Vrijstelling voor fondsenwervende activiteiten

Zijn de hoofdactiviteiten van uw organisatie vrijgesteld? En wilt u extra inkomsten genereren met activiteiten die niet vrijgesteld zijn? Dan levert u deze ook vrijgesteld als u onder een maximumbedrag blijft. De btw over uw inkoop en kosten kunt u niet als voorbelasting aftrekken.

Deze vrijstelling geldt voor:

Maximumbedragen

Uw fondsenwervende activiteiten zijn btw-vrij als u onder de maximumbedragen voor de levering van goederen en diensten blijft.

Fondsenwervende activiteiten

Voorbeelden van fondsenwervende activiteiten zijn:

  • verkoop van toegangsbewijzen voor uitvoeringen, wedstrijden, toertochten of rommelmarkten
  • reclame maken voor ondernemers in ruil voor geld of goederen (sponsoring)
  • het laten plaatsen van een zendmast op het terrein van de organisatie
  • verkoop van eten, drinken, rookwaren
  • inkomsten uit speelautomaten
  • verkoop van clubartikelen zoals petten, shirts, stickers en kalenders

Kantineactiviteiten

De vrijstelling voor fondsenwerving geldt ook voor kantineactiviteiten die normale nevenactiviteiten van de organisatie zijn. Evenementen in de persoonlijke sfeer, zoals bruiloften, jubileums en andere feesten, gelden niet als een normale nevenactiviteit en vallen dus niet onder de vrijstelling.

Voor sportverenigingen geldt dat ook kantineactiviteiten die verband houden met activiteiten die derden organiseren in uw sportaccommodatie, normale nevenactiviteiten voor de sportvereniging kunnen zijn. De volgende voorwaarden gelden bij deze activiteiten:

  • De activiteiten van die derden komen overeen met de sport van uw vereniging of met de sport waarvoor uw sportaccommodatie is ingericht.
  • De openstelling van de kantine vloeit rechtstreeks voort uit het huurcontract tussen de sportvereniging en de verhuurder van de accommodatie.
  • De kantine is voor de activiteiten maximaal 12 dagen per kalenderjaar opengesteld.

Een voorbeeld is wanneer een voetbalvereniging een sportaccommodatie verhuurt aan een school voor het houden van een sportdag. De kantineactiviteiten tijdens dat toernooi gelden als een normale nevenactiviteit.

Moet u btw betalen over de kantineontvangsten van uw sportvereniging omdat u het maximumbedrag aan omzet van € 68.067 overschrijdt? Dan mag u uitgaan van een btw-tarief van 13% van de totale kantineontvangsten. Dit is inclusief de ontvangsten die niet met btw zijn belast, zoals de omzet van speelautomaten. Dit bedrag geeft u op in uw btw-aangifte.

Voor de kantineactiviteiten van bepaalde organisaties geldt een aparte vrijstelling.

Ledenbladen

De vergoeding die u ontvangt voor het ledenblad van uw vereniging of instelling is belastingvrij als uw belangrijkste activiteiten vrijgesteld of niet belast zijn. Advertentie-inkomsten zijn fondsenwervende activiteiten. Deze activiteiten zijn vrijgesteld als u de maximumbedragen niet overschrijdt.

Lotto, toto en loten Grote Clubactie

De verkoop van lotto, toto en loten voor de Grote Clubactie, gelden niet als fondsenwervende activiteiten. Ze zijn onbelast voor de btw. Dit geldt ook voor giften, donaties en contributies waar geen specifieke tegenprestatie tegenover staat.

Meer informatie

Meer informatie over fondsenwervende activiteiten leest u in het Besluit Omzetbelasting, fondswerving en kantines. Bijvoorbeeld over het onbelast laten van giften bij inzamelacties voor goede doelen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.