Btw-tarief actief sporten

Het geven van gelegenheid om actief te sporten valt onder het 9%-tarief. Het gaat hierbij om het sporten door de mens in een sportaccommodatie. Actief sporten is een actieve inspanning van lichaam of geest om het lichamelijk of geestelijk welzijn te verbeteren. Competitie-elementen of spelelementen en spelregels spelen daarbij een rol. Bij twijfel wegen de volgende criteria mee:

 • sporten waarvan de overkoepelende organisatie is aangesloten bij NOC/NSF
 • sporten waarvoor spelregels zijn vastgesteld
 • sporten waarvoor wedstrijden worden georganiseerd

Onder actieve sportbeoefening vallen ook:

 • tai-chi
 • nia
 • vormen van yoga die erop gericht zijn een goede conditie op te bouwen
  Andere vormen van yoga vallen onder het 21%-tarief.
 • aerobics
 • trainingen en wedstrijden voor wedstrijddansers
 • polefitness
 • bowlen
 • beweegprogramma’s voor mensen met Parkinson, reuma of MS.
  Deze programma’s zijn erop gericht de deelnemers (combinaties van) bewegingen te laten uitvoeren die door de ziekte erg moeilijk of bijna onmogelijk zijn geworden. De bewegingen zijn ontleend aan de wereld van ballet, yoga en fysiotherapie.
 • zumba
 • streetdance
 • capoeira
 • XCO
 • sporten waarbij u samen met een dier actief sport beoefent, zoals paardensport en sledehondensport
 • denksporten zoals bridge en schaken

Let op!

Dansonderwijs aan personen jonger dan 21 jaar is vrijgesteld van btw. Het gaat bijvoorbeeld om jazzdans, kinderdans, streetdance, klassieke dans, moderne dans, showdans en musicaldans. Voor de toepassing van de vrijstelling is niet van belang of het onderwijs plaatsvindt in een sportaccommodatie. Zie Vrijstelling voor onderwijs in muziek, dans, drama, beeldende vorming en circustechnieken.

Onder het 21%-tarief vallen:

 • het versterken van spieren op bewegingsbanken
  Bewegingsbanken zijn gemotoriseerde apparaten die (een deel van) het lichaam in beweging brengen.
 • andere vormen van yoga
 • andere vormen van dansen
 • paaldansen als erotisch entertainment (in bijvoorbeeld nachtclubs)
 • dierensporten waarbij u het dier alleen begeleidt, zoals duivensport en agility in de hondensport

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.