Btw-tarief actief sporten

Het geven van gelegenheid om actief te sporten valt onder het 9%-tarief. Het gaat hierbij om het sporten door de mens in een sportaccommodatie. Actief sporten is een actieve inspanning van het lichaam om het lichamelijk of geestelijk welzijn te verbeteren. Een activiteit die wordt gekenmerkt door een 'te verwaarlozen lichamelijke component', valt niet onder het begrip sport.

Competitie-elementen of spelelementen en spelregels spelen meestal een rol bij de vaststelling of het om actief sporten gaat. Of de overkoepelende organisatie is aangesloten bij NOC/NSF speelt ook een rol.

Onder actieve sportbeoefening vallen ook:

 • tai-chi
 • nia
 • vormen van yoga die erop gericht zijn een goede conditie op te bouwen
  Andere vormen van yoga vallen onder het 21%-tarief.
 • aerobics
 • trainingen en wedstrijden voor wedstrijddansers
 • polefitness
 • bowlen
 • beweegprogramma’s voor mensen met Parkinson, reuma of MS.
  Deze programma’s zijn erop gericht de deelnemers (combinaties van) bewegingen te laten uitvoeren die door de ziekte erg moeilijk of bijna onmogelijk zijn geworden. De bewegingen zijn ontleend aan de wereld van ballet, yoga en fysiotherapie.
 • zumba
 • streetdance
 • capoeira
 • XCO en XCO-walking
 • sporten waarbij u samen met een dier ook zelf actief sport beoefent, zoals paardensport en sledehondensport. Als u het dier alleen begeleidt bij zijn sportieve prestatie (zoals bij duivensport en bepaalde hondensporten zoals agility) dan valt dat onder het 21%-tarief.

Let op!

Dansonderwijs aan personen jonger dan 21 jaar is vrijgesteld van btw. Het gaat bijvoorbeeld om jazzdans, kinderdans, streetdance, klassieke dans, moderne dans, showdans en musicaldans. Voor de toepassing van de vrijstelling is niet van belang of het onderwijs plaatsvindt in een sportaccommodatie. Zie Vrijstelling voor onderwijs in muziek, dans, drama, beeldende vorming en circustechnieken.

Onder het 21%-tarief vallen:

 • het versterken van spieren op bewegingsbanken
  Bewegingsbanken zijn gemotoriseerde apparaten die (een deel van) het lichaam in beweging brengen.
 • andere vormen van yoga
 • andere vormen van dansen
 • paaldansen als erotisch entertainment (in bijvoorbeeld nachtclubs)
 • dierensporten waarbij u het dier alleen begeleidt, zoals duivensport en agility in de hondensport
 • denksporten, zoals bridge en schaken
 • het bewegen in het kader van een vacuümtherapie/hypoxie in een vacuümcabine, met als doel gewichtsverlies en/of gezondheidsverbetering

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.