Vrijstelling voor fondsenwervende activiteiten

Zijn de hoofdactiviteiten van uw organisatie vrijgesteld? En wilt u extra inkomsten genereren met activiteiten die niet vrijgesteld zijn? Dan levert u deze ook vrijgesteld als u onder een maximumbedrag blijft. De btw over uw inkoop en kosten kunt u niet als voorbelasting aftrekken.

Deze vrijstelling geldt voor:

Maximumbedragen

Uw fondsenwervende activiteiten zijn btw-vrij als u onder de maximumbedragen voor de levering van goederen en diensten blijft.

Fondsenwervende activiteiten

Voorbeelden van fondsenwervende activiteiten zijn:

  • verkoop van toegangsbewijzen voor uitvoeringen, wedstrijden, tourtochten of rommelmarkten
  • reclamemaken voor ondernemers in ruil voor geld of goederen (sponsoring)
  • het laten plaatsen van een zendmast op het terrein van de organisatie
  • verkoop van eten, drinken, rookwaren
  • inkomsten uit speelautomaten
  • verkoop van clubartikelen zoals petten, shirts, stickers en kalenders

Kantineactiviteiten

De vrijstelling voor fondsenwerving geldt ook voor kantineactiviteiten die normale nevenactiviteiten  van de organisatie zijn. Evenementen in de persoonlijke sfeer, zoals bruiloften, jubileums en andere feesten, gelden niet als een normale nevenactiviteit en vallen dus niet onder de vrijstelling.

Voor sportverenigingen geldt dat ook die kantineactiviteiten die verband houden met activiteiten die derden organiseren in uw sportaccommodatie normale nevenactiviteiten voor de sportvereniging kunnen zijn. De volgende voorwaarden gelden bij deze activiteiten:

  • de activiteiten van die derden komen overeen met de sport van uw vereniging of met de sport waarvoor uw sportaccommodatie is ingericht
  • de openstelling van de kantine vloeit rechtstreeks voort uit het huurcontract tussen de sportvereniging en de verhuurder van de accommodatie
  • de kantine is voor de activiteiten maximaal 12 dagen per kalenderjaar opengesteld

Voor de kantineactiviteiten van bepaalde organisaties geldt een aparte vrijstelling.

Meer informatie

Meer informatie over fondsenwervende activiteiten leest u in het Besluit Omzetbelasting, fondswerving en kantines van 20 december 2012, nr. BLKB 2012/1982M. Bijvoorbeeld over het onbelast laten van giften bij inzamelacties voor goede doelen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.