondernemer pedagogische werkzaamheden voor of in een kinderopvangcentrum? Dan zijn deze diensten wél belast met btw.


Bemiddeling bij kinderopvang

Hebt u een geregistreerd gastouderbureau of geregistreerd kindercentrum, en bemiddelt u bij gastouderopvang? Dan is deze bemiddeling vrijgesteld van btw als:

 • de kinderopvang waarvoor wordt bemiddeld, is vrijgesteld van btw
 • de bemiddeling van dusdanige kwaliteit is dat de vraagouders zonder de bemiddeling geen gelijkwaardige opvang zouden kunnen vinden. Dat is het geval wanneer de bemiddelaar:
  • de gastouders toetst op kwaliteit
  • potentiële gastouders op zijn kosten een cursus laat volgen
  • vooraf een gesprek voert met de vraagouders over hun wensen,
  • de op basis daarvan verzamelde gegevens inbrengt in een computersysteem. En hiermee wordt nagegaan welke gastouders het best passen bij de betrokken vraagouders, en op basis daarvan een passende gastouder zoekt.
  • de mogelijkheid biedt na verloop van tijd andere gastouders in te zetten

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.