Overzicht vrijgestelde sociaal-culturele instellingen

Sociaal-culturele instellingen die zijn vrijgesteld van btw zijn:

 • kruisverenigingen
 • instellingen voor tuberculosebestrijding
 • instellingen voor reumabestrijding
 • instellingen voor EHBO
 • instellingen voor adoptiebemiddeling
 • scholen voor langdurig zieke kinderen
 • consultatiebureaus voor alcohol en drugs
 • bureaus voor seksuele en huwelijksvoorlichting (alleen diensten zijn btw-vrij)
 • instellingen voor verpleging, wijkverpleging, kraamhulp en gezinsverzorging, als de diensten niet zijn vrijgesteld door een vrijstelling in de gezondheidszorg
 • speeltuinverenigingen
 • dagverblijven voor gehandicapten
 • ziekenhuizen, poliklinieken, psychiatrische inrichtingen en dergelijke, als de diensten niet zijn vrijgesteld door de vrijstelling voor het verzorgen en verplegen van personen in een inrichting
 • tehuizen voor zeelieden, ook voor de levering van eten en drinken
 • club- en buurthuizen
 • internaten, ook voor de levering van eten en drinken
 • samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs
  Bepaalde werkzaamheden van deze samenwerkingsverbanden zijn vrijgesteld. Meer informatie vindt u bij Vrijstellingen in het onderwijs.
 • organisaties met als doelstelling de bestrijding van bos- en heidebranden
 • samenwerkingsverbanden voor multidisciplinaire eerstelijns- en geboortezorg die kosten voor zorgprestaties declareren, voor diensten die voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • tehuizen voor militairen, ook voor de levering van eten en drinken
 • activiteiten van instellingen die gericht zijn op het zelfstandig laten wonen van senioren, ook voor de levering van eten en drinken, maar niet voor personenalarmering
 • gemeenten en door gemeenten aangewezen rechtspersonen die werkzaamheden uitvoeren in het kader van artikel 7 van de Participatiewet
 • instellingen die schoolbegeleiding verzorgen, bedoeld in:
 • aanbieders van preventie, jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen, zoals in artikel 1.1 van de Jeugdwet staat
  Voor jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen geldt de vrijstelling ook voor de levering van eten en drinken.
 • instellingen voor algemeen maatschappelijk en bedrijfsmaatschappelijk werk
 • natuurijsbanen, alleen voor het verhuren van de ijsbaan voor sportbeoefening
 • reanimatieonderwijs van instellingen voor bestrijding van hart- en vaatziekten die een convenant hebben met de Nederlandse Hartstichting
 • instellingen voor schuldhulpverlening
  Dit geldt niet voor bewindvoering in het kader van de wettelijke schuldregeling.
 • amateurtoneelverenigingen
 • amateurmuziekverenigingen
 • carnavalsverenigingen
 • kleindierverenigingen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.