Vrijstelling voor collectieve belangenbehartiging

De diensten en daarmee samenhangende levering van goederen van organisaties die collectief belangen behartigen voor hun leden zijn vrijgesteld van btw. Het gaat om bijvoorbeeld goede doelen, werknemersorganisaties en religieuze instellingen.

De voorwaarden voor de vrijstelling van btw zijn:

  • De organisatie is een werkgevers- of werknemersorganisatie, of een organisatie van politieke, religieuze, vaderlandslievende, levensbeschouwelijke of liefdadige aard.
  • De activiteiten worden gedaan voor het collectieve belang van de leden en tegen een statutair vastgestelde contributie.
  • De organisatie heeft geen winstoogmerk.
  • Het beheer en bestuur van de organisatie moet hoofdzakelijk door vrijwilligers worden gedaan die geen rechtstreeks belang hebben bij de resultaten van de organisatie.
  • De organisatie mag daarnaast betaald personeel in dienst hebben.

Voor diensten die niet onder de vrijstelling voor collectieve belangenbehartiging vallen, geldt mogelijk wel de vrijstelling voor samenwerkingsverbanden (koepelvrijstelling).

Belaste diensten

Niet alle diensten zijn vrijgesteld. Sommige diensten zijn altijd belast:

  • diensten aan individuele leden, zoals juridische of bedrijfseconomische adviezen
  • secretariaatswerkzaamheden
  • het uitlenen van personeel

Over deze diensten moet u btw in rekening brengen, ook al worden zij betaald met contributie.

Ledenbladen van werknemersorganisaties

Een drukkerij die ledenbladen aan werknemersorganisaties levert, hoeft geen btw in rekening te brengen. De drukkerij mag voor deze levering wel btw aftrekken als voorbelasting. Als de werknemersorganisatie de ledenbladen zelf drukt, geldt dezelfde regeling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.