Aanvraag btw-vrijstelling voor sociaal-culturele instellingen

Bent u een sociaal-culturele instelling die niet voorkomt op de lijst met vrijgestelde sociaal-culturele instellingen? U kunt ons dan vragen om vrijstelling van btw.

U kunt hiervoor in aanmerking komen als uw bedrijfsactiviteiten gericht zijn op 1 of meer van de volgende gebieden:

  • maatschappelijk werk
  • sociale zekerheid
  • bescherming van kinderen en jongeren
  • het leveren van culturele diensten

Verder moet uw instelling:

  • geen winstoogmerk hebben
  • de concurrentiepositie van ondernemers die wel winst beogen niet verstoren

Het is niet mogelijk om vrijstelling te krijgen voor diensten die belast zijn met 9% btw.

Stuur een brief met uw verzoek naar:

Belastingdienst/kantoor Eindhoven
Team Landelijke Taken Sociaal-Culturele vrijstelling
Postbus 90056
5600 PJ Eindhoven

U ontvangt binnen 8 weken een beslissing op uw verzoek. In de beslissing geven wij aan welke activiteiten vrijgesteld worden en welke niet. Zie ook de niet vrijgestelde activiteiten. Een eenmanszaak of vof beoogt winst en kan geen vrijstelling aanvragen.

Als uw situatie verandert

Uw vrijstelling wordt aangepast of ingetrokken als u:

  • uw werkzaamheden uitbreidt of verandert
  • U moet deze wijzigingen aan ons doorgeven.
  • winst beoogt
  • de concurrentiepositie van ondernemers die wel winst beogen verstoort

Toch winst maken

U hebt een winstoogmerk als u systematisch naar winst streeft. Is dit niet het geval, maar maakt u toch winst? Dan mag u deze niet uitkeren, maar moet u die gebruiken voor het behoud of de verbetering van uw vrijgestelde activiteiten.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.