Vrijstelling voor kinderopvang

De volgende vormen van kinderopvang zijn vrijgesteld van btw als ze voldoen aan de eisen die de Wet kinderopvang stelt:

 • kinderopvang (zie artikel 1.1 van de Wet kinderopvang)
 • gastouderopvang (zie artikel 1.1 van de Wet kinderopvang)

Ook zijn vrijgesteld van btw:

 • het toezichthouden op schoolgaande kinderen dat zich beperkt tot het toezicht tijdens de middagpauze (zie artikel 1.1, 2e lid, onderdeel a van de Wet kinderopvang)

Let op!

Verricht u als ondernemer pedagogische werkzaamheden voor of in een kinderopvangcentrum? Dan zijn deze diensten wél belast met btw.

Bemiddeling bij kinderopvang

Hebt u een geregistreerd gastouderbureau of geregistreerd kindercentrum, en bemiddelt u bij gastouderopvang? Dan is deze bemiddeling vrijgesteld van btw als:

 • de kinderopvang waarvoor wordt bemiddeld, is vrijgesteld van btw
 • de bemiddeling van dusdanige kwaliteit is dat de vraagouders zonder de bemiddeling geen gelijkwaardige opvang zouden kunnen vinden. Dat is het geval wanneer de bemiddelaar:
  • de gastouders toetst op kwaliteit
  • potentiële gastouders op zijn kosten een cursus laat volgen
  • vooraf een gesprek voert met de vraagouders over hun wensen
  • deze wensen inbrengt in een computersysteem, hiermee nagaat welke gastouders het best passen bij de betrokken vraagouders en op basis daarvan een passende gastouder zoekt
  • de mogelijkheid biedt na verloop van tijd andere gastouders in te zetten

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.