Niet vrijgestelde sociaal-culturele activiteiten

De volgende activiteiten zijn wel belast met btw:

  • de verkoop van goederen die in arbeidstherapie worden gemaakt en de diensten die daarbij worden geleverd
  • leveren van eten en drinken door sociaal-culturele instellingen
  • onderzoek
    Onderzoek is belast omdat onbelast onderzoek de concurrentie verstoort met commerciële bedrijven. Dit geldt niet voor medische onderzoeken voor de behandeling van individuele personen.
  • het verzorgen van loon- en salarisadministraties, financiële administraties en grootboekadministraties
  • diensten aan personen die niet in aanmerking komen voor de vrijstelling voor maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg, bijvoorbeeld het schoonhouden van de woonruimte, waarbij de kosten volledig worden gefinancierd door de klant

Uitlenen van personeel in de sociaal-culturele sector

Voor het uitlenen van personeel mag u onder bepaalde voorwaarden de vrijstelling toepassen. Kijk in het besluit Omzetbelasting, ter beschikking stellen van personeel voor deze voorwaarden.

Uitzendbureaus

Uitzendbureaus die personeel uitzenden, moeten altijd 21% btw berekenen over deze diensten.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.