Vrijstelling voor kantines

Bepaalde organisaties mogen gebruikmaken van de kantineregeling. De levering van eten en drinken is dan vrijgesteld als de ontvangsten hiervan niet meer bedragen dan € 68.067 per jaar. U kunt de kantinevrijstelling toepassen naast de vrijstelling voor fondsenwervende activiteiten. Dit betekent dat de kantine-ontvangsten niet meetellen bij de beoordeling van de grensbedragen voor laatstbedoelde activiteiten.

De kantineregeling geldt voor de volgende organisaties:

 • muziekverenigingen
 • speeltuinverenigingen
 • instellingen voor jeugdwerk
 • bejaardensociëteiten
 • hobbyclubs
 • buurtverenigingen
 • dorpshuizen en wijkcentra
 • scholen voor basisonderwijs, lager en middelbaar beroepsonderwijs, algemeen voortgezet onderwijs en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Let op!

De kantineregeling geldt niet voor sportverenigingen. De kantine-ontvangsten van sportverenigingen zijn alleen vrijgesteld als ze onder de vrijstellingsbedragen voor fondsenwervende goederenleveringen of diensten vallen. Hierbij geldt de verkoop van eten en drinken in kantines voor de btw niet als een dienst maar als een goederenlevering. Meer informatie over de vrijstellingsbedragen voor fondsenwervende goederenleveringen en diensten leest u bij Maximum omzet fondsenwervende activiteiten.

Voorwaarden

U kunt de kantineregeling toepassen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De totale ontvangsten van uw kantine zijn niet hoger dan € 68.067 per jaar. Hieronder valt de omzet uit bijvoorbeeld eten, drinken, rookwaren en speelautomaten.
 • In de kantine vinden alleen activiteiten plaats die normale nevenactiviteiten van de organisatie zijn. Evenementen in de persoonlijke sfeer, zoals bruiloften, jubileums en andere feesten, gelden niet als een normale nevenactiviteit en vallen dus niet onder de kantineregeling.
 • De ontvangsten van de kantine komen ten goede aan de organisatie.
 • De btw over kosten en inkoop voor de kantine-ontvangsten trekt u niet af als voorbelasting.
 • U past op uw primaire activiteiten niet de btw-vrijstelling voor kleine ondernemers (KOR) toe.

Btw berekenen

Als u soms ook ergens anders, bijvoorbeeld in een gehuurde zaal, kantine-ontvangsten hebt, telt u die mee in de berekening van het bedrag. Hebt u op verschillende locaties een kantine? Dan geldt het maximumbedrag per kantine. Zijn uw kantine-ontvangsten meer dan het maximumbedrag? En komt dat door bijzondere eenmalige omstandigheden of kon u de overschrijding van het maximumbedrag redelijkerwijs niet verwachten? Dan kunt u de vrijstelling voor dat jaar gewoon toepassen. Overschrijdt u het maximumbedrag in het daaropvolgende jaar opnieuw? Dan mag u de vrijstelling niet meer toepassen en moet u btw betalen over alle kantine-ontvangsten van dat jaar.

Kantineregeling niet toepassen

Als u de kantineregeling niet kunt of wilt toepassen, zijn uw kantine-ontvangsten mogelijk vrijgesteld door de vrijstelling voor fondsenwervende activiteiten. Is ook die regeling niet van toepassing? Dan moet u btw betalen over uw kantine-ontvangsten.

Meer informatie

Meer informatie leest u in het besluit Omzetbelasting, fondswerving en kantines op wetten.overheid.nl.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.