Verhuur van een onroerende zaak

Soms is de verhuur van een onroerende zaak belast met btw. Maar meestal is die verhuur vrijgesteld van btw. Dan kunt u er samen met de huurder misschien voor kiezen toch btw te berekenen.

Wat geldt als verhuur?

Niet alles wat verhuur wordt genoemd, is ook verhuur voor de btw. Lees meer hierover bij Wat geldt als verhuur van een onroerende zaak?

Wanneer altijd belast verhuren?

In een aantal gevallen is de verhuur van een (gedeelte van een) onroerende zaak altijd belast met btw.

Wanneer kiezen voor belaste verhuur?

U kunt kiezen voor belaste verhuur als de huurder de onroerende zaak voor ten minste 90% gebruikt voor handelingen waarvoor recht op aftrek van voorbelasting bestaat. In sommige gevallen is belaste verhuur al mogelijk wanneer de huurder de onroerende zaak voor ten minste 70% gebruikt voor handelingen waarvoor recht op aftrek van voorbelasting bestaat.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.