Vrijstelling voor uitvaartondernemers

De diensten van uitvaartondernemers zijn vrijgesteld van btw. Het gaat hier alleen om diensten die worden verricht na het overlijden van een persoon, niet van een (huis)dier. Het kan bijvoorbeeld gaan om de volgende diensten:

 • het verzorgen en opbaren van de overledene
 • het verzorgen van de uitvaart
 • het dragen van de lijkkist
 • het verzorgen van de begrafenis of crematie (inclusief de asverstrooiing)

Als de uitvaartondernemer dergelijke diensten verricht, dan kunnen de volgende prestaties hier onderdeel van uitmaken en zijn deze ook vrijgesteld van btw:

 • diensten van een lijstman (medewerker voor bij het condoleanceregister)
 • gebruik van mortuarium
 • diensten van een uitvaartleider
 • levering van rouwkaarten
 • levering van lijkomhulsel

Belaste prestaties van uitvaartondernemers

De volgende prestaties van uitvaartondernemers zijn niet vrijgesteld van btw:

 • levering van gemaakte geluids- en beeldopnamen tijdens uitvaart
 • plaatsing van rouwadvertenties
 • horeca-verstrekkingen
 • levering van grafmonumenten
 • aanbrengen van opschrift op grafmonument
 • provisie grafmonumenten
 • levering van beplanting voor graf
 • levering van sierurn
 • levering van bloemen

De bijdrage voor het opvoeren/leiden van een kerkdienst en de verzorging van overlijdensakten worden aangemerkt als doorlopende posten. Over deze posten hoeft u geen btw te berekenen.

Vervoer overledene

Het vervoer van de overledene is vrijgesteld als dat plaatsvindt in het kader van de uitvaart en wordt verricht door degene die de hele uitvaartplechtigheid verzorgt. Dit geldt ook voor het vervoer naar het mortuarium.

Ter beschikking stellen van een rouwcentrum

Als u alleen een rouwcentrum ter beschikking stelt, valt dit niet onder de vrijstelling voor uitvaartondernemers. Deze dienst is wel vrijgesteld als verhuur van een onroerende zaak.

Maar als u het rouwcentrum niet alleen ter beschikking stelt, maar ook de overledene verzorgt en opbaart of de uitvaart verzorgt, dan valt het ter beschikking stellen van het rouwcentrum wél onder de vrijstelling voor uitvaartondernemers.

Begraafplaatsen en crematoria

Diensten van begraafplaatsen en crematoria zijn vrijgesteld van btw. Hieronder valt ook de vestiging van het recht op een eigen graf.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.