Vrijstelling voor sociaal-culturele instellingen

De omzet van sociaal-culturele instellingen is vrij van btw. Er gelden wel voorwaarden:

  • uw activiteiten zijn van sociale of culturele aard
  • uw instelling mag geen winstoogmerk hebben
  • uw instelling mag de concurrentieverhouding met commerciële instellingen niet verstoren

Instellingen met winstoogmerk

De voorwaarde dat de instelling geen winstoogmerk mag hebben geldt niet voor:

  • instellingen voor wijkverpleging
  • dagverblijven voor gehandicapten met een indicatiebesluit
  • samenwerkingsverbanden voor multidisciplinaire eerstelijns- en geboortezorg die kosten voor zorgprestaties declareren, voor diensten die voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • instellingen voor algemeen maatschappelijk en bedrijfsmaatschappelijk werk
  • instellingen voor schuldhulpverlening
  • aanbieders van preventie, jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen, zoals in artikel 1.1 van de Jeugdwet staat

Vrijgestelde instellingen

Er zijn 2 soorten vrijgestelde instellingen:

Als uw instelling voorkomt op de lijst met geselecteerde instellingen, kunt u bij uw belastingkantoor terecht voor meer informatie of voor vooroverleg.

Als uw instelling niet voorkomt op de lijst met geselecteerde instellingen, kunt u ons vragen om te beoordelen of uw instelling kan worden vrijgesteld van btw. Hoe u dat doet, leest u bij Verzoek indienen vrijstelling sociaal-culturele instelling.

Niet vrijgestelde sociaal-culturele diensten

Een aantal diensten van sociaal-culturele instellingen zijn niet vrijgesteld van btw.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.