Verhuur die altijd belast is met btw

In de volgende situaties is de verhuur van onroerende zaken altijd belast met btw:

  • verhuur voor korte periode door een hotel-, pension-, kamp- en vakantiebestedingsbedrijf
  • verhuur van blijvend ge├»nstalleerde werktuigen en machines
  • verhuur van parkeerruimte voor voertuigen en luchtvaartuigen en lig- en bergplaatsen voor vaartuigen
  • verhuur van safeloketten

Lees hierover meer in paragraaf 5.10 van het besluit Omzetbelasting Onroerende zaken.

Verhuur voor korte periode door een hotel-, pension-, kamp- en vakantiebestedingsbedrijf

Kenmerkend voor deze vorm van verhuur is dat de verblijfsruimten zijn ingericht om daarin kort te verblijven. De tijdelijke bewoner hoeft bijvoorbeeld niet te zorgen voor de inventaris. Voorbeelden:

  • zomerhuisjes
  • staanplaatsen voor caravans
  • gemeubileerde appartementen
  • hotelkamers

Er is in ieder geval sprake van een 'korte periode' of 'short-stay' als de gasten maximaal 6 maanden in de accommodatie verblijven en zij het middelpunt van hun maatschappelijke leven niet daarnaar verplaatsen. De verhuur van gemeubileerde woningen en gemeubileerde appartementen voor short-stay is meestal vrijgesteld van btw. Bij verhuur voor een langere periode dan 6 maanden, moet de verhuurder kunnen bewijzen dat er toch sprake is van een verblijf voor een korte periode.

Let op!

Parkeerruimte en lig- en bergplaatsen

Onder parkeerruimte verstaan wij:

  • Onroerende zaken die naar hun aard bestemd zijn om te worden gebruikt als parkeerruimte voor voertuigen en waarbij het gebruik als parkeerruimte tussen partijen niet is uitgesloten. Het gaat hierbij onder meer om garageboxen en open of gesloten parkeerruimten in een parkeergarage of onder een gebouw. En om parkeerplaatsen die recht geven op een willekeurige plaats in een ruimte.
  • Onroerende zaken die naar hun aard niet bestemd zijn om te worden gebruikt als parkeerruimte, maar waar partijen zijn overeengekomen om die zaak voor een bepaalde periode te gebruiken als parkeerruimte. Bijvoorbeeld multifunctionele gebouwen of weilanden de tijdelijk als parkeerruimte voor voertuigen worden gebruikt.

Is de verhuur hiervan onlosmakelijk verbonden met de verhuur van een andere onroerende zaak? Voor beide onroerende zaken gelden dan dezelfde regels. Bijvoorbeeld een garage bij een huis, of parkeerplaatsen voor personeel en bezoekers bij een bedrijfspand.

Let op!

De verhuur van ligplaatsen voor woonboten is wel vrijgesteld.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.