Vrijstelling voor sociaal-culturele instellingen

De omzet van sociaal-culturele instellingen is vrij van btw. Er gelden wel voorwaarden:

 • uw activiteiten zijn van sociale of culturele aard
 • uw instelling mag geen winstoogmerk hebben
 • uw instelling mag de concurrentieverhouding met commerciële instellingen niet verstoren

Instellingen met winstoogmerk

De voorwaarde dat de instelling geen winstoogmerk mag hebben geldt niet voor:

 • wijkverpleging
 • dagverblijven voor gehandicapten met een indicatiebesluit
 • samenwerkingsverbanden multidisciplinaire eerstelijns- en geboortezorg die kosten voor zorgprestaties declareren, voor diensten die voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • ze worden bekostigd op grond van de Zorgverzekeringswet
  • ze staan beschreven in beleidsregels, die de Nederlandse Zorgautoriteit voor deze zorgprestaties heeft vastgesteld ingevolge de Wet marktordening gezondheidszorg
 • instellingen voor bedrijfsmaatschappelijk en algemeen maatschappelijk werk
 • instellingen voor schuldhulpverlening
 • aanbieders van preventie-ondersteuning van jeugdigen, jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen, zoals in artikel 1.1 van de Jeugdwet staat

Vrijgestelde instellingen

Er zijn 2 soorten vrijgestelde instellingen:

U kunt ons vragen om te beoordelen of uw instelling kan worden vrijgesteld van btw. Hoe u dat doet, leest u bij Verzoek indienen vrijstelling sociaal-culturele instelling.

Niet vrijgestelde sociaal-culturele diensten

Een aantal diensten van sociaal-culturele instellingen zijn niet vrijgesteld van btw.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.